Profetie van de H. Franciscus van Assisi

Profetie van de Heilige Franciscus van Assisi ca. 1226. Nadat Fransciscus voor zijn dood de broeders bijeen had geroepen, waarschuwde hij voor toekomstige benauwde tijden, waarover hij zei: “Handelt dapper, broeders, weest sterk, en stelt uw hoop op de Heer. Grote tijden van benauwdheden komen naderbij, waarin de […]

Profetie van Aartsbisschop Fulton Sheen

In 1950 profeteerde deze gezegende bisschop als volgt: “We leven in de dagen van de Apocalyps – de laatste dagen van ons tijdperk. De twee grote machten van het Mystiek Lichaam van Christus en het Mystiek Lichaam van de Antichrist beginnen de gevechtslijnen uit te stippelen voor de catastrofale […]

Paus Franciscus de populairste op Facebook

Uit het jaarverslag van Facebook, dat vandaag 9 december 2013 werd gepubliceerd, blijkt dat paus Franciscus wereldwijd de meest besproken persoon is van het jaar 2013, op Facebook. Eerder werd hij ook al de nummer 1 genoemd op het Engelstalige internet. Zijn populariteit scheert nog steeds hoge toppen. En […]

Curiehervorming: de liturgie komt ook onder de loep

Vaticaanstad, 3 december 2013. De woordvoerder van het Vaticaan heeft bevestigd dat Franciscus en de groep van acht kardinalen begonnen zijn met het bediscussiëren van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. De acht-koppige raad van kardinalen, aangeduid door paus Franciscus zelf, om hem […]

Open klachtbrief aan paus Franciscus

De Mexicaanse katholieke vrouw, Lucrecia Rego de Planas, moeder van een gezin, kent Bergoglio reeds lange tijd. Ze schreef op 23 september 2013 een open brief aan de paus. Ze drukt daarin haar diep leedwezen uit over zijn pontificaat en over de manier waarop hij zijn ambt vervult. […]

Nog meer over paus Franciscus en het Taoïsme

In ons vorig bericht kon u lezen over paus Franciscus en zijn Taoïstische geneesheer Liu Ming. Hij werd een aantal jaren geleden door Ming op “wonderbaarlijke” wijze genezen van enkele kwalen. Laten we eens kijken wat de Zalige Anna Katharina Emmerick zegt over magnetisme en andere Oosterse occulte ‘geneesmethoden’ […]