Modernisten lanceren steunwebsite voor Bergoglio: “pro paus Franciscus”

Het schisma begint almaar duidelijkere vormen aan te nemen. Nu heeft een groep modernisten uit Duitsland n.a.v. de “Correctio Filialis” een website gelanceerd om hun steun voor Bergoglio en Amoris Laetitia te betuigen.

De website toont in een geel kader bovenaan een steunbetuiging voor Bergoglio:

Beste hooggeachte Paus Franciscus,

Uw pastorale initiatieven en hun theologische rechtvaardiging worden momenteel heftig aangevallen door een groep in de kerk. Met deze open brief willen we onze dankbaarheid uiten voor uw moedig en theologisch gezond pauselijke leiderschap.

Op korte tijd bent u erin geslaagd om de pastorale cultuur van de Rooms Katholieke Kerk opnieuw vorm te geven in overeenstemming met z’n oorsprong in Jezus. Gewonde mensen en gewonde natuur gaan recht naar uw hart. U ziet de kerk als een veldhospitaal aan de randen van het leven. Uw bezorgdheid is elke individuele persoon geliefd door God. Wanneer we anderen ontmoeten, zal medelijden en niet de wet het laatste woord hebben. God en Gods barmhartigheid kenmerken de pastorale cultuur die u verwacht van de Kerk. Uw droom van “een kerk als moeder en herderin”. Wij delen uw droom.

We vragen dat u niet zou afwijken van het pad dat u hebt genomen, en we verzekeren u van onze volle steun en ons voortdurend gebed.

De ondertekenaars

Opvallend is dat veel ondertekenaars van Duitsland of Oostenrijk afkomstig zijn; landen waar er van het Katholicisme niet veel meer overschiet en kerken en masse worden gesloten. Er zijn er ook enkele uit Polen, Zwitserland en de VS.

De bedoeling van deze site is uiteraard om tegengewicht te bieden aan de ‘filiale correctie’, waar intussen 245 academici en geestelijken de brief hebben ondertekend. Het enige verschil is dat de mensen van de filiale correctie een duidelijk gefundeerde verklaring hebben voor hun beschuldigingen van ketterij aan het adres van Bergoglio. De ondertekenaars van de “pro Bergoglio” site weerleggen dit niet, maar betuigen enkel hun steun. Ze ontkennen dus niet dat Bergoglio afwijkt van de Leer van Christus, maar bevestigen dat ze hierin willen meegaan: “we vragen dat u niet zou afwijken van het pad dat u hebt genomen…”. Hiermee tonen ze aan dat ze afvallen van het Katholiek geloof.

Belangrijk om op te merken is dat er verschillende dissidenten van de Katholieke traditie bij de ondertekenaars zijn. Voorbeeld is Bisschop Lobinger die voorstelde om getrouwde mannen en vrouwen tot priester te wijden, en vader Martin Lintner die voorstelt om de kerkelijke leer over homoseksualiteit te liberaliseren en de Catechismus van de Katholieke Kerk van 1992 te herschrijven “in het licht van Amoris Laetitia.”

Kritiek van Vatican Inisder

Vatican Insider, een pro-Bergoglio nieuwssite in Italië, beschuldigde de initiatiefnemers van de filiale correctie er dan weer van dat ze de richtlijnen van Paus Benedictus in Donum Veritatis (Instructie over de kerkelijke roeping van de theoloog) in de wind sloegen, omdat ze de “Heilige Vader en zijn intenties” in “diskrediet” willen brengen. Volgens de interpretatie van Vatican Insider van dat document mogen theologen niet zomaar “hun mening” ventileren en de wijde wereld insturen.

Donum Vertitatis §29 voorziet deze instructie: “De theoloog zal ernaar streven om deze leer te begrijpen in z’n context, argumenten en doeleinden. Dit betekent een intense en geduldige reflectie voor zijn part en een bereidheid, indien noodzakelijk, om zijn eigen opinie te herzien en de opwerpingen te onderzoeken die zijn collega’s hem zouden kunnen aanbieden.”

Het sturen van petities die de heilige vader beschuldigen van het rechtstreeks of onrechtstreeks promoten van ketterijen, lijkt echter niet zo’n houding van “intense en geduldige reflectie” te weerspiegelen, die open staat voor correctie van theologische collega’s. De critici van Amoris Laetitia lijken niet vaak de constructieve kritiek op hun beweringen te verwelkomen. In plaats daarvan lijken ze vastberaden om gelijk welke poging om hun standpunt in vraag te stellen te verwerpen.

Amoris Laetitia kan echter op geen enkele manier gelezen worden op een orthodoxe manier. Het is ketterij. Daar is geen discussie over. Wie het tegendeel beweert is niet Katholiek. Punt andere lijn.

 

Bron: Vaticaninsider; OnePeterFive; Pro-pope-francis.com