Bergoglio’s deal met Peking bijna rond: Peking mag de bisschoppen kiezen, en zal in ruil hiervoor Bergoglio erkennen als ‘het hoofd’ van de Chinese katholieken

Jorge Judas Bergoglio zal eind deze maand de deal ondertekenen tussen het Vaticaan en China. Het was reeds in februari bekend dat Bergoglio heel wat toegevingen had gedaan aan China, waarvoor hij in ruil door Peking zal erkend worden als het “hoofd” van de Chinese katholieken. Zo zal Bergoglio de door Peking benoemde bisschoppen erkennen, zal hij de excommunicatie opheffen van reeds door Peking aangestelde communistische bisschoppen, en zullen de legitieme (maar niet door Peking erkende) bisschoppen van Bergoglio moeten vertrekken. De Chinese kardinaal Zen was verbolgen. 

Reeds in februari schreef de Chinese staatskrant:

Westerse mediakanalen hebben intensief de vooruitgang in de China-Vaticaan onderhandelingen gecoverd, met Paus Franciscus die substantiële toegevingen doet aan China, op gebied van bisschopsbenoemingen.

Eind deze maand zal Bergoglio het akoord met China ondertekenen, die de controle over de bisschopsbenoemingen geheel aan Peking overlaat. In ruil is Peking akkoord gegaan om Bergoglio te erkennen als het hoofd van de Chinese Katholieken.

Eerst wilde men een akkoord volgens het principe dat in Vietnam wordt gehanteerd: de Vietnamese overheid en het Vaticaan werken samen om een bisschop te kiezen: er wordt gezamenlijk een lijst opgesteld, het Vaticaan kiest een bisschop, en de Vietnamese overheid geeft zijn toestemming of afkeuring. Zo behoudt het Vaticaan zijn zeggenschap. China verwierp dit, want ze wilden totale controle over het kiezen van kandidaten.

Peking wilde een “Chinees model”, waarbij enkel de Communistische overheid een potentiële kandidaat voor het bisschoppelijk ambt kiest. Dan moet de “paus” die kandidaat goedkeuren of afkeuren. Indien hij de eerste kandidaat afkeurt, zal Peking een andere kiezen. Dit kan zo een paar keer, en indien Bergoglio geen kandidaat geschikt vindt, zal Peking er zelf één uitkiezen en tot bisschop benoemen zonder goedkeuring van het Vaticaan, maar dat is heel onwaarschijnlijk.

Het Vaticaan doet ook andere toegevingen. De belangrijkste is dat Bergoglio formeel zeven bisschoppen zal “wijden” die in de afgelopen 10 jaar tot bisschop “benoemd” werden door de Communistische autoriteiten. Al deze individuen werden door het Vaticaan als bisschopskandidaat afgewezen voor verschillende redenen, variërend van persoonlijke afwijkende moraliteit tot bepaalde publieke wandaden. Bovendien werden ze geëxcommuniceerd onder Paus Benedictus XVI. Bergoglio zal de excommunicatie opheffen.

Dan zal Bergoglio twee geldige bisschoppen van de ondergrondse Kerk, die tientallen jaren onder intense vervolging trouw gediend hebben, bevelen om hun bisdommen af te staan aan bisschoppen die aangeduid werden door de communistische autoriteiten. De bisschop van Shantou, Zhuan Jianjian, kreeg het bevel om met pensioen te gaan, wat enorme pijn, verontwaardiging en verwarring veroorzaakte, terwijl de bisschop van Mindong, Guo Xijin, verteld werd dat hij “hulpbisschop” van het bisdom Shantou zal worden. In oktober 2017 eiste het Vaticaan tweemaal het ontslag van Mgr. Zhuang Jianjian. Op een bijeenkomst in Peking vroeg een Vaticaanse delegatie Mgr. Zhuang op op te stappen om plaats te maken voor Mgr. Bingzhang, die geëxcommuniceerd is. De 88-jarige Zhuang hoorde dit, barstte uit in tranen en weigerde dit te aanvaarden. Hij zei dat hij liever het “kruis voor ongehoorzaamheid zou dragen.” Het lot van de ca 40 andere ondergrondse bisschoppen is onbekend.

De zogenaamde Vaticaan-China overeenkomst lijkt opzettelijk ontworpen te zijn om niet-bindend te zijn, omdat de voorwaarden geheim worden gehouden voor de wereld in het algemeen, en in het bijzonder voor de Chinese Katholieken. Enkel een handvol prelaten in Rome heeft er weet van. Bovendien doet China niets anders dan gesloten overeenkomsten schenden. Het is ook duidelijk dat Xi Jinping geen “buitenlandse inmenging in Chinese culturele aangelegenheden” zal tolereren. Xi wil zich voordoen als de nieuwe Mao, en net zoals Mao een Culturele Revolutie ontketenen in China om alle religies uit te roeien.

De Chinese Communistische Partij zal ongetwijfeld het voorwendsel van de Vaticaan-China overeenkomst gebruiken om de vervolging van de Ondergrondse Kerk in China op te voeren. Ze zullen erop staan dat ieder van China’s 12 miljoen Katholieken enkel mag samenkomen en bidden in Kerken die erkend zijn door de Chinese Patriottistische Katholieke Vereniging. Ze zullen de geleende autoriteit van het Vaticaan gebruiken om hun greep op ongeregistreerde kerken in zogenaamde ondergrondse gemeenschappen, geleid door bisschoppen die trouw zijn aan de Katholieke Kerk, te verstevigen. De Ondergrondse Kerk, die al zoveel geleden heeft in de afgelopen decennia, ziet opnieuw een periode van intenser lijden en grotere vervolging tegemoet

Kardinaal Zen zei in februari in een brief dat het Vaticaan de Katholieke Kerk in China verkoopt, en dat het z’n zegen geeft aan de nieuwe schismatieke Kerk, gecreëerd door de Communisten.  Zen legde uit hoe de capitulatie van het Vaticaan aan het communistische regime van China enkel de greep van het regime op de katholieken nog steviger maakt. “De communistische regering maakt nieuwe hardere voorschriften die de religieuze vrijheid beperken. Ze dwingen nu strikt voorschriften op die tot nu toe enkel op papier stonden.

De Communistische overheid treedt almaar hardhandiger op tegen christenen in China. Zo worden kinderen niet meer toegelaten in de Mis, zijn ondergrondse Missen verboden, worden kerken en christenen gedwongen om afbeeldingen van Jezus te vervangen door foto’s van Xi (want de communisten leren dat niet Jezus, maar de Communistische partij, en president Xi kan instaan voor hun voedsel en gezondheid) worden kruisen weggehaald, kerken gesloopt, priesters opgesloten, camera’s opgehangen in kerken, Bijbels verbrand, etc. etc…

De Chinese grondwet zegt dat Chinezen “religieuze vrijheid” genieten, maar sinds president Xi aan de macht kwam, en de grondwet wijzigde waardoor hij levenslang aan de macht kan blijven, neemt de christenvervolging in China almaar toe.

Het is uiteraard uitgerekend door Jorge Bergoglio dat deze deal tot stand komt. Bergoglio zei in 2016 nog dat het de Communisten zijn die denken zoals Christenen, in 2017 reisde hij naar Colombia om de pas opgerichte communistische FARC-partij een hart onder de riem te steken (die hij dan nog zelf mee heeft helpen oprichten) en hij doet niets anders dan communisten en bevrijdingstheologen zalig en heilig verklaren, of de hemel in prijzen.

Het is duidelijk dat hier enkel Jorge Bergoglio erbij wint, want hij zal lof en erkenning toegezwaaid krijgen van de Communisten in Peking, maar de Chinese Katholieken zullen de klappen vangen.

Katholieken tijdens de Mis op Kerstavond in Shanghai.

Bid voor de Christenen in China!

 

Bron: OnePeterFive