Profetie

Flashback: De profetieën van Garabandal – actueler dan ooit

De H. Maagd zoals ze verscheen in Garabandal, Noord-Spanje in 1961.

De profetieën van de H. Maagd in Garabandal zijn actueler dan ooit. Laten we even terugblikken.

Profetie over de Pausen

De H. Maagd verscheen te Garabandal van 1961 t.e.m. 1965 aan 4 jonge meisjes. Daar voorspelde Maria o.a. de Waarschuwing of de Verlichting van het geweten, het Groot Wonder en de Kastijding. O.a. de Heilige Pater Pio heeft dit Groot Wonder vlak voor zijn dood gezien in een visioen.

De H. Maagd vertelde de zienertjes ook over de pausen. Conchita, één van de zieners, zei dat na de dood van Johannes XXIII in 1963 er nog drie pausen komen voor het Einde der Tijden. Eigenlijk waren het er vier, maar één zou een heel korte regeerperiode hebben, zodus werd deze eigenlijk niet meegeteld door de H. Maagd.

Deze profetie is vervuld, want na Johannes XXIII kwam

1. Paus Paulus VI

Paolovi

2. Paus Johannes Paulus I (die 33 dagen heeft geregeerd, en dus eigenlijk niet meetelde)

Albino_Luciani,_1969_(3)

3. Paus Johannes Paulus II

johnpaul2

4. Paus Benedictus XVI

pope-benedict-stock

Jorge Bergoglio is reeds 5 jaar aan de macht, maar Paus Benedictus XVI is nog steeds in leven, en resideert in Mater Ecclesiae (Moeder de Kerk), een klooster in het Vaticaan.

Communisme

De Heilige Maagd sprak in Garabandal ook over de dreiging van het Communisme. Ze zei dat als de Grote Waarschuwing – de Gewetensverlichting zou aanbreken, het Communisme de Kerk zou vervolgen. Is deze profetie niet al deels in vervulling gegaan? Jorge Bergoglio en zijn entourage zijn bevrijdingstheologen – dat zijn “kerkelijke communisten”. Jorge Bergoglio die de Chinese katholieken uitlevert aan de Communisten in Peking en Communistische bisschoppen gaat wijden? Jorge die bevrijdingstheologen zalig en heilig verklaart?… Bovendien zei de H. Maagd dat op het ogenblik van de Waarschuwing de Paus niet in het openbaar zou zijn, hij zou zich moeten schuil houden (Paus Benedictus in het klooster).

Belangrijke synode

Maria vertelde Conchita dat na een belangrijke Synode spoedig de Waarschuwing zou komen. Toen Conchita dit aan haar tante vertelde vroeg ze of ze het had over het Vaticaans Concilie (dat toen bezig was). Ze zei: “Nee, de Maagd sprak niet van een Concilie,  maar van een Synode en ik denk dat de Synode een klein concilie is.” Het is onmogelijk voor een 12-jarig meisje om zomaar zonder kennis over een Synode te spreken, dat toen niet bestond (er was geen Synode bezig noch gepland). Moeder Garcia voegde eraan toe dat ze deze informatie verkreeg van vader Rafinel die het hoorde van vader Pesquera die de sommige van de eerste boeken over Garabandal schreef.

Wij dachten in 2015 dat het zou gaan over de Synode over de Familie, maar die synode was niet belangrijk genoeg. Nu wordt het almaar duidelijker dat het wel eens over de Jeugdsynode zou kunnen gaan, omdat hier een agenda van grote hervormingen wordt gepusht. Op het moment van de Grote Waarschuwing zou de toestand in de Kerk en in de Wereld “op z’n ergst” zijn… Dat kan niet meer veraf zijn. Hoe dieper moet het nog gaan Heer?


Advertentie

Categorieën:Profetie

10 antwoorden »

 1. Inderdaad, de Waarschuwing kan nu niet lang meer op zich laten wachten al was het om het feit dat Bergoglio reeds op vergevorderde leeftijd is. Laten we hopen dat door de nefaste ontwikkelingen in de Kerk de ogen van vele priesters zullen open gaan en dat de Waarschuwing hen ertoe zal brengen op de bressen te gaan staan. Want in donkerste uren van de Kerk heeft het kerkvolk meer dan ooit behoefte aan ware eucharistische misoffers en die andere sacramenten die alleen maar door priesters kunnen worden bediend.

 2. het is zeer bangelijk wat de H. maagd tegen deze kinderen heeft geopenbaard, duidelijk is dat we IN die tijd leven !!

 3. Het is niet de eerste en zal ook niet de laatste keer in de katholieke kerk zijn dat er er een crisis in de Kerk zijn. Ook deze periode zal de Kerk zeker overwinnen.

 4. De toestand in de kerk is gewoon rampzalig, ik weet niet hoelang God dit nog tolereert, maar ik kan het echt niet meer aanzien.

  • om de verstandigen tot nog grotere bezinning te brengen, is het nodig dat : *de toestand in de kerk*, nogmaals verder AFglijdt — want er is TE`veel … wereld in de kerk !?

 5. |
  @redactie,
  waar`om hebben jullie zo’n moeite met de gedachte dat die allerlaatste paus, een goede paus is ? — mogelijk zijn jullie be`invloed door de zgn *evangelicalistische* opvattingen, als zou : Petrus Romanus, de antichrist wezen ? -( noppes )- doch Petrus Romanus, wordt gunstig beschreven in de bijbel …

  • Beste, normaal reageren wij niet meer op reacties, maar voor deze maken wij een uitzondering. Petrus Romanus is zeker een goede paus, maar volgens de profetieën van MDM gaat dit over Petrus de Romein, dat is gewoon St. Petrus die in Rome de R-K.-Kerk stichtte ( er het bestuurlijk centrum van maakte) en die vanuit de Hemel de Kerk (de Rest-Kerk) opnieuw zal besturen, maar op geestelijke wijze – de Eerste en de Laatste Paus. De Kerk zal geen zichtbaar hoofd meer hebben op aarde. Dat is onze overtuiging. De Antichrist zal geen paus zijn.

 6. |
  @redactie,
  het was is Jezus`zelf, die mij doorzicht gaf in Zijn! eindtijd mysterie — daarbij werd mij duidelijk gemaakt, dat jullie eigen RK profeten, die door mij tenvolle worden gewaardeerd, CONVERGEREN met de bijbel — dwz [A] : er zal tijdens de groote verdrukking, geen! zichtbare kerk meer zijn — [B] : de zich al`dan vormende restkerk, wordt bestuurd door apostelen & profeten — [C] : zodra de valse kerk (babylon) instort, en de restkerk explosief groeit, krijgt men behoefte om een samenbindend figuur op het schild te hijsen — het is die onder zeer`zware verdrukking levende laatste paus, welk deze eer te`beurt valt — uitsluitend in de zgn *profetie der pausen*, wordt hij “”Petrus Romanus”” genoemd — daarentegen de antichrist, wordt dan aangeduid als *DE huivering wekkende rechter* …

 7. Vertaling, van Malachius’ #112e
  in de PROFETIE der PAUSEN :
  |
  “”… in persecutione extrema, S.R.E. sedebit
  Petrus Romanus, qui pascet oves in multis
  tribulationibus — quibus transactis civitas
  septicollis diruetur, et Iudex tremendus
  iudicabit populum suum — Finis …”””
  |
  in de uiterste vervolging S.R.E. zal zetelen de romeinse
  Petrus, die de schapen zal weiden in vele beproevingen
  — wanneer dit voorbij zal zijn, zal de stad der 7 heuvelen
  vernietigd worden, en de huiveringwekkende rechter, zal
  zijn volk oordelen — einde … ((vertaling: dr. Bruno Nagel
  |
  PS > in werkelijkheid, #7 steden, en dus niet het babylon
  uit het boek Openbaring