Auteur archief

Restkerk-redactie

Defender of the True Teachings of Jesus Christ

Urbi et Orbi…

Boven: Paus Franciscus en onder Paus Benedictus Een rode effen stola op Kerstmis! Dit is geen pauselijke stola, en het is evenmin de correcte liturgische kleur. Straks de regenboog-stola?

Nog enkele ketterijen en leugens op een rijtje

Om het u gemakkelijk te maken geven we een overzicht van enkele recente ketterse uitspraken van Bergoglio. 29 november: “In het Evangelie,” legde de paus uit, “Wordt Jezus niet kwaad, maar hij doet alsof, wanneer zijn leerlingen hem niet begrijpen. Deed de Heer alsof hij kwaad werd toen hij Petrus […]

Conservatief? Buiten!

16 december, Vaticaanstad. Paus Franciscus voerde wat veranderingen door in de Congregatie voor de Bisschoppen en stuurde de conservatieve Amerikaanse kardinaal Raymond Burke de laan uit en verving deze door de veel gematigder kardinaal Donald Wuerl, van Washington. Raymond Burke was een felle tegenstander van abortus en homohuwelijk. In totaal […]

Profetie van de H. Franciscus van Assisi

Profetie van de Heilige Franciscus van Assisi ca. 1226. Nadat Fransciscus voor zijn dood de broeders bijeen had geroepen, waarschuwde hij voor toekomstige benauwde tijden, waarover hij zei: “Handelt dapper, broeders, weest sterk, en stelt uw hoop op de Heer. Grote tijden van benauwdheden komen naderbij, waarin de […]

Profetie van Aartsbisschop Fulton Sheen

In 1950 profeteerde deze gezegende bisschop als volgt: “We leven in de dagen van de Apocalyps – de laatste dagen van ons tijdperk. De twee grote machten van het Mystiek Lichaam van Christus en het Mystiek Lichaam van de Antichrist beginnen de gevechtslijnen uit te stippelen voor de catastrofale […]

Paus Franciscus de populairste op Facebook

Uit het jaarverslag van Facebook, dat vandaag 9 december 2013 werd gepubliceerd, blijkt dat paus Franciscus wereldwijd de meest besproken persoon is van het jaar 2013, op Facebook. Eerder werd hij ook al de nummer 1 genoemd op het Engelstalige internet. Zijn populariteit scheert nog steeds hoge toppen. En […]