De Maagd in 1961 in Garabandal: ‘Na een belangrijke Synode zal spoedig de Waarschuwing komen’

Moeder Nieves Garcia onthulde eind oktober 2015 welke bijzonderheden de H. Maagd in 1961 in Garabandal had gezegd omtrent de Waarschuwing. Maria vertelde Conchita dat na een belangrijke Synode spoedig de Waarschuwing zou komen. Toen Conchita dit aan haar tante vertelde vroeg ze of ze het had over het Vaticaans Concilie (dat toen bezig was). Ze zei: “Nee, de Maagd sprak niet van een Concilie,  maar van een Synode en ik denk dat de Synode een klein concilie is.” Het is onmogelijk voor een 12-jarig meisje om zomaar zonder kennis over een Synode te spreken, dat toen niet bestond (er was geen Synode bezig noch gepland). Moeder Garcia voegde eraan toe dat ze deze informatie verkreeg van vader Rafinel die het hoorde van vader Pesquera die de sommige van de eerste boeken over Garabandal schreef.

De fameuze Synode over de familie is een ‘belangrijke synode’ in de zin dat Bergoglio en zijn kliek hun ketterijen door de strot van gelovigen wilden duwen.

Link naar de video.


kneeling-before-jesus

Uit het Boek der Waarheid:

De Heer op 11 juni 2011:

Al de oorlogen die jullie zien in het Midden-Oosten en verder werden opgezet. Ze zijn geen toeval. Begrijp dat zoveel landen niet plots van zichzelf zijn opgestaan. Zij werden geholpen door de Boosaardige Groep aanwezig in al de Regeringen. Die Regeringen die de Wereld controleren. Deze leiders in het Midden-Oosten worden nu verwijderd om de weg vrij te maken voor de bevrijders, zij die gerechtigheid en vredevolle bedoelingen beweren te hebben om Mijn kinderen te helpen. Maar dat ligt niet in hun bedoelingen. Hun doel is de controle over Mijn uitverkoren volk, de Joden, die nu van alle kanten bedreigd worden. Al deze gebeurtenissen zullen onderbroken worden door de Waarschuwing.

De Heer op 3 juli 2011:

Mijn kinderen moeten begrijpen dat De Waarschuwing, al is het een grote daad van Barmhartigheid, toch slechts de eerste fase is van wat een zeer moeilijke en uitdagende tijd zal zijn voor al Mijn kinderen. Want nadien zullen die verharde zondaars en volgelingen van Satan Mijn bestaan loochenen. Atheïsten zullen zeggen dat het een wereldwijde illusie was. Wetenschappers zullen zoeken  naar een logische verklaring, maar die zal er niet zijn. Intussen zullen Mijn volgelingen heen en weer geslingerd worden. Vele miljoenen zullen zich bekeerd hebben maar zij zullen verward worden door de leugens die verspreid zullen worden door de Kwade Groep, de dodelijke Ene-Wereld-Organisatie, wiens doel het is de kleine mens te vernietigen voor hun eigen financieel gewin.

Kinderen, indien onvoldoende mensen op het rechte pad kunnen blijven dan zal het niet mogelijk zijn om de impact van de Kastijding af te wenden. Want dan zal God de Vader ingrijpen om te verhinderen dat de zondaars Zijn schepping en Zijn kinderen vernietigen. Hij zal aardbevingen loslaten van een nooit geziene omvang, vulkaanuitbarstingen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen en de aarde zal opgeheven worden als een schip op wild water zonder anker om het op zijn plaats te houden. Alstublieft kinderen, sta De Waarschuwing toe jullie allen te redden. Geloof dat dit wonder zal helpen om miljoenen te redden die anders verloren zouden zijn.