Oproep tot gebed speciaal voor de geestelijkheid

7 oktober is het feest van O.L.Vrouw van de Rozenkrans. Bij deze gelegenheid willen we oproepen tot intenser gebed voor de geestelijkheid – priesters, bisschoppen en kardinalen in deze tijd van grote crisis in de Kerk.

We willen bidden opdat zij die nog het ware Geloof aanhangen de moed mogen krijgen om ervoor op te komen, om de Waarheid te verdedigen, tot op het punt dat ze er hun bloed zouden voor moeten vergieten zoals de vele martelaren in de eerste eeuwen. Bidden we speciaal voor de bisschoppen zoals Mgr. Schneider en de kardinalen zoals Kardinaal Sarah en Kardinaal Burke. Maar ook voor de geestelijkheid in onze eigen contreien, opdat ze vooral moedig mogen zijn en zich blijven verzetten tegen de ketterij en zich ver houden van compromissen.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. (Het Derde Geheim van Fatima)

We willen dus oproepen tot gebed voor de priesters en bisschoppen die de traditie in ere willen houden, maar die zich verlaten voelen en door gebrek aan steun de moed kunnen verliezen waardoor ze dreigen mee gezogen te worden in de apostasie.

We willen ook vragen om dagelijks dit gebed te bidden voor de geestelijken om stand te houden en trouw te blijven aan het heilig Woord van God:

O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren
om het schisma binnen Uw Kerk te herkennen
wanneer dit zich ontvouwt.

Help Uw gewijde dienaren om stand te houden
en trouw te blijven aan Uw heilig Woord.
Laat nooit wereldse ambities hun zuivere liefde voor U vertroebelen.

Schenk hen de genaden om in Uw bijzijn zuiver en nederig te blijven
en in de Eucharistie Uw allerheiligste Tegenwoordigheid te vereren.

Help en geleid al die gewijde dienaren,
die in hun liefde voor U misschien lauw zijn,
en wakker het vuur van de Heilige Geest in hun ziel weer aan.

Help hen de bekoringen, die hun voorgelegd worden
om hen af te leiden, te herkennen.
Open hun ogen zodat zij te allen tijde de waarheid kunnen zien.

Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus,
en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed
om hen buiten het bereik van kwaad te houden.

Geef hen de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan
als zij, door de bekoring
om het bestaan van de zonde te ontkennen,
afgeleid worden. Amen.

Uiteraard is het ook goed om te bidden voor de bekering van zij die de dwalingen in het geheel niet zien.