Auteur archief

Restkerk-redactie

Defender of the True Teachings of Jesus Christ

Curiehervorming: de liturgie komt ook onder de loep

Vaticaanstad, 3 december 2013. De woordvoerder van het Vaticaan heeft bevestigd dat Franciscus en de groep van acht kardinalen begonnen zijn met het bediscussiëren van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. De acht-koppige raad van kardinalen, aangeduid door paus Franciscus zelf, om hem […]

Open klachtbrief aan paus Franciscus

De Mexicaanse katholieke vrouw, Lucrecia Rego de Planas, moeder van een gezin, kent Bergoglio reeds lange tijd. Ze schreef op 23 september 2013 een open brief aan de paus. Ze drukt daarin haar diep leedwezen uit over zijn pontificaat en over de manier waarop hij zijn ambt vervult. […]

Nog meer over paus Franciscus en het Taoïsme

In ons vorig bericht kon u lezen over paus Franciscus en zijn Taoïstische geneesheer Liu Ming. Hij werd een aantal jaren geleden door Ming op “wonderbaarlijke” wijze genezen van enkele kwalen. Laten we eens kijken wat de Zalige Anna Katharina Emmerick zegt over magnetisme en andere Oosterse occulte ‘geneesmethoden’ […]

Bergoglio en het Taoïsme

Op 8 november ontving paus Franciscus zijn Taoïstische geneesheer, en hij toonde enkele exemplaren van het tijdschrift TAO. Een duistere (en occulte!) geschiedenis van Bergoglio die aan de oppervlakte komt… In de uitgave van oktober 2013 staat op de cover van het Argentijnse blad TAO,  een foto van Bergoglio met zijn Taoïstische geneesheer. De titel geeft […]

De Brief van Bergoglio: “Evangelii Gaudium”

25 november. Vaticaanstad. Paus Franciscus’ eerste echte publicatie: “Evangelii Gaudium”, want Lumen Fidei was grotendeels door Benedictus geschreven, en hij liep met de pluimen weg. Het gaat hem in dit document vooral hoe hij de kerk wil hervormen. We halen enkele passages aan. “Een hiërarchie van waarheden” Volgens […]

Geheimen van het afgelopen conclaaf

Uit een nieuw boek, gepubliceerd door Elisabetta Piqué, “Francesco, Vita e rivoluzione“, kunnen we enkele geheimen van het afgelopen conclaaf weergeven. Zo blijkt dat, nog voordat het conclaaf begon, het al geweten was dat Bergoglio als winnaar uit de bus zou komen. Vlak voor de aanvang van het conclaaf […]

Kardinalen tegen kardinalen…

11 november, Vaticaanstad.  Kardinaal Reinhard Marx, Aartsbisschop van Munchen en lid van de Raad van Kardinalen van de Paus, zei dat Müller de discussies aangaande hertrouwde gescheidenen niet kan stoppen. “De Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer kan de discussies niet stoppen” omtrent de kwestie van hertrouwde […]

Profetie van La Salette & Fatima

In het geheim van La Salette kunnen we als volgt lezen: “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. “ Wat wil dat nu zeggen? Rome zal eerst het geloof verliezen en dan de zetel worden van de Antichrist. Hoe zal Rome het geloof […]