Het Vaticaan negeert de brief van Viganò volledig, in de hoop dat dit zo snel mogelijk vergeten wordt

De Vaticaanse media doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is, er wordt met geen woord meer gerept over de ophefmakende brief van Viganò. Enkel “positief” nieuws wordt gebracht omtrent de recente handel en wandel van Bergoglio.

In plaats daarvan staan op de officiële nieuwssite van het Vaticaan koppen zoals: “Paus nodigt Waldensianen en Methodisten uit om samen de armen te dienen” en “Paus Francisucus: Ik vond zoveel geloof in Ierland”…

Het is dan ook niet voor niets dat Bergoglio, de valse paus en tegenhanger van de ware paus, Paus Benedictus XVI die in het klooster (Mater Ecclesiae (=Moeder de Kerk)) verblijft, zei dat hij over de brief met beschuldigingen tegen hem “geen woord zal zeggen”. Dat betekent ook dat de Vaticaanse media er geen woord over zullen zeggen en dat de media die geallieerd zijn met het huidige bewind in het Vaticaan Mgr. Viganò zullen belasteren totdat hij in hun ogen totaal heeft afgedaan en de bewuste brief in de vergeethoek is beland. Want men zal er alles aan doen om “de paus die alles zal hervormen” te beschermen. Hij kan niet schuldig zijn aan doofpotaffaires – het is allemaal “laster”, zo beweren ze. Ziende zijn ze blind, en zoals Vader Paul Kramer ooit zei: de blinden leiden de blinden naar de dieperik.

De meerderheid van de bisschoppen en priesters zal meegaan en hun leider volgen in de apostasie. Mijn enige vraag is, als de apostasie voltrokken is, zullen deze pseudo-traditionelen nog steeds de nood voelen om in gemeenschap te zijn met het afvallige Rome? Zullen ze nog steeds denken dat hun leider een sullige man is, maar nog steeds de “paus”? Of zal hun cent nu vallen zodat ze eindelijk kunnen zien dat hun “Heilige Vader” geen sullige man is, maar een roofzuchtige wolf? Als ze dan nog weigeren dit duidelijke feit toe te geven, zelfs nadat hun sullige “Heilige Vader” de laatste fundamenten van de Katholieke traditie heeft verwoest, dan zullen deze pseudo-traditionelen pseudo-katholieken geworden zijn, alsook apostaten.

Het Derde Geheim van Fatima openbaart, zoals Kardinaal Ciappi schreef, “De grote apostasie in de Kerk zal beginnen aan de top.” Het geheim spreekt van een “paus” die onder de macht van de duivel zal zijn. […]

Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden dat Bergoglio de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een afvallige heiden is. Echter, de grote apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de dieperik.

Bergoglio en de zijnen zijn uiteraard wat verrast door deze “aanval” van de voormalige nuntius, maar voorlopig kennen ze één tactiek: zwijgen en de storm uitzitten, het totaal negeren, in de hoop dat het overwaait. En dat zal wel lukken, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA wist te zeggen dat Bergoglio “bedroefd” is over de brief van Viganò, maar dat hij niet denkt aan aftreden.

Nog een maand en de fameuze ‘Jeugdsynode’ begint, dan wordt alle media-aandacht daarop gevestigd, welke “positieve hervormingen” ze zullen doorvoeren, hoe ze de “kerk zullen vernieuwen”, hoe de “jongeren” hun zegje zullen mogen doen… Uiteraard weten we dat er slechts één groep zal vertegenwoordigd zijn: de “jongeren” die willen dat de kerk nog “moderner” wordt, en dat Bergoglio allerlei slag van zonden zal vergoelijken, onder het mom van “onderscheiding” en “barmhartigheid”. Dan zal het nog een kwestie van tijd zijn vooraleer de nieuwe valse barmhartigheidskerk van Bergoglio tot stand is gekomen, de kerk waarin de Eucharistie is afgeschaft. Merk op dat dit allemaal voorzegd is, en dat het ook in vervulling moet en zal gaan. De Schrift moet vervuld worden, net zoals 2000 jaar geleden. Jezus zei toen tegen zijn Vader dat hij allen had kunnen redden van zijn apostelen, behalve “de man des verderfs”, want: “de Schrift moest vervuld worden.”

Wat Viganò zal bereikt hebben is dat heel wat meer mensen, vooral geestelijken, hun ogen zullen opengedaan hebben en beseffen wie Bergoglio werkelijk is – een man die totaal niet te vertrouwen is en de Kerk wil kapot maken. Het verzet tegen Bergoglio groeit, en dat is positief.

Laten we bidden opdat steeds meer mensen hun ogen mogen opendoen.

Liefste Jezus, behoed ons voor het bedrog van de Valse Profeet.
Jezus, ontferm U over ons.
Jezus, behoed ons voor de vervolging.
Jezus, behoed ons voor de Antichrist.
Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.
Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de Valse Profeet.
Liefste Jezus, verenig Uw Kerk.
Jezus, bescherm onze Sacramenten.
Jezus, laat de Valse Profeet Uw Kerk niet verdelen.
Liefste Jezus, help ons om de leugens,
die ons als de waarheid voorgesteld worden, te verwerpen.
Jezus, geef ons kracht.
Jezus, geef ons hoop.
Jezus, overspoel onze ziel met de Heilige Geest.
Jezus, bescherm ons tegen het Beest.
Jezus, schenk ons de gave van onderscheiding
zodat we te allen tijde het pad van Uw ware Kerk kunnen volgen,
voor eeuwig en altijd.
Amen

(gebed ter bescherming tegen de Valse Profeet)