kastijding

Japan krijgt de ene ramp na de andere over zich: zware overstromingen, extreme hittegolf, zwaarste tyfoon in 25 jaar en nu weer hevige aardbeving

Japan vanuit de ruimte.

Japan wordt dit jaar bijzonder hard getroffen. We weten dat het land wel regelmatig door een tyfoon of een aardbeving wordt getroffen. Maar dit jaar is het anders. Nu kunnen ze  amper op adem komen van de ene ramp, of het land wordt opnieuw door een andere getroffen.

 • Juni: 6.0 aardbeving

In Osaka vond er op 18 juni een hevige aardbeving plaats. Verschillende gebouwen en tempels stortten in, de stroom viel uit, wegen werden vernield en waterleidingen sprongen. Minstens vier mensen kwamen om, en er waren honderden gewonden.

 • Juli: Zware overstromingen

In juli werd Japan getroffen door zware, dodelijke overstromingen. 225 mensen kwamen om, en men sprak van de ergste overstromingen in tientallen jaren. De schade is enorm. Ook het gebied dat reeds door de aardbeving was getroffen, werd zwaar geteisterd.

 • Augustus: Dodelijke hittegolf: tot 47°C

De overstromingen waren amper achter de rug, of Japan werd getroffen door een extreme en dodelijke hittegolf waarbij de temperaturen boven de 40°C stegen. Op een gegeven moment werd het in zuid-Japan meer dan 47 graden. Tienduizenden mensen moesten naar het ziekenhuis, tientallen bezweken onder de extreme hitte. Oostelijk Japan ervoer de warmste zomer sinds 1946.

 • September: Tyfoon Jebi

Dan, de hittegolf was amper voorbij, of er raasde een zware tyfoon over het land, met aanhoudende windsnelheden van ruim 160 km/u en winstoten van boven de 200 km/u. Het werd de krachtigste tyfoon in meer dan 25 jaar.

 • September:  6.6 aardbeving met aardverschuivingen

Vandaag werd Japan opnieuw getroffen door een hevige aardbeving. Dit keer op het noordelijke eiland Hokkaido. Er waren aardverschuivingen, en wegen en huizen werden bedolven en verwoest.

Immoraliteit in Japan

Laten we nu Japan nader bekijken – waarom wordt het zo zwaar getroffen?

Abortus werd er gelegaliseerd in 1948 via de The Eugenic Protection Law. Jaarlijks worden er nu zo’n 200.000 baby’s vermoord in de moederschoot. Een studie vond dat ongeveer 80% van de vrouwen abortus goedkeurde. 84-96% van de Japanners affilieert zich met de Shinto-godsdienst, en er zijn naar schatting ruim 100.000 Shinto-tempels in Japan. Slechts 1-2,3% is Christen.

Japan is dan ook koploper in de immoraliteit. De seksindustrie is er de tweede grootste industrie. Seksartikelen en sekspoppen allerhande, pornografie, prostitutie,… Het land is nu de nummer 1 producent van seksrobotten, en in het bijzonder ook kindersekspoppen en -robotten, om te voldoen aan de noden van pedofielen. In april dit jaar was er nog een BBC-reporter die tranen in de ogen kreeg toen hij een fabriek bezocht waar zulke robotten werden gemaakt. De man was geschokt. De fabrikant zei dat deze modellen enkel in Japan verkocht worden. Deze artikelen zijn gelukkig verboden in de VS en heel wat landen in Europa, en worden, indien hier online besteld door een pedofiel, door de douane onderschept en vervolgens vernietigd.

Japans bedrijf vervaardigt levensechte kindersekspoppen voor pedofielen. “Ik help mensen hun verlangens te uiten, legaal en ethisch. Het is niet waard om te leven indien je moet leven met een onderdrukt verlangen.”


Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn. Deze veranderingen gebeuren door de hand van Mijn Eeuwige Vader naarmate Hij nieuwe wetten over de aarde brengt die geen mens zullen ontgaan. Niets van wat in de wereld door de natuurwetten geregeld wordt, zal blijven zoals het eens was. De zeeën zullen stijgen, het water zal in stromen neerkomen, de aarde zal beven en de bodem zal onvruchtbaar worden. Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen. (Boodschap uit het Boek der Waarheid – de Heer op 6 juli 2012)

en:

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

De snelheid waarmee de mensheid tot de diepste van de zonden zal vervallen, zal jullie schokken. Elke verwerpelijke zonde van het vlees zal zichtbaar worden en velen zullen deze zonden, die op openbare plaatsen bedreven worden, moeten aanzien. Er zal zeer weinig schaamte getoond worden door de boosdoeners die, als leeuwen op een dolle jacht, tot de diepste diepten van verdorvenheid zullen verzinken, niet meer gezien sinds de dagen van Sodom en Gomorra. De teistering van de mensheid, die door de Boze teweeggebracht wordt, zal van zodanige aard zijn dat er overal moorden gepleegd zullen worden en dat zelfmoord zal toenemen. Terwijl Satan de zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke wet die door Mijn Vader vastgelegd werd, overtreden zal worden. Koude harten, dorre zielen en een obsessie voor valse goden en boze geesten zullen in de plaats komen van de liefde, die momenteel nog in de wereld bestaat.

Mijn naam zal gebruikt worden om schunnigheden uit te kramen en ze zullen elkaar in hun hart vervloeken. Mijn dochter, de waarheid kan soms ondraaglijk zijn, maar er zal door Mijn Vader gerechtigheid gebracht worden over die landen die zijn Woord ontheiligen. Al die straffen die door Mijn Vader overgezonden worden, zullen plaatsgrijpen voor Mijn Tweede Komst. Steden zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden met de stromen van Mijn Vaders toorn en aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn. (Boodschap uit het Boek der Waarheid – 20 februari 2014)

 

Bid voor de bekering van Japan – en de hele wereld.

Categorieën:kastijding

6 antwoorden »

 1. Dat is me ook al opgevallen, het zeer extreme weer in Japan, en dat niet alleen ook de aardbeving die zeer zwaar was en dan nog de vele overstromingen! Hier in Europa de droogte en in Japan de rampen ! ik weet niet hoeveel christenen er zijn in Japan en of ze enige invloed hebben, maar uit dit artikel blijkt dat ook Japan de weg naar God kwijt is, ik wist echt niet dat het er zo erg was wat moraal betreft . We weten uit het laatste Bijbelboek, dat God toornig kan zijn op een volk dat er maar op los leeft en telkens lees ik dan bij Johannes : en ze bekeerden zich niet van hun zonde, zeer opmerkelijk!

 2. Beste Zielen.
  Kijk ook eens op Endtimesigns op Youtube, daar houdt men dagelijks bij wat er in de wereld gebeurt en hoe de rampen toenemen, naarmate de tijd verstrekt. In America zijn de sinkholes niet meer bij te houden, laat staan de overstromingen. In de warme landen vallen pakken met sneeuw en met staat versteld van de wolkenvelden inn landen als Peru, Guatamala en andere tropische landen. Dan de aardverschuivingen, bergen die slechten, wereldwijd, u staat versteld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Gods zegen en vriendelijke groet, Hans van den Broek.

 3. De geschiedenis van het Japanse Christendom is een geschiedenis van martelaren. Geen andere beschaving ter wereld is zo ondoordringbaar geweest voor het Christendom als Japan. In het verleden uitte zich dat door het vermoorden van zijn boodschappers. In recentere tijden door het op een beleefde manier te ontvangen, maar zonder ooit met een bekeringsgolf te reageren. De verkondigers van het Christendom is het niet gelukt om de diepten van het mysterie van die beschaving te doordringen en hun boodschap op die manier te ‘contextualiseren’. Een opvallend element van het mysterie van de Japanse cultuur is de alomtegenwoordige zelfmoord. Gemiddeld pleegt elke 15 minuten één Japanner zelfmoord. Dat zijn er in een jaar meer dan 30.000. ‘Kamikaze’ en ‘harakiri’ zijn de woorden uit het Japans die in de rest van de wereld het bekendst zijn. De God-kwestie is de voornaamste reden waarom de Japanners zo gemakkelijk een eind aan hun leven maken. De Japanners, zeiden ze, “hebben acht miljoen goden, duizenden tempels en twee officiële godsdiensten, het Buddhisme en het Shintoïsme”, maar het geloof in een persoonlijke God ontbreekt, die almachtig is en genadevol en vol liefde, en iemand is die dicht bij ieder mens staat. Tijdens een televisiediscussie kwamen drie jonge vrouwen, die getracht hadden een eind aan hun leven te maken, eenstemmig tot de conclusie dat het ‘ai o kometa osekkai’ is die de wanhoop kan uitdrijven. Ai o kometa is ‘door liefde te worden vergezeld en gemotiveerd’, terwijl osekkai inhoudt dat men een voorwerp van belangstelling en zorg is, wat een Japanse zegswijze is dat iemand liefdevolle belangstelling voor jouw problemen toont. Simpelweg zou een klein beetje liefde hen ervan hebben weerhouden tot die extreme actie te zijn overgegaan. Goederen of een eerlijke welvaartsverdeling kunnen die liefde niet garanderen. God kan dat wel …

 4. Als het de zondigheid van Japan de oorzaak is, dan hoeft Nederland niet lang te wachten op zijn straffen. Ahoewel, de islamisering van Nederland, feitelijk een vijandige overname, is al een straf met hoofdletters.

  Red, wat er te redden valt. Doe wat OLM vroeg in Fatima in 1917. Draag het Bruin Scapulier en bid dagelijks de machtige heilige Rozenkrans en de heilige Rozenkrans van Zeven Smarten. Weinig ‘katholieke christenen’ doen dit ‘natuurlijk’. Daarom maakt jouw gehoorzaamheid aan Maria al een enorm verschil voor de Hemelen.

 5. |
  NB > de japanners beschikken over een zgn *magisch wereldbeeld* — dus om ze tot BEKERING te krijgen, is nogal wat meer nodig — van onze kant bvb, apostolisch inzicht -(( binnen de moederkerk slechts aanwezig onder de lagere rangen …