Paus Benedictus XVI: ‘Bevrijdingstheologie is een vervalsing van het geloof’

pope-benedict-stock

Paus Benedictus XVI schreef het voorwoord voor een boek over zijn voorganger Johannes Paulus II: “Aan de zijde van Johannes Paulus II. Vrienden en collega’s vertellen” is de titel. De uitgever is de Poolse Vaticanist Wlodzimierz Redezioch. Corriere delle Sera publiceerde enkele inleidende verklaringen.

Benedictus controleerde persoonlijk de vertaling van zijn woorden in het Italiaans. Op de vraag over de “doctrinaire veranderingen”, die hij samen met Karol Wojtyla moest maken, tijdens zijn ambt als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, antwoordde hij als volgt:

“De eerste grote uitdaging die we het hoofd moesten bieden was de bevrijdingstheologie, die zich verspreidde in Latijns Amerika. Zowel in Europa als in Noord Amerika was het algemeen aangenomen dat steun voor de armen aan de grondslag lag, en daarom werd het natuurlijk aanvaard. Dat was een vergissing. De armoede en de armen waren onmiskenbaar het onderwerp van bevrijdingstheologie, maar in een heel specifiek perspectief. […] Het ging niet over hulp en hervorming, maar de grote revolutie, waarvan een nieuwe wereld zou opkomen. Het christelijk geloof werd gebruikt als een motor van deze revolutionaire beweging en werd daarbij getransformeerd in een politieke macht. […] Natuurlijk waren deze ideeën in verschillende varianten en ze vertoonden zich niet altijd met absolute helderheid, maar in het algemeen was dit de stuwende kracht. Aan zo’n verdraaiing van het geloof moest weerstand geboden worden, in het bijzonder uit liefde voor de armen en de service die zou voorzien worden in hun voordeel.[…] Johannes Paulus II leidde ons aan de ene kant, om dit valse idee van bevrijding te ontmaskeren, en aan de andere kant, om de authentieke roeping van de Kerk tot de bevrijding van de mens te tonen.”

http://eponymousflower.blogspot.pt/2015/04/benedict-xvi-liberation-theology-is.html