Chinese staatskrant: “Paus heeft wijs gehandeld”

De Chinese staatskrant Global Times schreef dat het Vaticaan en Peking vroeg of laat hun diplomatieke banden zullen herstellen, dankzij de “wijsheid van paus Franciscus”. Daarmee maken ze duidelijk dat de Chinese communistische regering tevreden is met Bergoglio.

De Global Times schreef in een editoriaal dat Bergoglio “substantiële toegevingen” heeft gedaan aan de Chinese overheid. De Relaties nemen daarom een “duidelijkere vorm” aan, ondanks de oppositie van “Westerse media en bepaalde radicale religieuze groepen die tegen een verbeterde China-Vaticaan relatie zijn.”

Westerse mediakanalen hebben intensief de vooruitgang in de China-Vaticaan onderhandelingen gecoverd, met Paus Franciscus die substantiële concessies maakt aan China, op gebied van bisschopsbenoemingen.

De krant schrijft dat de autoriteiten van Taiwan (de aartsvijand van China) ook banden hebben met het Vaticaan, en dat zij nu steigeren bij de gedachte dat China diplomatieke banden zou kunnen hebben met het Vaticaan. Het Vaticaan is de enige bondgenoot van Taiwan in Europa, en het zou een zware slag betekenen indien het Vaticaan de banden met de Democratische Progressieve Partij van Taiwan doorsneed.

De krant schreef vervolgens nog:

Sommige Westerse mediakanalen en enkele radicale religieuze groepen, die geen recht hebben in het tussenkomen in bisschopsbenoemingen, zijn ook nogal ongelukkig over de Heilige Stoel die het dispuut met Peking tracht op te lossen. De Peking-Vaticaan deal, indien beklonken, zou zeer voordelig zijn voor Katholieken. Als resultaat van de veranderingen in seculiere politieke patronen, zijn onenigheden onvermijdelijk in de geschiedenis van religie, en kan dit evolueren in religieuze splitsingen in vele omstandigheden. De Heilige Stoel bereikte een consensus met Vietnam over de bisschopsbenoemingen en een overeenkomst met China op dit gebied zou de mogelijkheid van de Katholieken weerspiegelen om zich aan te passen aan veranderingen. Mensen die sympathiseren met Katholieken hebben geen reden om antipathie te voelen.

Peking is geduldig in zijn onderhandelingen met het Vaticaan, en houdt vast aan het beginsel, terwijl de verschillen worden aangepakt.

De krant schrijft ook dat de niet-gelovige Chinezen nooit sterk tegen het Vaticaan zijn geweest en besluit als volgt:

Peking en het Vaticaan zullen vroeg of laat de diplomatische banden aanhalen. We geloven dat Pekings diplomaten de onderhandelingen goed kunnen leiden, het nationale belang en de religieuze overtuigingen van de katholieken in acht nemend. Paus Franciscus heeft een positief imago bij het Chinese publiek. Het wordt verwacht dat hij de China-Vaticaan relaties voorwaarts zal duwen en de gerelateerde problemen met zijn wijsheid zal oplossen.

Vaticaan: “China is hét voorbeeld in het toepassen van de sociale leer van de Kerk”

Aartsbisschop Sanchez Sorondo, een nauwe vertrouweling van Bergoglio en tevens hoofd van de Pauselijke Acadmie voor de Wetenschappen (die aan de lopende band pro-abortus sprekers uitnodigt in het licht van klimaatverandering) prees de communistische Chinese staat als “buitengewoon”, waarbij hij zei dat er “geen krottenwijken zijn, je hebt geen drugs, jonge mensen nemen geen drugs…” In plaats daarvan is er een “positief nationaal bewustzijn.” Hij zei: “Op dit ogenblik, zijn diegenen die het best de sociale leer van de Kerk toepassen de Chinezen.”

“De economie in China domineert de politiek niet, zoals dat gebeurt in de VS”, zo zei Sorondo. Volgens hem past China Bergoglio’s encycliek Laudato Si beter toe dan vele andere landen, en hij prees China voor het verdedigen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Het Vaticaan en China organiseerden in november laatstleden een gezamenlijke tentoonstelling in de Vaticaanse musea, wat bestempeld werd als “diplomatie van kunst”.

Als deel van de diplomatieke inspanningen, bezocht Sorondo het land. “Wat ik aantrof was een buitengewoon China. Wat mensen niet beseffen is dat de centrale waarde in China werken, werken, werken is. Er is geen andere weg, fundamenteel is het zoals St. Paulus zei: hij die niet werkt, eet niet.”

Bisschop Sorondo besloot door te zeggen dat China op de goede weg is en “vele punten van overeenkomst” heeft met het Vaticaan.”Je kunt niet denken dat het China van vandaag het China van de tijd van Johannes Paulus II was, of de Koude Oorlog.”

Bron: Global Times; Catholic Herald

http://www.globaltimes.cn/content/1088345.shtml