Een nieuwe “zalige” in de kerk van Bergoglio: dit keer de linkse bisschop en bevrijdingstheoloog Enrique Angelelli, door de lokale bevolking ook wel Satan-elli genoemd

Bergoglio zal de linkse Argentijnse Bisschop Enrique Angelelli, die in 1990 verongelukte, zalig verklaren. Deze bisschop, die streed voor zijn Marxistische idealen, werd in de volksmond ook wel bisschop Satan-elli genoemd. Naast Oscar Romero is dit de tweede bevrijdingstheologie-figuur die zal worden zaligverklaard. Feit is dat Bergoglio de kerkelijke vereisten van een mirakel zonder pardon naast zich neerlegt. Zo verklaarde hij ook Paus Johannes XXIII heilig, zonder het vereiste tweede mirakel. Satan vertelde het reeds in 1850 aan de pastoor van Ars: “Een nieuwe kerk zullen wij stichten, een nieuwe kerk van menselijke heerlijkheid. Die kerk zal haar martelaren hebben, haar onnozelen en haar heiligen.”

Om te beginnen is bisschop Angelelli geen martelaar. Een martelaar is iemand die zijn leven geeft voor Christus. Je sterft vanwege je geloof – het is te zeggen: “vanwege de haat tegen je geloof.” Dit is echter niet van toepassing op deze bisschop. Hij stierf niet toen hij het Katholiek Geloof verdedigde, noch stierf hij in de handen van de dictatuur die op dat ogenblik het land regeerde. Hij stierf gewoon in een auto-ongeluk. Er zijn getuigen die aanwezig waren op het moment van de crash: Raúl Alberto Nacuzi die onderhoudswerkzaamheden deed aan een hoogspanningsmast en Carlos Alberto Arzola, die één van de eersten was die arriveerden op de plaats van het ongeval. En er zin nog anderen die daar in de buurt werkzaam waren. De onderhoudsmechanicus van Chamical adviseerde P. Pinto, de chauffeur van Angelelli, niet te rijden met de kleine truck vanwege de slechte staat van de banden van dat voertuig.

Op 20 april 1990 verklaarde het Hof van Beroep van de Staat Cordoba (een provincie in Argentinië) dat het onmogelijk was om te bewijzen dat de oorzaak van het ongeval iets anders geweest was dan de mechanische hapering van het voertuig, alhoewel er beweringen waren dat het ongeval opzettelijk zou zijn uitgelokt.

Wie was Angelelli?

Hij was één van de geradicaliseerde religieuzen die het Marxisme naar de Katholieke Kerk in Argentinië bracht. Hij steunde de doelstellingen van de Bevrijdingstheologie al vanaf 1957, toen hij de PAX-beweging contacteerde, en hij ijverde voor een “Kerk voor de armen”. In La Rioja was hij beter bekend als “Bisschop Satan-elli” (tegengesteld aan “Angel-elli”). Zijn kunstgrepen en die van zijn vrienden die op dezelfde lijn zaten, werden naar buiten gebracht door het magazine Cabildo, die toen het Katholieke nationalisme in Argentinië vertegenwoordigde. Ook Carlos Sacheri schreef over deze ernstige bedreiging voor de Kerk in zijn boek ‘De Clandestiene Kerk.’ Het kostte hem zijn leven. Maar hij zal door Bergoglio nooit worden zalig verklaard.

Paus Benedictus schreef in 2015 nog dat Bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika een “vervalsing van het geloof” is.

Bron: OnePeterFive