Communisme

Bergoglio levert Chinese katholieken uit aan de Communisten

Bergoglio heeft de Chinese katholieken een Judaskus gegeven door ze uit te leveren aan de Communistische overheid. De Chinese Kardinaal Zen is er niet over te spreken.

De China-Vaticaan-deal ligt klaar om ondertekend te worden, zo liet een Vaticaanse bron op 1 februari aan Reuters weten. Volgens de overeenkomst zal het Vaticaan “zeggenschap hebben in de onderhandelingen over de benoeming van toekomstige bisschoppen”. De Vaticanist Francis Rocca meldde dat Bergoglio heeft besloten zeven door de Chinese communisten benoemde staatsbisschoppen te aanvaarden. Hij zal hun excommunicatie opheffen en hen erkennen als leiders van hun bisdommen, en Bergoglio vroeg ook de legitieme bisschoppen om op te stappen om plaats te maken voor de communistische bisschoppen. In werkelijkheid wordt er dus niet onderhandeld, Bergoglio geeft gewoon zijn goedkeuring aan de Chinese autoriteiten. Zo zullen de katholieken in China denken dat het Vaticaan nog iets doet voor hen, terwijl ze gewoon in de steek worden gelaten.

Kardinaal Zen zei in een brief dat het Vaticaan de Katholieke Kerk in China verkoopt, en dat het z’n zegen geeft aan de nieuwe schismatieke Kerk, gecreëerd door de Communisten.  Zen legde uit hoe de capitulatie van het Vaticaan aan het communistische regime van China enkel de greep van het regime op de katholieken nog steviger maakt. “De communistische regering maakt nieuwe hardere voorschriften die de religieuze vrijheid beperken. Ze dwingen nu strikt voorschriften op die tot nu toe enkel op papier stonden (vanaf 1 februari 2018 zal het bijwonen van de Mis in de ‘ondergrondse kerk’ niet langer getolereerd worden).”

In november 2016 zei Bergoglio nog dat het de Communisten zijn die denken zoals Christenen, en in september 2017 ging hij naar Colombia om de pas opgerichte communistische FARC-partij een schouderklopje te geven, een partij die hij zelf heeft mee helpen oprichten, zo bleek achteraf.

Categorieën:Communisme

Getagd als:

16 antwoorden »

 1. Het Communisme is een messiaanse ideologie waarmee het vrederijk op aarde dankzij de menselijke gerechtigheid en eigen wil en inspanningen wordt gecreëerd. Doelbewust wordt dit zonder God gedaan. In het Boek Openbaring staat, van toepassing hier: “In mijn visioen zag ik uit de zee een beest opstijgen. Het had zeven koppen en tien horens, en op elke horen een diadeem, en op zijn koppen stonden godslasterlijke namen. En het beest dat ik zag, geleek een luipaard, en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als een leeuwemuil. En de draak droeg hem zijn macht over en zijn troon en grote heerschappij. (…) En hem werd een mond vol grootspraak en godslastering gegeven. (…) Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. Het had twee horens als een lam, maar het sprak als een draak. En heel de macht van het eerste beest oefent het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden.” Don Gobbi van de Mariale Priesterbeweging zegt hierover in zijn boodschap van 3 juni 1989: “Bovenal staat mijn Onbevlekte Hart vandaag in het teken van mijn zekere overwinning in de grote strijd die tussen de volgelingen van de enorme Rode Draak woedt en de volgelingen van de Vrouw bekleed met de zon. In deze verschrikkelijke strijd stijgt uit de zee een beest op, een luipaard gelijk, dat de draak te hulp komt. Als de Rode Draak het marxistisch atheïsme is, dan is het Zwarte Beest de Vrijmetselarij.”

  • @Dick … uitsluitend in goed overleg met ’t Vaticaan bestuur (dat is de Curie), kunnen de leken : een andere Paus kiezen — of dat inderdaad gaat gebeuren (want bij Petrus Romanus, is dat vrijwel zeker), moet nog blijken …!?

  • Ik zelf heb ook nog iets opgezocht: In de canonieke traditie zegt dat indien een algemene raad zou vaststellen dat een paus ketterij heeft verkondigd, hij door dat gegeven zich metterdaad van de ware Kerk zou afsnijden, en daarbij zijn ambt zou verliezen.

   De locatie van de conferentie is betekenisvol, want het was reeds in de 14de eeuw dat de Universiteit van Parijs de vraag onderzocht wat er zou kunnen gedaan worden met de mogelijk ketterse paus Johannes XXII, die de leer ontkende dat zielen van de rechtvaardigen Gods aangezicht aanschouwen na de dood, een standpunt dat hij terugtrok op zijn sterfbed.

 2. Hij de paus heeft nu ook de Turkse leider Erdogan ontvangen met de nodige eer , dit laat weer zien gezien zijn handelingen dat hij geen christen is! en nu weer met China waar de paus het communisme dat een tegenhanger is van het messiaanse rijk en miljoenen doden op hun geweten hebben omarmd en tegen zijn eigen kardinaal ingaat , neen deze paus is duidelijk geen christen !

 3. Maar als de Kardinalen, Bisschoppen en Priesters, dus de organisatie niet wil of kan ingrijpen, dan zullen toch de leken een vredelievende actie moeten ondernemen om de crisis in de kerk op te heffen.

 4. Voor al diegenen die denken dat communisme en Christendom verenigbaar zijn: Lees de verhalen van Jozeph Bondarenko en Richard Wurmbrand. Zij hebben de gruwel, de martelingen, de beestachtigheden meegemaakt in hun gevangenschap. Enkel omdat ze het ware Christendom verkondigden in een communistisch land. (De voormalige USSR) Ook in China worden miljoenen Christenen onderdrukt, vervolgd, gevangen gezet. Vooral dan diegenen die niet meegaan in de ‘officiële’ kerk (die kerk die bezoedeld is met atheïstisch en communistisch gedachtengoed), diegenen die het ware Christendom verkondigen via een ‘ondergrondse kerk’.

  Het hoofd van de Katholieke Kerk laat hiermee miljoenen oprechte Christenen in de steek. Geen wonder dat ze overstappen naar de protestantse of evangelische kerk, die wél heel erg begaan is met die “ondergrondse kerk”…

 5. “Le secret de Marie”de saint Louis -Marie Grignion de Montfort
  “Il fallait demander l’intercession et secours de Marie pour que les enfants ouvrent leur coeur à la tendresse miséricordieuse du Seigneur.”

 6. Het gele gevaar (China) , het rode gevaar (Turkije / Babylonië II ?) en het zwarte gevaar (Vrijmetselarij). Zullen de ogen nog niet open gaan bij katholieken. Hoe zal het Katholiek Nieuwsblad (NL) dit zien?

 7. Welke Bisschop heeft de macht gegrepen bij het Katholiek Nieuwsblad?
  Dat moet een politicus zijn.

  • Niemand heeft de macht genomen bij het Katholiek Nieuwsblad. Ze lopen met de staart tussen de benen – want de Kerk mag niet geschaad worden. Waar hebben we dat meer gehoord? Inmiddels loopt hun ledenbestand zorgwekkend terug, heb ik mij laten vertellen.

 8. Denk maar niet dat het Protestantisme gevrijwaard zal blijven voor ‘der Zeitgeist’. Tenslotte zullen alle of bijna alle denominaties kwijlend achter Bergoglio aanlopen, niet onderhorig aan maar in samenwerking met de Katholieke Kerk. En Christus schreit.

 9. Gisteren wilde ik in de bibliotheek 30 cent betalen voor kopieën ..maar dat kon niet meer ze namen geen geld meer aan en ik kon alleen nog maar pinnen.

  Ik moet bekennen dat ik me overwonnen, gebonden voelde en daarmee vernederd.

  Overwonnen door en in Christus dan word je verlost van de oude mens als zondeslaaf..maar nu word je pas echt een slaafding van de nwo.

  De pinpas is nu eigenlijk al een beetje de chip.. nog net niet onder de huid ..maar voor-lopig -nog- in de hand..op de huid.

  Ik ga kijken hoe ik een protest kan indienen en of ik de die antichrist bij ons kan traceren.

  • Als ik het zo lees zal alles dit jaar in vervulling gaan, Wat betreft het derde geheim en de boodschappen. Want volgens mij is juist Paus Benedictus die vlucht uit Rome wegens een aanslag en niet deze Anti-Paus.