Homilies van Bergoglio

In het zicht van de beschuldigingen van Viganò vergelijkt Bergoglio zichzelf opnieuw met Jezus Christus

“Vergelijkt hij zichzelf met Jezus? Dit wordt gewoon gruwelijker en gruwelijker.”

Damien McDonnel, President van de Europese Raad van Dominicaanse Lekenfraterniteiten.

Tegenover de beschuldigingen van Viganò zal Bergoglio geen woord zeggen, maar over het thema van de “Grote Aanklager” (Satan) heeft hij reeds vier keer gepreekt. De laatste keer was op 18 september.

Bergoglio verschoof het onderwerp van zijn homilie (dat ging over het de zoon van de weduwe van Naïn die Jezus tot leven had gewekt) naar zijn gedachten over de stilte van Christus vóór de “Grote Aanklager”. Bergoglio zei dat het ook de mensen waren die schreeuwden “kruisig Hem”. En hij ging verder:

“Jezus bleef toen medelijdend stil, omdat de mensen misleid waren door de machtigen. Zijn antwoord was stilte en gebed. Hier kiest de herder stilte wanneer de ‘Grote Aanklager’ hem door zoveel mensen aanklaagt. Jezus ‘lijdt, offert zijn leven en bidt.”

Deze overwegingen werden online direct beantwoord met de vraag of Bergoglio, die heeft geweigerd te antwoorden op de aantijgingen van Aartsbisschop Viganò, zich zonet had vergeleken met Jezus Christus.

“Vergelijkt hij zichzelf met Jezus?”, zo schreef Damien McDonnel, President van de Europese Raad voor Dominicaanse Lekenbroederschappen, op twitter. “Dit wordt gewoon gruwelijker en gruwelijker.”

Indien dit effectief zijn bedoeling was, zou Bergoglio de mensen en geestelijken die publiek vragen dat hij antwoord geeft op de beschuldigingen als “de machtigen” bestempelen, die de mensen “misleiden”, en de Grote Beschuldiger (Satan) als Aartsbisschop Viganò, die nu is ondergedoken.

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Homilies van Bergoglio

5 antwoorden »

  1. Waar Bergoglio mee bezig is doet denken aan de gnostische ketterij. De gnostische ketterij gaat terug op Simon Magus (genoemd in Handelingen 8). Diens ongerechtigheid is als het smerigste rioolwater door de eeuwen heen gevloeid. Zijn aanhang heeft de Christelijke Kerk, de onbevlekte bruid van het Lam, met gal en bitterheid doordrenkt. Dat werden we gewaar in een onafzienbare reeks van ruzies en kerksplitsingen waarvan sommige tot het pure heidendom zijn gaan behoren. Die Simon Magus was een opmerkelijk figuur. Christus zijn was veel te min voor hem. Hij beweerde de incarnatie te zijn van God de Vader. De hoer Helena, die hem altijd vergezelde, had hijzelf als God de Vader gegenereerd! Zij vertegenwoordigde de goddelijke wijsheid in naam van de Heilige Geest. Ik hoop dat Bergoglio dit leest. Daar kan hij inspiratie uit putten.

  2. Ketterijen en doodzondes betekenen automatische excommunicatie. Zolang alle katholieken maar blijven doen of ketter Bergoglio (gaf medaille aan een doktor die 10.000 kids had geaborteerd) paus is, blijft hij ‘fijn’ op de pausstoel. Maar ach, het kerkvolk is tegenwoordig een volk van wegkijkers, gladstrijkers, sussers, ontkenners, onbeweegelijken, lauwen, opportunisten en modernisten. Weinig meer van te verwachten.

    • Ja, voor de overgrote meerderheid van die zich als ‘katholiek’ betitelen, is die schurk ‘de paus’. Dit waar de ware leer van de K.Kerk met besluiten Ex Cathedra van Pausen vastgelegd voor de eeuwigheid, een publiek ketter veroordelen met ipso facto excommunicatie. Dit incluis de Priesterbroederschap Pius X die zich “traditionalisten” noemen maar die tussen twee stoelen gaan zitten. Echt onbegrijpelijk.
      Het beroven van de Stoel van Petrus, daar blijven helaas zeer velen blind voor. De ongerechtigheid bereikt zijn ultieme hoogtepunt.

  3. in feite heeft deze paus een vorm van galgenhumor zichzelf vergelijken met Jezus zelf daar staat hij ver vanaf, Jezus sprak zich nooit tegen zoals deze paus reeds herhaaldelijk heeft gedaan! Dat het gruwelijk aan het worden is blijkt een feit deze paus schaamt zich voor niets meer en hij staat ver van Jezus af en dan bedoel ik de Jezus die zichzelf laat kennen door het H. Evangelie!!