Bergoglio, de levende heilige

Het Vaticaan negeert de brief van Viganò volledig, in de hoop dat dit zo snel mogelijk vergeten wordt

De Vaticaanse media doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is, er wordt met geen woord meer gerept over de ophefmakende brief van Viganò. Enkel “positief” nieuws wordt gebracht omtrent de recente handel en wandel van Bergoglio.

In plaats daarvan staan op de officiële nieuwssite van het Vaticaan koppen zoals: “Paus nodigt Waldensianen en Methodisten uit om samen de armen te dienen” en “Paus Francisucus: Ik vond zoveel geloof in Ierland”…

Het is dan ook niet voor niets dat Bergoglio, de valse paus en tegenhanger van de ware paus, Paus Benedictus XVI die in het klooster (Mater Ecclesiae (=Moeder de Kerk)) verblijft, zei dat hij over de brief met beschuldigingen tegen hem “geen woord zal zeggen”. Dat betekent ook dat de Vaticaanse media er geen woord over zullen zeggen en dat de media die geallieerd zijn met het huidige bewind in het Vaticaan Mgr. Viganò zullen belasteren totdat hij in hun ogen totaal heeft afgedaan en de bewuste brief in de vergeethoek is beland. Want men zal er alles aan doen om “de paus die alles zal hervormen” te beschermen. Hij kan niet schuldig zijn aan doofpotaffaires – het is allemaal “laster”, zo beweren ze. Ziende zijn ze blind, en zoals Vader Paul Kramer ooit zei: de blinden leiden de blinden naar de dieperik.

De meerderheid van de bisschoppen en priesters zal meegaan en hun leider volgen in de apostasie. Mijn enige vraag is, als de apostasie voltrokken is, zullen deze pseudo-traditionelen nog steeds de nood voelen om in gemeenschap te zijn met het afvallige Rome? Zullen ze nog steeds denken dat hun leider een sullige man is, maar nog steeds de “paus”? Of zal hun cent nu vallen zodat ze eindelijk kunnen zien dat hun “Heilige Vader” geen sullige man is, maar een roofzuchtige wolf? Als ze dan nog weigeren dit duidelijke feit toe te geven, zelfs nadat hun sullige “Heilige Vader” de laatste fundamenten van de Katholieke traditie heeft verwoest, dan zullen deze pseudo-traditionelen pseudo-katholieken geworden zijn, alsook apostaten.

Het Derde Geheim van Fatima openbaart, zoals Kardinaal Ciappi schreef, “De grote apostasie in de Kerk zal beginnen aan de top.” Het geheim spreekt van een “paus” die onder de macht van de duivel zal zijn. […]

Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden dat Bergoglio de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een afvallige heiden is. Echter, de grote apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de dieperik.

Bergoglio en de zijnen zijn uiteraard wat verrast door deze “aanval” van de voormalige nuntius, maar voorlopig kennen ze één tactiek: zwijgen en de storm uitzitten, het totaal negeren, in de hoop dat het overwaait. En dat zal wel lukken, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA wist te zeggen dat Bergoglio “bedroefd” is over de brief van Viganò, maar dat hij niet denkt aan aftreden.

Nog een maand en de fameuze ‘Jeugdsynode’ begint, dan wordt alle media-aandacht daarop gevestigd, welke “positieve hervormingen” ze zullen doorvoeren, hoe ze de “kerk zullen vernieuwen”, hoe de “jongeren” hun zegje zullen mogen doen… Uiteraard weten we dat er slechts één groep zal vertegenwoordigd zijn: de “jongeren” die willen dat de kerk nog “moderner” wordt, en dat Bergoglio allerlei slag van zonden zal vergoelijken, onder het mom van “onderscheiding” en “barmhartigheid”. Dan zal het nog een kwestie van tijd zijn vooraleer de nieuwe valse barmhartigheidskerk van Bergoglio tot stand is gekomen, de kerk waarin de Eucharistie is afgeschaft. Merk op dat dit allemaal voorzegd is, en dat het ook in vervulling moet en zal gaan. De Schrift moet vervuld worden, net zoals 2000 jaar geleden. Jezus zei toen tegen zijn Vader dat hij allen had kunnen redden van zijn apostelen, behalve “de man des verderfs”, want: “de Schrift moest vervuld worden.”

Wat Viganò zal bereikt hebben is dat heel wat meer mensen, vooral geestelijken, hun ogen zullen opengedaan hebben en beseffen wie Bergoglio werkelijk is – een man die totaal niet te vertrouwen is en de Kerk wil kapot maken. Het verzet tegen Bergoglio groeit, en dat is positief.

Laten we bidden opdat steeds meer mensen hun ogen mogen opendoen.

Liefste Jezus, behoed ons voor het bedrog van de Valse Profeet.
Jezus, ontferm U over ons.
Jezus, behoed ons voor de vervolging.
Jezus, behoed ons voor de Antichrist.
Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.
Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de Valse Profeet.
Liefste Jezus, verenig Uw Kerk.
Jezus, bescherm onze Sacramenten.
Jezus, laat de Valse Profeet Uw Kerk niet verdelen.
Liefste Jezus, help ons om de leugens,
die ons als de waarheid voorgesteld worden, te verwerpen.
Jezus, geef ons kracht.
Jezus, geef ons hoop.
Jezus, overspoel onze ziel met de Heilige Geest.
Jezus, bescherm ons tegen het Beest.
Jezus, schenk ons de gave van onderscheiding
zodat we te allen tijde het pad van Uw ware Kerk kunnen volgen,
voor eeuwig en altijd.
Amen

(gebed ter bescherming tegen de Valse Profeet)

 

14 antwoorden »

 1. Tijdens zijn laatste audiëntie op 27 februari 2013 zei Pauds Benedictus: “Mijn beslissing om de actieve versie van het ambt te verlaten betekent niet dat het (paus zijn) wordt teruggetrokken.” Hij koppelde deze verklaring aan de aankondiging dat hij in het Vaticaan zou blijven en verder het gewaad van een paus en het pauselijk wapenschild zou blijven dragen, en dat hij nog steeds bij zijn pauselijke naam wilde genoemd worden, inclusief de eretitel ‘Zijne Heiligheid’. Met andere woorden mag de usurpator zich paus noemen, maar Benedictus is nog steeds de Paus, iets waarvoor deze website in 2013 verketterd werd. Maar allengs werd die verkettering steeds minder. Er klinkt zelfs hier en daar grote waardering voor hetgeen deze website te bieden heeft. Conclusie van het voorgaande: Er is geen ‘sede vacante’ (lege zetel)!!! Het kruistochtgebed 23 uit het Boek der Waarheid is daarom na Benedictus’ aftreden uit het actieve ambt nog steeds van toepassing. Het is een speciaal gebed voor zijn veiligheid: «« O mijn Eeuwige Vader, in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, en wegens het lijden dat Hij heeft doorstaan om de wereld van zonde te bevrijden, bid ik nu dat u uw Heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus, hoofd van uw Kerk op aarde, beschermt opdat ook hij kan helpen om uw kinderen en al uw gewijde dienaren te redden van de gesel van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen die op aarde rondwandelen om zielen te stelen. O Vader, bescherm uw Paus opdat uw kinderen op het ware pad naar uw Nieuw Paradijs op aarde kunnen worden geleid. Amen. »» (29 januari 2012)

 2. Zo werkt het Vaticaan en dat is e politiek van de huidige paus zijn tegenstanders monddood maken en zo is hij een echte dictator die niet moet onderdoen voor Poetin! Hij negeert gewoon kritiek want daar staat hij boven, zo denkt hij en zo werkt hij!!

 3. Wat de jeugd betreft. Dit jaar las ik dat een vrouw in Ierland de Kerk officieel verlaten had vanwege het “krankzinnige beleid” dat Rome nog steeds een spiraaltje (dat zwangerschap verhindert) op de lijst van ongeoorloofde middelen had staan. Het is diezelfde jeugd die de ommezwaai in Ierland heeft bewerkstelligd ten aanzien van abortus. Bergoglio zet in op de jeugd, ongetwijfeld, en met succes. Echter, onze vrijheid wordt niet gediend door een pakket luidruchtige slogans, maar door een nieuwe evangelisatie. Dat had Paus Johannes-Paulus de Grote goed begrepen. De jeugd hing bij hem aan de lippen, die in hem een echte vader zagen.

 4. Willy, ik heb liever te doen met Poetin die de orthodoxe christenen in zijn land beschermt. Dat kan ik van Bergoglio niet zeggen, immers: Wie heeft ooit van hem gehoord dat er zoveel christenen worden vervolgd? Waarom pleit hij niet voor de opvang van deze mensen maar wel voor de opvang van moslims ? Overigens bewonder ik Poetin voor zijn geduld. Al die provocaties tegen hem vanuit Amerika en de EU die een oorlog tegen hem proberen uit te lokken.

 5. Beste Marrie ik had het over de vrije meningsuiting die bij Poetin ook niet bestaat juist als bij deze paus ! Het is niet omdat je de naam Christen draagt dat je leeft als een Christen en de bescherming van orthodoxe christenen is meer politiek ingegeven, maar het is waar , Rusland is zeker niet onze vijand !!

 6. Wat ik me steeds meer afvaag is of Bergoglio niet een nog snoder plan ten uitvoer aan het brengen is dan we op het eerste zicht kunnen waarnemen.
  Stel,.. “STEL!” … dat de beschuldigingen aan zijn adres toch een concreet feit zouden worden, (op welke manier dan ook) dan zal hij daarmee de Kerk ten val gebracht hebben (niet overweldigd hebben want dat zal nooit gebeuren natuurlijk) en Haar geloofwaardigheid daarmee naar de buitenwereld toe volledig ten gronde gericht hebben. Ook al kost dat zijn eigen reputatie en positie als ‘paus’.
  Want het is toch een geloofspunt van de Katholieke Kerk dat de “paus” door de H. Geest gekozen wordt en zijn daden navenant door diezelfde H. Geest geïnspireerd zijn? Daarom; na zulke officiële feiten kan onze Kerk niet meer geloofwaardig zijn.
  Hoe kan hij dan na zulke zware feiten nog ooit de leider blijven van de katholieke Kerk die er in dat geval officieel niet meer kan en zal zijn? Sterker nog; hoe kan hij ooit de leider (valse profeet) worden van een nieuwe religieuze wereldorde na zulke zware misdaden?
  Daarom denk ik dat hij mogelijk een soort voorloper zou kunnen zijn (een beetje iemand zoals Johannes de Doper maar dan in de pejoratieve zin) iemand die het pad geëffend zal hebben om die nieuwe wereldorde een kans te bieden aangezien er dan geen officiële Katholieke Kerk meer zal zijn. De nieuwe wereldorde heeft toch op het oog om een zo oecumenisch mogelijke religie te vormen? Één potje nat van alle grote religies ter wereld. Daardoor zou dan wel eens de echte valse profeet ten tonele kunnen verschijnen aangezien Bergoglio zijn reputatie hiervoor, planmatig, zou opgeofferd hebben.
  Bergoglio is nu al duidelijk een valse profeet, maar mogelijk komt er nog een echtere, DE echte, een jonge kracht die zal samen werken met de antichrist? Een nieuwe wereldorde met Eén politieke leider en Eén religieuze leider.
  Oké, dit is speculatief, maar misschien het overwegen waard?

  • Luc, gij vergeet even de aanwezigheid van Benedictus XVI.
   Bergoglio is met zijn schijn-nederigheid nog steeds in staat de gemoderniseerde bisschoppen aan zich gebonden te houden en dezen op hun beurt kunnen nog steeds rekenen op hun aanhang.
   Gij vergeet even dat de oprechte Katholieken onder steeds grotere verdachtmaking gesteld worden. Wij zullen nog meer als misdadigers worden voorgesteld en de modernen zullen nog meer in naam van een vervalst christendom spreken en dreigen.
   Volg http://www.LifeNews.com !

 7. |
  Let op !! > met de “reguliere” media, zijn (zeer stellig) reeds afspraken gemaakt, via een zgn *CENTRALE regulator*, om te doen als`of er niks gebeurd is !? — en zowaar, je hoort niets meer …

 8. Ach, het is niet eens Bergoglio. Het zijn de ‘katholieke christenen’ die massaal deze ketter blijven steunen. En die weigeren te doen wat OLM in Fatima vroeg: Bruin Scapulier dragen en dagelijks de Rozenkrans bidden en/of de Rozenkrans van 7 Smarten. Ik ben traditioneel katholiek, maar heb nog meer respect voor Jehova’s dan voor ‘katholieke christenen’. Wat een verschrikkelijk lamlendig, lui en apathisch volk zijn wij geworden. In plaats van een kracht ten goede te zijn voor de wereld met de ongelooflijke tools die wie van OLM hebben gekregen, zijn we een schande geworden. Velen niet-kathoieken zullen eerder, veel eerder de Hemel binnengaan dan katholieken die massaal lang in het vagevuur zullen moeten verblijven vanwege wat we hebben nagelaten.

 9. Het is de reden dat daarom veel mensen zich uit de Kerk laten uitschrijven en deze Bijbeltekst wordt daarvoor gebruikt: Openbaring van Johannes 18 en het gaat over de val van Babylon. Vers 4 en verder liegen er dan niet om. Men meent het dan ook vooral toe te kunnen passen op de Rooms-Katholieke Kerk in Vaticaanstad. Of deze stad en staat ook gebouwd is op zeven heuvelen, weet ik niet, maar als dat zo is zou het waar kunnen zijn. Maar er zijn meer steden gebouwd op zeven heuvelen en het moet een stad zijn die veel zonden in zich herbergt.

  Als ik dan lees op Restkerk en Katholieke Netnieuws Forum, dat er praktijken in Rome/Vaticaanstad plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen, zoals bijvoorbeeld satansaanbidding door kardinalen die lid zijn van de Vrijmetselaars, Godslasterlijke beelden zijn met Kerstmis op het plein in Vaticaanstad, dat er vroeger toch echt niet te vinden was, dan vraag ik me af, waarom diezelfde websites blijven zeggen dat men persé katholiek moet blijven en men zonder die Kerk geen heil te vinden is, terwijl het vol zonden zit. Dat is toch ontzettend tegenstrijdig???

  Uiteindelijk is het toch Jezus die ons allen kan en wil verlossen van onze zonden, zie Johannes 3:16, wat een belofte is dat niet??

  Het enige wat we dan kunnen doen om ons te bekeren tot God is berouw tonen en dat kan op elk moment en er is dan niet altijd meteen een priester erbij en zeker in onze tijd niet. Dat kan men niet meer waar maken ook, naar mijn bescheiden mening. Er zijn al te weinig priesters. Hoe wil men dan realiseren dat men eerst gaat biechten alvorens men verlost kan worden van zonden??

  Zou het niet voldoende kunnen zijn als men met hart en ziel berouw toont en alleen maar zegt, zoals de tollenaar: “Heer God, wees mij zondaar genadig?”. De tollenaar die besef heeft van eigen zonden en weet dat hij God nodig heeft.

  God weet alles al van je, zelfs voordat je je hart uitstort voor Hem, weet Hij al wat je zeggen wilt.

  Zie ook Psalm 62. Is God uiteindelijk niet de veiligste schuilplaats?

  • “Uitschrijven” is niet de oplossing, dat doet men door gebrek aan geloof, en dat is net wat Satan wil. De Kerk bestaat niet uit gebouwen of het Vaticaan en wordt ook niet vertegenwoordigd door Bergoglio en de homoseksuele mafia in de Kerk, maar door de getrouwe ware katholieke gelovigen: dit is nu, zoals de naam van deze site het zegt: de Rest-Kerk: de overgebleven rest van de ware katholieke Kerk. Het is een rest, omdat het overige deel in apostasie is gegaan, of zal gaan. Als het Schisma openlijk wordt, zal dit duidelijk worden. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Onze Lieve Vrouw voorzegde dit in Fatima en La Salette: dat Rome het geloof zou verliezen. Dat er een anti-paus zou komen. Dit wil daarom niet zeggen dat het katholiek geloof of de katholieke kerk ineens slecht zou zijn, hoe zou dat kunnen, aangezien het de Kerk is die Jezus zelf heeft gesticht? Gezien Jezus heeft gezegd: “De poorten der Hel zullen haar niet overweldigen”?

  • |
   @mirmar …
   ten #1e is Rome nu geen! stad, want haar stads`MUUR is AFgebroken -( dus Rome is nu een *dorp* )- ten #2e loopt er een rivier tussen Rome en het Vaticaan — en ten #3e, had Luther : TE`veel bier op, toen hij Rome vergeleek met het (apokalyptische) Babylon — wat overigens straks nog gebouwd moet gaan worden_!!

  • Mirmar, Mirmar, gij laat u nog altijd door protestantisme misleiden! Wee u!
   Degenen die zich laten uitschrijven zijn degenen die al lang geleden voor onoprechtheid kozen. Hun maat van goddeloosheid en misleiding is nog niet vol!
   Ge kunt toch echt niet het een met het ander blijven vermengen!
   De bende die nu de stoel van Petrus omringen zijn geen Katholieken maar duivelskinderen. Doe a.u.b. uw ogen open en besluit eindelijk voor een rechte lijn te gaan in de rest van uw leven!!! Ik smeek het u. Doe a.u.b. alles wat in uw vermogen ligt om te onderscheiden wat leugen is en wat waarheid is!