Schisma

Paus Benedictus XVI bevestigt dat hij sancties had opgelegd aan McCarrick – verschillende bisschoppen uiten hun steun voor Mgr. Viganò

Paus Benedictus XVI heeft, na het naar buiten komen van het misbruikschandaal van McCarrick, bevestigd dat hij hem sancties had opgelegd. En wereldwijd scharen reeds verschillende bisschoppen zich achter Mgr. Viganò, die een onthullende brief naar buiten bracht waarin duidelijk is dat Bergoglio de hand hield boven de homoseksuele seminaristen-misbruikende kardinaal McCarrick. McCarrick had, na het naar buiten komen van de feiten eerder deze zomer, zelf zijn kardinaalshoed afgestaan. Bergoglio “aanvaardde” het. 

Paus Benedictus XVI heeft de bewering bevestigd dat hij heeft gehandeld met betrekking tot beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Kardinaal McCarrick. Benedictus, die intussen 91 is, kon zich enkel de precieze aard van de sancties die hij Kardinaal Bertone had bevolen hem op te leggen, niet meer herinneren.

Viganò had in zijn brief geschreven dat Paus Benedictus ernstige sancties had opgelegd aan Kardinaal McCarrick, jaren voordat Bergoglio aan de macht kwam. Zo mocht hij geen Mis meer celebreren in het publiek, mocht hij niet meer deelnemen aan publieke bijeenkomsten, hij mocht geen lezingen meer geven en niet meer reizen, en moest zich toewijden aan een leven van gebed en boete. Onder Bergoglio werden deze sancties onder de mat geveegd en mocht McCarrick gaan en staan waar hij maar wilde.

Bisschoppen uiten hun steun

Bisschop Joseph Strickland van Tyler, Texas, beval alle priesters van zijn bisdom om zijn verklaring te lezen die hij afgelopen zondag gaf – een verklaring waarin hij verzekerde dat hij de aantijgingen “geloofwaardig vond” en hij argumenteerde dat “het antwoord een diepgaand onderzoek moet zijn, gelijkend aan deze die gedaan worden gelijk wanneer beschuldigingen geloofwaardig lijken.”

Kardinaal Raymond Burke zei dat de verklaring van de voormalige nuntius ter harte moeten genomen worden “door de verantwoordelijken in de Kerk”, en dat elke verklaring onderworpen moet worden aan een zorgvuldig onderzoek, “volgens de tijdsgebonden procedurele wet”.

Bisschop Thomas Olmsted van Phoenix, Arizona, bevestigde in een verklaring dat hij Aartsbisschop Carlo Maria Viganò “meer dan 39 jaar heeft gekend” en dat hij “hem altijd gekend en gerespecteerd heeft als een man van geloofwaardigheid, geloof en integriteit.” Omwille van deze reden, vraag ik dat het getuigenis van Aartsbisschop Viganò door iedereen serieus wordt genomen, en dat elke bewering die hij maakt goed wordt onderzocht.”

Aartsbisschop Allen Vigneron van Detroit, Michigan, gaf een verklaring waarin hij zei dat het verslag van Viganò “een andere ontmoedigende uitdaging is voor ons vertrouwen in de betrouwbaarheid van het leiderschap van de Kerk tijdens een zomer van onthutsend nieuws betreffende seksueel misbruik en ontrouw door geestelijken.” Hij zegt verder dat de Heer ons verzekert “dat de waarheid ons zal bevrijden. We hebben niets te vrezen in het onder ogen zien van de beschuldigingen gemaakt door Aartsbisschop Viganò. Ik vervoeg mij met de priesters en de mensen van het Aartsbisdom van Detroit in het bidden voor de triomf van de waarheid en transparantie -en dat het snel komt.”

Bisschop Anathasius Schneider van Astana, Kazachstan, zegt dat “Aartsbisschop Viganò zijn verklaring bevestigde door een heilige eed, waarbij de naam van God wordt aanroepen. Er is daarom geen redelijke en plausibele reden om te twijfelen aan de waarheid van de inhoud van het document van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò.

Bisschop Robert Morlino van Madison, Wisconsin, gaf zijn steun aan Kardinaal DiNardo, in zijn benadrukking dat “de vragen die gesteld worden door Viganò antwoorden verdienen die sluitend zijn en gebaseerd op bewijs.”

Morlino nam ook aanstoot aan het antwoord van Bergoglio betreffende de verklaring van Viganò, zeggende dat hij zich geroepen voelde om zijn “ontgoocheling” te bekennen dat “in zijn opmerkingen tijdens de terugvlucht van Dublin naar Rome, de heilige vader het pad koos van ‘geen commentaar’, betreffende de mogelijke conclusies die kunnen getrokken worden van de beschuldigingen van Aartsbisschop Viganò.”

Morlino ging verder: “Paus Franciscus zei verder uitdrukkelijk dat zo’n conclusies moeten overgelaten worden aan de “professionele rijpheid” van journalisten. In de VS en elders, is er in feite niets meer betwijfelbaar dan de professionele rijpheid van journalisten. De vooringenomenheid in de mainstream media zou niet duidelijker kunnen zijn, en is bijna universeel erkend. Ik zou nooit professionele rijpheid toeschrijven aan de journalistiek van de (liberale) National Catholic Reporter” (waarop bijvoorbeeld Kerknet hun artikel over de brief van Viganò baseerde). Zoals te verwachten was leiden zij een lastercampagne tegen Aartsbisschop Viganò.

Mgr. Morlino besloot dat alle criteria voldaan zijn om tot geloofwaardige beschuldigingen te komen, en dat een onderzoek, volgens de correcte canonieke procedures, zeker aan de orde is.

De National Catholic Reporter publiceerde gisteren een artikel waarin ze Viganò een “handelaar in samenzweringstheorieën” noemden, die “feiten, fictie en vergif mengt om iets explosief te produceren, maar ook verdacht”, en ze noemden hem ook een “ontevreden voormalige beambte”. Er wordt ook beweerd dat Viganò de hulpbisschop van St-Paul-Minneapolis, Lee Piche, “aanmoedigde om documenten te vernietigen betreffende het onderzoek naar (de vroegere) Aartbisschop John Nienstedt.” Viganò heeft deze feiten ontkent, en gaf maandag een verklaring met ondersteunende documenten om zijn onschuld te bewijzen, waarbij hij zei dat hij verwachtte dat de beschuldigingen zouden worden gebruikt om hem in diskrediet te brengen.

Bron: LifeSite (1) (2), OnePeterFive

Categorieën:Schisma

7 antwoorden »

 1. Ik heb ook mijn twijfels over Paus Franciscus, maar dit gaat VEEL te ver.
  Men speelt gewoon in de kaart van de seculiere MSM.
  DIt allemaal is zeer nadelig voor de Kerk.
  Trouwens dat zogenaamde US/PHILADELPHIA schandaal : lees hierover
  Het commentaar van de Catholic League : men gaat zelfs terug tot
  Wereldoorlog 2. Wat kan men in feite echt bewijzen ?
  Gewoon typisch Amerikaanse profilering van een aanklager met politieke ambities.

 2. Alleen dankzij de reguliere media, die Viganò en consorten met leugens en valse aantijgingen naar de periferie drijven, kan Bergoglio, alias Paus Franciscus, zich staande houden. De ‘professionele rijpheid’ van bijna alle journalisten is een lachertje. De op 13 januari 2017 vermoorde journalist Udo Ulfkotte zei dat de wereld is overgeleverd aan een Meinungskartell. Vroeger was het nog zinvol verschillende kranten te lezen om zich op die manier een genuanceerd beeld te vormen van wat zich allemaal afspeelt, maar dat is voorbij. Diezelfde nivellering zien we in de politiek. Ik ben daarom blij dat er een alternatieve nieuwsvoorziening is via deze website over hetgeen zich afspeelt in de Katholieke Kerk.

  • En dan te bedenken dat diezelfde regulieren media geen spaan heel liet van paus Benedictus destijds, die een zeer goede toespraak had gehouden ter verdediging van het Gezin en het huwelijk tussen man en vrouw en waarschuwde tegen de Genderideologie.

   Em. paus Benedictus heeft toen geen woord teveel gezegd en gelijk gekregen. Wat zich vandaag de dag afspeelt is Godgeklaagd, zeker als het om de Genderideologie gaat. Bizar toch allemaal?!

 3. Echt, petje af voor deze bisschop. Ik vind het heel moedig van hem om de waarheid te zeggen. Eindelijk iemand die dat durft. Hij heeft mijn Zegen!

 4. U begrijpt niet dat dit allemaal neerkomt op een aanval op het christelijke geloof door de seculiere
  Media. Vigano treft schuld. En er bestaan nog belangrijke internationale media die vrij objectief berichten.
  Trouwens, zelf geen fan zijnde van de huidige Paus, moeten de tegenstanders wel met wat andere info over de brug komen dan vermeld in The Dictator Pope. Soms om na te denken over bepaalde handelswijzen, maar soms
  Van een Dag Allemaal niveau.
  En Franciscus wat linken aan Peron… wauw.

 5. Indien men de Katholieke kerk van de totale vernietiging wil behoeden dan is dit de juiste strategie door radicaal in de aanval te gaan. Zij die menen dat het beter is door alles te laten aanmodderen in de mening dat het wel zal overwaaien leven in een illusie. Het is waar dat de kerk zal lijden wat ze trouwens al lang doet, de kerk zal gekruisigd worden en weer verijzen.