Bergoglio's haat voor de traditie

Vader Rosica, één van Bergoglio’s adviseurs: “Paus Franciscus breekt met katholieke tradities wanneer hij maar wil”

Bergoglio en Thomas Rosica.

In een interview met Zenit op 31 juli, deed Vader Thomas Rosica, één van de adviseurs van Bergoglio, enkele straffe uitspraken.

Rosica zei:

“Het hele concept van het opzetten van comité’s, het op wijde schaal raadplegen, het bijeenroepen van slimme mensen rond je is hoe Jezuïeten-oversten gewoonlijk functioneren. Dan maken ze de beslissing. Dit soort van onderscheiden – luisteren naar allen en alles overwegen vooraleer te handelen – is een kardinale deugd van de Ignatiaanse spiritualiteit die aan de basis ligt van Franciscus’ eigenheid en zijn toewijding voor de “bekering” van het pausschap, alsook de hele kerk. Het is moeilijk te voorspellen wat volgt. Francis is gewiekst, en hij heeft herhaaldelijk het Jezuïtische kenmerk van “heilige doortraptheid” geprezen.”

Of doortraptheid een heilig kenmerk is valt te betwijfelen. Rosica ging verder:

Paus Franciscus breekt met Katholieke tradities wanneer hij maar wil, want hij is ‘vrij van ongeordende gehechtheden’. Onze Kerk is inderdaad een nieuwe fase ingegaan: met de advent van deze eerste Jezuïetenpaus, wordt ze openlijk geregeerd door een individu, eerder dan door de autoriteit van de Schrift alleen, of zelfs de eigen onderrichtingen van traditie plus de Schrift. Paus Franciscus heeft een Jezuïetisch intellectualisme naar het Petrusambt gebracht.”

Thomas Rosica kon het niet beter samenvatten: Bergoglio regeert als een dictator, trekt zich van de Schrift en traditie niets aan en breekt de Kerk af wanneer hij maar wil. Wanneer zullen de goede overgebleven kardinalen ingrijpen?

10 antwoorden »

 1. Ik dacht altijd dat een Jezuiet naar de Heilige Geest luisterde om te onderscheiden.
  De eerste stap is het opmerken van onze wisselende gevoelens, er attent voor worden. Bij deze zelfobservatie maakt Ignatius een eerste ruwe onderscheiding tussen wat hij de troost- en wat hij de troosteloosheidervaring noemt.

  De tweede stap is het inzicht dat onze gevoelens nauw verbonden zijn met hoe we leven en handelen. Onze dromen en daden sturen en kleuren onze gevoelens. Ignatius maakt hierbij de opmerking dat het residugevoel na een uitgevoerde taak of na een planning belangrijker is als richtwijzer, dan het begeleidend gevoel ervoor of tijdens de taak of planning.

  Tenslotte is Ignatius ervan overtuigd dat onze begeleidende gevoelens ook goddelijke signalen zijn, dat Hij ons tenslotte via troost- en troosteloosheidervaring wenken geeft over de door ons in te slagen weg.

  Het actief en zorgzaam omgaan met deze drie inzichten heet bij Ignatius ‘onderscheiding der geesten’. Het begrip onderscheiding kunnen we in verband brengen met het Griekse ‘krinein’ waar ons woordje ‘kritisch’ van afgeleid is. We noemen onszelf graag kritisch en we bedoelen daarmee dat we een gezond wantrouwen koesteren voor de meningen van de anderen. Die betekenis staat ver af van wat Ignatius oorspronkelijk bedoelde. Voor hem betekende ‘kritisch zijn’ vooreerst het afwegen en peilen van onze eigen gevoelens om er conclusies uit te trekken voor ons eigen handelen.

  Anders gesteld: het ging voor hem niet om het kritisch beoordelen van anderen of van informatie van buitenaf. Bron: Jezuieten.org.

  En dat doet deze “paus”wel: Informatie van buiten af en nog wel van diegene die zich echt niet met God verenigen, laat staan met de Heilige Geest. En volgens mij beoordeel hij ook andere kritisch. Is hij wel een echte Jezuiet.

  • |
   Dick Gooijer schreef > Ik dacht altijd dat een Jezuiet naar de Heilige Geest luisterde om te onderscheiden
   |
   @dick … dat geldt uiteraard niet, voor machthebbers, want die luisteren naar geheel andere stemmen — overigens, is het ONDERSCHEIDEN iets wat je echt moet leeren — dwz : door een zgn leertraject te volgen ….

  • Hero de Jong.
   Deze “Paus” is een Jezuiet zegt men. Hij zal toch wel weten hoe het moet. Maar hij luistert ook naar anderen en machthebbers en niet naar de Geest anders breekt hij niet met de Katholieke Traditie.

 2. Deze paus volgt gewoon zijn overtuiging en wil totaal geen tegenspraak, zijn theologie is er één van horizontalisme de mens staat centraal en niet God !

 3. God’s wetten veranderen niet. Wie dat doet is bevangen van hoogmoed.

 4. Een bijzonder intrigerend man die Vader Rosica. Hij lijkt als een glad en ongrijpbaar visje tussen de grote loebassen door te zwemmen. Hij zou een zeldzame soort vrijmetselaar kunnen zijn die in de hemel aanvaard wordt. Lijkt me het speciale karaktertype dat men altijd in de nabijheid van grote wolven aantreft en hen kunstig en diplomatisch weet te onderhouden zonder hun argwaan te wekken want hij weet te verbroederen en altijd blijft hij overeind als een kat die nooit per ongeluk valt, komt altijd (meestal) mooi op zijn pootjes terecht.
  Volgens mij zal hij eindigen als martelaar.

 5. Fausto Socinus (1539-1604) beschouwen de Vrijmetselaars als de vader van hun beweging. Pas in 1717 werd de beweging Vrijmetselarij genoemd. Voor die tijd noemden ze zich Rozenkruisers en voordien Socinianen. Niet zonder reden typeert de in 1879 gegraveerde gedenkplaat van Socinus in Siena (Italië), zijn geboorteplaats, hem als de verdediger van de menselijke rede tegenover het bovennatuurlijke. Het opschrift op zijn grafsteen luidde destijds, in het Poolse Luslawice waar hij begraven ligt: “Tota jacet Babylon destruxit tecta Lutherus, muros Calvinus, sed fundamenta Socinus”: als Luther erin is geslaagd het dak van de (met als ‘Babylon’ aangeduide) Roomse Kerk te slopen, als Calvijn het klaarspeelde haar muren omver te halen, dan komt Socinus de eer toe haar fundering te hebben vernietigd. Bergoglio mogen we dan als zijn waardige leerling zien, dat blijkt maar weer.

 6. Waarom blijft iedereen deze Bergoglio ‘paus’ noemen. Hij valt net als iedere katholiek christen onder de Kerkelijke wet. Zijn talloze ketterse uitspraken betekenen ook voor hem automatische excommunciatie.
  Bergoglio is gewoon geen lid van de Kerk meer. Maar helaas, kan geen katholiek christen wat schelen en 99% blijft ‘trouw’ Bergoglio volgen. Rampzalig!!!

 7. |
  DG schreef > “”deze “Paus” is een Jezuiet zegt men. Hij zal toch wel weten hoe het moet
  |
  @DG … wanneer mensen eenmaal ’n bepaalde richting zijn ingeslagen in hun leven -( denk aan de jongen die keeper werd omdat hij niet kon voetballen )- wordt het naderhand steeds lastiger om je te BEKEREN !? — en toch vraagt het Evangelie nu juist om : BEKERING !! — doch helaas, de kerk zit vol met ONbekeerde heidenen, op hoge posities ….