Aftreden van Paus Benedictus XVI

Nieuwe brief van Paus Benedictus XVI vrijgegeven: “Laat ons bidden dat de Heer zijn Kerk te hulp komt”

Paus Benedictus XVI in het klooster Mater Ecclesiae in Vaticaanstad.

De Duitse Krant Bild heeft gisteren uittreksels gepubliceerd uit twee private brieven van Paus Benedictus XVI. Hij schreef die minder dan een jaar geleden, en ze geven inzicht in hoe hij zijn aftreden bekijkt, en hoe hij diep bezorgd is voor de toestand van de Kerk na zijn terugtrekking in het klooster Mater Ecclesiae. 

Bild schreef dat de twee brieven die Benedictus’ handtekening dragen – en dewelke onafhankelijke bronnen als authentiek hebben verklaard – waren geschreven naar Kardinaal Brandmüller in november 2017, als antwoord op de beschuldiging dat het aftreden van Benedictus de katalysator was voor een grote crisis in de Kerk.

De prelaat beweerde ook dat zo’n ongeziene daad ernstig de Kerk had geschaad. In zijn antwoord op de kardinaal, openbaart Benedictus – die een stil leven van gebed leidt sinds hij zich terugtrok in februari 2013 – zijn bewustzijn van de onenigheid in de Kerk sinds zijn aftreden, maar ook zijn bezorgdheid dat de begrijpbare pijn die mensen voelen tegen zijn persoon en het nalatenschap van zijn pausschap wordt gericht. Hij schrijft:

“Ik kan heel goed de diepgewortelde pijn begrijpen die het einde van mijn pausschap bij u en vele anderen heeft teweeggebracht. Echter, bij sommige mensen – en het lijkt mij ook bij u – is de pijn omgeslagen in woede die niet enkel meer over mijn aftreden gaat, maar in toenemende mate gericht is tegen mijn persoon en mijn pausschap in het geheel. Hierdoor wordt een pausschap nu gedevalueerd en wegggesmolten in het verdriet over de situatie waarin de Kerk zich heden bevindt.”

Benedictus zegt dan abrupt tegen Brandmüller: “Indien je een betere manier kent en daarom denkt dat je kan oordelen over de manier door mij gekozen, vertel het mij alstublieft.” Benedictus verdedigt zijn besluit door te wijzen op het plan van Paus Pius XII om af te treden om te vermijden dat hij zou worden “gearresteerd door de Nazi’s.”

Bild merkt de vergelijking op en vraagt zich af: “Door wie voelde Benedictus zich bedreigd?” De krant herinnert aan de onheilspellende woorden van Benedictus tijdens zijn inwijdingsmis: “Bid voor mij opdat ik niet vlucht uit angst voor de wolven”, en stelt de vraag: “Wie zijn de wolven?” Armin Schwibach, een Vaticaanexpert, vertelde Bild dat hij wellicht het “netwerk van hooggeplaatste prelaten bedoelde die een systeem van macht, en machtsmisbruik hadden opgezet in het Vaticaan”, en dat hij zich “niet meer in staat achtte om hen het hoofd te bieden.”

In een daaropvolgende brief, antwoordt de Kardinaal Brandmüller op Benedictus: “Moge de Heer zijn Kerk helpen.”

Benedictus antwoordt met een tweee brief. Hij schrijft: “Laat ons eerder bidden, zoals u deed aan het eind van uw brief, dat de Heer zijn Kerk te hulp zal komen.”

Bild vraagt zich opnieuw af: “Dacht de voormalige Paus dat de Kerk een crisis is ingegaan onder zijn opvolger, en dat enkel bidden zou helpen in deze crisis?” Bild heeft de brieven nog niet volledig gepubliceerd, maar de hoofdredacteur van het Duitse Katholieke Nieuwsagentschap, Ludwig Ring Eifel, vertelde dat de “brieven een fascinerend inzicht geven in het denken van Benedictus XVI” en dat hij “duidelijk zeer bezorgd is over de toestand van de Kerk.”

Aartsbisschop Georg Gänswein wenste geen commentaar te geven op de brieven.

Reeds in 2016 ontleedde de Italiaanse journalist Antonio Socci de huidige toestand in het Vaticaan, en hij kwam tot de conclusie dat Benedictus zonder twijfel nog steeds dé Paus is:

“Ik zal beginnen met het meest curieuze detail,” zegt Socci. Peter Seewald vroeg Benedictus XVI of hij de profetie van Malachias kende, die in de middeleeuwen een lijst van alle toekomstige pausen tot het einde der wereld maakte. Volgens deze lijst zou het pausschap en dus de Kerk, eindigen met Benedictus XVI. Seewald vroeg de vraag over de laatste paus niet rechtstreeks, maar gaf er een draai aan: “Wat als Benedictus XVI effectief de laatste paus zou zijn, die de figuur van Petrus’s opvolger heeft gerepresenteerd op deze ongeziene manier?

Het antwoord van Ratzinger is verrassend: ‘Alles kann sein’. Alles is mogelijk? Zelfs dat Benedictus de laatste paus is, hoewel zijn ‘opvolger’ voor meer dan drie jaar heeft geregeerd?

[…]

Socci herinnert ons dat de figuur van een “paus emeritus” volledig onbekend is in de Kerkgeschiedenis en benadrukt de canon dat een paus die zijn ambt verlaat, automatisch terugkeert tot de status die hij had voor zijn verkiezing, omdat het pausschap, in tegenstelling tot de bisschoppelijke wijding, geen sacrament is. Terwijl de bisschoppen dus bisschoppen blijven, zelfs als ze niet langer een jurisdictie hebben, is dit niet het geval met een paus. Desalniettemin kondigde Benedictus in de laatste dagen van zijn pontificaat aan, tegen de mening van alle canonisten in, dat hij “paus emeritus” zou worden na zijn aftreden. Hij gaf een canonieke noch theologische rechtvaardiging voor zijn ongewone stap, die zelfs nog ongewoner was dan het aftreden zelf. Tijdens zijn laatste audiëntie op 27 februari zei hij: “Mijn beslissing om de actieve versie van het ambt te verlaten betekent niet dat het wordt teruggetrokken (het paus zijn).” Hij koppelde deze verklaring aan de aankondiging dat hij in het Vaticaan zou blijven en verder het gewaad van een paus en het pauselijk wapenschild zou dragen, en dat hij nog steeds bij zijn pauselijke naam wilde genoemd worden, inclusief de eretitel “Zijne Heiligheid”.

[…]

“In het nieuw interview komen de overwegingen over de bisschoppen naar voor. Wanneer het werd vastgesteld dat er een limiet zou zijn voor hun ambtsperiode tot 75 jaar, werd de ‘bisschop emeritus’ gecreëerd, omdat het werd gezegd dat een vader altijd vader blijft. Benedictus zegt dat nu ook over zichzelf. Zelfs als de kinderen groot geworden zijn, blijft de vader vader, zelfs als hij niet langer de verantwoordelijkheid draagt die verbonden is met het vaderschap. Hij blijft vader op een diepere, meer intieme manier, zo zei Benedictus.” Socci spreekt van een poëtisch idee, anderen spreken van een getransfigureerde weergave, maar op het theologisch niveau was het “explosief omdat dit betekent dat hij de paus is.”

Bron: LifeSiteNews

*Update: inmiddels is de volledige inhoud van de brieven wel bekend. Zie het artikel op NCRegister.


Advertentie

5 antwoorden »

 1. We moeten wel beseffen dat Bergoglio, alias Paus Franciscus, geen schijn van kans had om zijn plannen uit te voeren als hij niet kon steunen op een grote achterban. Paus Benedictus heeft de actieve versie van zijn ambt niet verlaten ten faveure van een enkeling, maar wegens de lamentabele toestand van de Kerk, waarbij de wolven vrij spel lijken te hebben. Benedictus is niet uit de actieve versie van zijn ambt gevlucht uit angst maar vanuit het besef dat het schip der Kerk onbestuurbaar was geworden. Indien een leider zijn naaste medewerkers niet meer kan vertrouwen, is hij geen leider meer, maar staan anderen aan het roer. Dat kon Benedictus niet met zijn geweten in overeenstemming brengen. Benedictus heeft zijn beslissing genomen met maar één doel voor ogen: hoe kunnen de meeste zielen worden gered. Ongetwijfeld zal hij in de toekomst steeds meer van zich laten horen.

 2. @Beste vrienden, broeders en zusters,
  Laatons over heel Vlaanderen en de Wereld een levende paternoster van gebed maken.
  Voor de ware paus Benedictus XVI en het Vaticaan, Om de Heer te vragen om paus Benedictus XVI en zijn vertrouwelingen bij te staan en dat de Aartsegelen/engelelen een constante compount maken van bescherming maken rond zijn vertrekken. Zodat duivels en demonen er geen toegang, zodat paus Benedictus XVI niet hoeft te vluggen en hij toch nog het nodige kan doen voor zijn volgelingen en die van de Heer.
  Oordeel nog Paus Benedictus XVI nog paus Franciscus, laat dat aan de ene rechtvaardige Rechter over Here Jezus van Nazareth.
  Het is niet aan ons te oordelen, als men logisch en met hulp van de Heilge Geest weten Jezus volgelingen wie de ware paus.
  Laat vrok en haat voor beiden varen, want ze komen van de duivel en zijn demonen.
  Dus beste vrienden van de levende Heer Jezus, laat ons bidden voor paus Benedictus XVI dat hij nog mag uitvoeren wat God van hem verwacht en bid dat paus Franciscus zich inhoud en zich bekeerd tot zijn ware levende Heer Jezus van Nazareth. En afziet van de heer van het duister.
  Ik weet het dat het niet zal gaan, maar laten wij gelijk de Heer doen Heer Jezus en onze andere wang geven voor op te slaan. Hij Heer is onze grootste voorbeeld, lief zijn die ons kwaad doen, rustig blijvenen verwijtenden uitschelden en veroordelen.
  Ik zelf probeer mij zelf in die zin te veranderen, met halen en terug opstaan.
  Hoe meer slaag wij inkaderen en vergeven, des te beter voor de Heer. Des te meer zielen hij kan redden, maar ook door onze gebeden en zo Worden wij zelf heiliger met de dag.
  Onze Lieve Heer Jezus & Onze Moeder God Maria zullen hun hartjes jubbelen van vreugde.
  In Chisto per Mariam, 😇😇😇+😇

 3. Dus er zijn nu in feite twee Pauzen echt en onecht lopen nu door elkaar heen, de paus vraagt voor de kerk te bidden en dat doen we !! Goed artikel!!

 4. nee er kunnen nooit 2 pausen zijn willy , er is maar een en dat is
  paus benedictus XVI !!!