Trouwe aanhangers van Paus Benedictus worden door Bergoglio systematisch afgedankt

exit kardinalen

Kardinaal Antonio Cañizares Llovera werd in 2008 door Paus Benedictus aangesteld als Prefect van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de regeling van de Sacramenten. Zij moet de geldige en geoorloofde toediening van de sacramenten bewaken. Zij is bovendien verantwoordelijk voor het bevorderen van degelijke liturgie, keurt de teksten goed die in de liturgie kunnen worden gebruikt en controleert de vertalingen. Onder het pausschap van Benedictus nam het een conservatieve en traditionele koers aan. Niet naar de zin van Bergoglio. Hij stuurde hem op 28 augustus 2014 de laan uit, door hem als aartsbisschop van Valencia (Spanje) te benoemen. De zetel is intussen nog steeds vacant (en zal allicht ingevuld worden door een modernist, om alles te kunnen “hervormen”!).

Reeds in de eerste maanden van zijn ‘pontificaat’ zorgde Bergoglio voor de transfer van de drie meest ‘Ratzinger-gezinde’ Curieleden naar lagere posities: Kardinaal Mauro Piacenza, Aartsbisschop Guido Pozzo en Bisschop Guiseppe Sciacca.  De Spaanse Aartsbisschop Celso Morga Iruzubieta, Secretaris van de Congregatie voor de Clerus, lijkt ook gedoemd om Rome te verlaten in ruil voor een Iberisch bisdom van de lagere rangen.

Nu lijkt het er ook op dat Bergoglio kardinaal Raymond Burke zal buitengooien om hem enkel nog een symbolische positie te geven. Kardinaal Burke is zeer traditioneel gezind, Pro Life, tegen homohuwelijk,… en Prefect van de Hoogste Rechtbank van de  Apostolische Signatuur en tevens lid van de Romeinse Curie. Bergoglio wil hem zorgvuldig verwijderen en hij zal niet aangesteld worden aan één of ander bisdom in de VS, maar hij zal enkel een symbolische positie krijgen, als “Kardinaal Patron” van de Soevereine Militaire Orde van Malta. Deze positie wordt over het algemeen gereserveerd voor Prelaten die op pensioen gaan, of eerder als een extra positie voor een hoofd van de Curie. Het is een pure symbolische positie zonder enige bestuursverantwoordelijkheid. Dit zou de grootste vernedering zijn en ongezien in moderne tijden, gezien de vrij jonge leeftijd van Kardinaal Burke (66). Een complete degradatie en zelfs een straf. Een straf omdat hij te katholiek is, te conservatief….!

Als hij zou worden verwijderd voor de aanvang van de Synode op 5 oktober 2014, dan wordt hij ook gewoonweg verwijderd uit de Synode, waar hij normaal aan zou deelnemen. Dit zou Bergoglio, die oa. kardinalen Danneels en Kasper persoonlijk heeft uitgenodigd, goed uitkomen!

Dit werd allemaal voorzegd. De Heer op 8 maart 2013 (5 dagen voordat Bergoglio werd verkozen!):

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden. Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en zal Mijn Kerk in tweeën delen, en daarop nog eens halveren. Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te danken. Hij zal al diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien.

Bronnen: http://www.foxnews.com/world/2014/08/28/pope-removes-key-benedict-xvi-protege-in-sign-different-liturgical-priorities/

http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/09/motus-in-fine-velocior-1-purge-sandro.html#more

Meer over Kardinaal Burke: http://kavlaanderen.blogspot.be/search/label/Raymond%20Kardinaal%20Burke