Vader Rosica, één van Bergoglio’s adviseurs: “Paus Franciscus breekt met katholieke tradities wanneer hij maar wil”

Bergoglio en Thomas Rosica.

In een interview met Zenit op 31 juli, deed Vader Thomas Rosica, één van de adviseurs van Bergoglio, enkele straffe uitspraken.

Rosica zei:

“Het hele concept van het opzetten van comité’s, het op wijde schaal raadplegen, het bijeenroepen van slimme mensen rond je is hoe Jezuïeten-oversten gewoonlijk functioneren. Dan maken ze de beslissing. Dit soort van onderscheiden – luisteren naar allen en alles overwegen vooraleer te handelen – is een kardinale deugd van de Ignatiaanse spiritualiteit die aan de basis ligt van Franciscus’ eigenheid en zijn toewijding voor de “bekering” van het pausschap, alsook de hele kerk. Het is moeilijk te voorspellen wat volgt. Francis is gewiekst, en hij heeft herhaaldelijk het Jezuïtische kenmerk van “heilige doortraptheid” geprezen.”

Of doortraptheid een heilig kenmerk is valt te betwijfelen. Rosica ging verder:

Paus Franciscus breekt met Katholieke tradities wanneer hij maar wil, want hij is ‘vrij van ongeordende gehechtheden’. Onze Kerk is inderdaad een nieuwe fase ingegaan: met de advent van deze eerste Jezuïetenpaus, wordt ze openlijk geregeerd door een individu, eerder dan door de autoriteit van de Schrift alleen, of zelfs de eigen onderrichtingen van traditie plus de Schrift. Paus Franciscus heeft een Jezuïetisch intellectualisme naar het Petrusambt gebracht.”

Thomas Rosica kon het niet beter samenvatten: Bergoglio regeert als een dictator, trekt zich van de Schrift en traditie niets aan en breekt de Kerk af wanneer hij maar wil. Wanneer zullen de goede overgebleven kardinalen ingrijpen?