Apostasie

Italiaanse regering wil een kruisbeeld op alle openbare plaatsen, Bergoglio’s adviseur is er tegen

Bergoglio en diens adviseur Spadaro.

De coalitieregering van Italië wil nu in alle publieke gebouwen verplicht een kruisbeeld doen ophangen, inclusief in universiteiten, havens, treinstations, luchthavens, bibliotheken, rechtbanken en postkantoren.

De wet werd geïntroduceerd door de Noordelijke Liga Partij, die voorgezeten wordt door Matteo Salvini, de vicepremier en de Minister van Binnenlandse zaken, die eerder al verklaarde dat zijn paus “Benedictus is.”

De kruisbeelden zouden moeten opgehangen worden waar ze zichtbaar zijn voor het publiek. Gebouwen die niet meedoen kunnen een boete verwachten tot 1000 euro. Salvini is zeer populair bij devote katholieken in Italië, maar niet in het Vaticaan. Antonio Spadaro SJ, een nauwe adviseur van Bergoglio, heeft het plan van de kruisbeelden resoluut verworpen, met de bewering dat het kruisbeeld “geen teken van identiteit is.”

Spadaro tweette een foto van een naakte Jezus (welke wij bedekt hebben) en zei dat het “gebruiken” van kruisbeelden neerkomt op “blasfemie”.

“Het kruis is een teken van protest tegen zonde, geweld, onrechtvaardigheid en dood. Het is NOOIT een teken van identiteit. Het schreeuwt van liefde voor de vijand en onvoorwaardelijke welkom.”

Wellicht verwees hij hier naar het “onvoorwaardelijk” verwelkomen van moslimmigranten, het mantra van Bergoglio. In Bavaria, Duitsland, was er een tijdje geleden dezelfde ophef omtrent het introduceren van kruisbeelden in openbare gebouwen: de regering had het besluit reeds genomen, maar wie was er tegen? De ultra-liberale ‘Kardinaal’ Marx…

Moslims hebben een halve maan, Christenen een kruis en Joden een davidster. Het kruis is wél een teken van onze identiteit, wie we zijn, Wie we volgen en in Wie en Wat we geloven. Waarom staat er anders een kruis op de kerktoren en waarom dragen bisschoppen anders een kruis rond hun hals…?

Paus Benedictus met het pauselijk pectoraalkruis: een teken van zijn identiteit: hij is het hoofd van de Kerk.

Bron: CNS news

Categorieën:Apostasie

10 antwoorden »

 1. het kruis altijd al onze identiteit geweest en het wordt tijd dat het weer overal zichtbaar wordt liever vandaag als morgen het is ja het teken van onze heer jezus christus en mag NOOIT genegeerd worden wie zich hier aan stoort moet maar eens snel de bijbel lezen groetjes en Gods zegen voor iedereen John en desiree

 2. Ja dat is tegen het zere been van het Vaticaan. In het Boek der Waarheid staat op blz 198: ” Zij ( Vrijmetselaarsgroeperingen binnen het Vaticaan) haten God en hebben er 50 jaar over gedaan aan het verspreiden van onwaarheden over de barmartigheid van God. Hun werken hebben geleid tot ineenstorting van de katholieke kerk. Dat was geen toeval. Het was opzetttelijk en listig beraamd om het geloof van de Kerk te vernietigen. Om het eerbetoon van gewone katholieken aan de ene ware God te vernietigen..” En verder staat er : Hij ( Bergoglio) zal de Katholieke Kerk versmelten met andere kerken, waaronder heidense kerken, om één gruwel te worden. Een ene- wereldkerk zonder ziel.” Vandaar de kritiek op de kruizen die men wil plaatsen. En dan dat gedweep met de zogenaamde vluchtelingen! Als Bergoglio echt zo begaan is met de vluchtelingen die moslim zijn, waarom geeft hij ze dan geen onderdak in het rijke Vaticaan ?! De ” vluchtelingen ” worden hierheen gehaald om chaos te creeeren .Verdeel en heers. En vanuit de chaos dan de wereldkerk oprichten. Laten we bidden en vooral de Rozenkrans,dat alle mensen hem door krijgen zodat ze zien wie hij echt is: de wolf in schaapskleren.

 3. Volgens het relaas van de de terugkeer van Jeruzalem van Karel de Grote, gekend als de “Descriptio”, staat dat de koning van Konstantinopel hem de relikwieën van de Passie aanbood: de lijkwade, een nagel, een stuk kruishout, de heilige lans en het perizonium (een type lendendoek uit de oudheid dat onder het bovenkleed werd gedragen). Het relikwie van de perizonium wordt tot vandaag nog steeds bewaard in de Dom van Aken. Het perizonium heet ook wel het heilige lendendoek of lendendoek van de zuiverheid. Dat Jezus’ schaamte werd bedekt is in afwijking van de Romeinse gewoonte van kruisiging maar werd bij soeverein decreet van God besloten voor redenen die geen betoog hoeven, en daarbij kan men zich baseren op de mystici die de kruisiging van Christus hebben beschreven en daarin eensluidend zijn dat Christus’ schaamte op het kruis werd bedekt. Ik vind het persoonlijk een schande dat Spadaro een totaal naakte Christus op het Kruis heeft afgebeeld om zijn argument kracht bij te zetten. De Apostel Paulus zegt hierover: «« De prediking van het Kruis is wel een dwaasheid voor hen, die verloren gaan, maar voor ons, die behouden worden, is ze een kracht Gods. Want er staat geschreven: “Ik zal de wijsheid der wijzen verdelgen, En het beleid der verstandigen te niet doen.” Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister dezer wereld? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want daar volgens het bestel van Gods wijsheid de wereld niet door de wijsheid tot de kennis van God is gekomen, zo heeft het God behaagd, de gelovigen zalig te maken door de dwaasheid van de prediking. Terwijl de Joden tekenen eisen, en de Grieken wijsheid zoeken, preken wij Christus gekruisigd, voor de Joden een ergernis en voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, een Christus, Gods kracht en Gods wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen, en het zwakke van God is krachtiger dan de mensen. »» (1 Kor. 1:18-25)

 4. Mamma mia, che casino nel vaticano!!

  Verstuurd vanaf mijn iPhone

 5. Het Vaticaan is vooral hard op weg om haar christelijke identiteit weg te vegen. Wat een tragische onzin! Wat een godslastering! Wat recht is wordt krom gepraat en wat krom is wordt opeens recht.
  Ik weet niet of ik me als rooms katholiek nog langer met deze bedenkelijke club die daar nu de scepter zwaait wil identificeren. Lang leve Paus Benedictus!

 6. Het kruis is de identiteit van Jezus, maar of een kruisbeeld de mens tot inkeer komt is nog een raadsel!!

 7. Als je googelt : het kruis van paus Franciscus” kom je op een site ” Bijbel en geloof ” en daar zie je dat Christus niet aan het kruis hangt maar dat Hij zijn armen gekruist heeft voor zijn borst en aan weerskanten zijn schaapjes afgebeeld. Dat kruis schijnt nogal in trek te zijn bij mensen die Bergoglio zien als voorbeeld. Ik vind dit zeer beledigend voor Christus, alsof de kruisdood niet bestaan heeft,maar misschien is dit wel een aanloop om de kruisdood te ontkennen.

 8. Ik heb het vier keer moeten lezen…..komt dit echt uit de mond van een “priester”? Het is voorzegd maar ik schrik er toch elke keer weer van.

 9. Wie gebruikt hier wat? Antonio had er, net als zijn broodheer, misschien beter aan gedaan openlijk de politiek in te gaan. De Kerk, de heiligenkalender en Jezus’ kruis misbruiken om wereldwijd heimelijk je linkse politieke agenda door te drukken, dát is pas blasfemie.

  Voor Sparado c.s., die met het Europese culturele en religieuze erfgoed helemáál niets ophebben, is het kruis kennelijk een schreeuwend teken van protest.
  Voor hen die nog durven knielen is het kruis echter primair een manier van zijn. Daar heb je heus geen naakte corpus en minder nog een halfnaakte kerstscène voor nodig, Antonio!