Kritiek op Bergoglio

Kardinaal Müller: Christenen zijn niet verplicht om groene agenda van Bergoglio te volgen

De Australische krant ‘The Australian‘ puliceerde in z’n weekend-editie van 28/29 juli een stuk van Kardinaal Müller over de Bergoglio-administratie. Het artikel werd geschreven door Tess Livingstone, die een gesprek had met Kardinaal Müller. Koppen zoals “Groene paus is feilbaar” en “De paus is niet onfeilbaar in milieu-aangelegenheden, zo zegt een belangrijke kardinaal” gaf de toon van het artikel aan.

Volgens Kardinaal Müller is er geen verplichting voor christenen om te gaan strijden tegen fossiele brandstoffen, of om mee te gaan met internationale klimaatakkoorden zoals het Parijs-klimaatakkoord van December 2015, welke is gebaseerd op de bewering dat de mens schuldig is aan de globale opwarming. Ter herinnering: dit akkoord werd sterk gesteund door Bergoglio. Hij had in de lente van 2015 een klimaatconferentie gehouden in het Vaticaan, in samenwerking met de VN, waar wetenschappers die de bewering van menselijk beïnvloede klimaatopwarming in twijfel trekken werden uitgesloten. Vervolgens publiceerde “de paus” een eco-encycliek, verlichtte hij de gevel van de St-Pietersbasiliek met suggestieve beelden op het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis, zond hij een bericht naar de klimaatconferentie in Parijs, trachtte hij de verkiezing van Donald Trump te voorkomen en waarschuwde hij voor de gevolgen van zijn verkiezing voor de klimaatagenda.

Kardinaal Müller, die in Australië was voor een ontmoeting met priesters, zei: “We zijn geen partij van de groenen”. Müller waarschuwt voor zulke machten, want het zijn dezelfden die de vrijheid van religie beperken, en ziekenhuizen willen dwingen om abortussen uit te voeren. Deze “groenen” bewegen richting totalitarisme, en dat is waarom burgers en Kerkleiders hen moeten confronteren.

Nog niet zo lang geleden riep Kardinaal Coccopalmerio op om het beschermen van het milieu op te nemen in de canonieke wet. Kardinaal Müller verwierp dit volledig. Hij zei dat in plaats van zich hier mee bezig te houden, er een nieuwe evangelisatie moet komen voor de jeugd, in het bijzonder in Duitsland. De liturgie moet gefocust zijn op Christus en zou niet gedegenereerd moeten worden tot “religieuze entertainment”.

Livingstone ondervroeg toen Kardinaal Müller over het woord “schisma”, welke de prinsen van de Kerk zo mijden. Müller zei dat er duidelijkheid moet komen (over Amoris Laetitia) gebaseerd op Gods Woord, en dat deze duidelijkheid er moet komen van de paus en de bisschoppen. Er is volgens hem reeds een soort de facto schisma: een verdeling in een conservatieve en een “progressieve” vleugel in de Kerk. Maar hij ging niet niet verder in op dit onderwerp.

Müller noemde toen het ontslag van een paus “een probleem” alsook de plicht die door paus Paulus VI werd geïntroduceerd die stelt dat bisschoppen op pensioen moeten gaan op de leeftijd van 75 jaar. “Dit zijn vaders, en vaders gaan niet op pensioen“, zo zei de Kardinaal.

Kardinaal Müller had nog kritiek op Bergoglio: hij heeft al vier jaar geen algemene vergadering van het College van Kardinalen georganiseerd, en dit spreekt regelrecht de zogezegde “synodale” stijl tegen die Bergoglio beweert te willen promoten.

Bron: Eponymous Flower

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

2 antwoorden »

  1. NB : ’t hangt er blijkbaar van`af, welke krant je leest ? — bvb, het dagblad Trouw, zal misschien *jubel jubel* wezen over wat daar gaande is te Vatican`city !? — doch daarentegen de ALT_news (= ’n begrip), kijkt met de dag kritischer & kritischer, naar wat daar werkelijk gaande is !! — er zijn dus #2 catgeorie’en mensen, die hun begrip van ’t welk WAARHEID zou wezen, mede laten afhangen van wat voor soort-! berichten ze lezen -( zie >>>

    PS : google maar ’s op > info-war / informatie-oorlog …

  2. Het uitgangspunt van de evangelisatie is dat als je daardoor mensen bereikt die Christus gaan toebehoren die mensen oog krijgen (dankzij het werk van de Heilige Geest) voor de werkelijke noden van de maatschappij en de reële eisen van het milieu. Dat is altijd de manier geweest van de Kerk. Het kerkelijk instituut doet er goed aan om samenspraak te hebben met wereldlijke instituten en richtlijnen uit te vaardigen op bepaalde gebieden waar morele kwesties een rol spelen, maar het is uiterst gevaarlijk om daarin het voortouw te willen nemen, want niets is zo corrupt als het politieke spel. In plaats van een doordesemend desem te zijn voor de wereld zal het gevolg daarvan zijn dat het instituut zelf wordt geïnfecteerd en steeds meer zijn heiligheid kwijtraakt. De reden is simpel. Politiek heeft te maken met macht en economische belangen en de fraaie motieven die worden opgedist zijn huichelarij en leugen. De schijnheiligheid van onze maatschappij is in de geschiedenis nog nooit zo groot geweest als in onze tijd. Ik weet waarover ik spreek want ik kom uit een politiek nest.