Bergoglio over de zonde

In een homilie op 15 juni zei hij het volgende: “Echte verzoening betekent dat God in Christus onze zonden op zich nam, en Hij werd de zondaar voor ons. Wanneer we naar de biecht gaan, bijvoorbeeld, is het niet dat we onze zonden biechten en dat God ons dan […]

Zijn eerste leugen

23 mei: uit de mond van paus Franciscus komt de eerste grote leugen. Hij stelde op 23 mei dat iedereen die goed doet al gered is, ook atheïsten en mensen van een andere religie. (Huffingtonpost 23/05) Deze onwaarheid werd achteraf bijgesteld door een priester in het Vaticaan die zei dat atheïsten […]

21 mei: Handoplegging

21 mei: paus  Franciscus doet een soort handoplegging bij een gehandicapte jongen in een rolstoel. Tijdens die handoplegging begint die jongen zwaar te ademen en min of  meer te stuiptrekken. Kranten maakten gewag van een exorcisme, maar het Vaticaan  ontkende dit. Het gaat hier om een handoplegging. (Nogmaals een […]

Paus Franciscus bekritiseert conservatieven

ROME: 17 april (RKnieuws.net) — Paus Fran­cis­cus bekri­tiseerde gis­teren dege­nen die zich verzetten tegen veran­der­ing en ‘de klok willen terug­draaien’ en ’ de Heilige Geest willen tem­men’ 50 jaar na het con­cilie. Hij maakte zijn opmerkin­gen in een hom­i­lie bij een mis gevierd in het Santa Marta, aldus National […]

Witte Donderdag 28 maart: de voetwassing

De Mis van Witte Donderdag heeft hij in de jeugdgevangenis gevierd waarbij hij de voeten van 12 delinquenten van diverse religies en nationaliteiten heeft gewassen. (ter vergelijking: de vorige pausen deden de Mis in het Vaticaan en wasten de voeten van priesters). Er zijn slechts 8 Italianen in die […]

Homo-partnerschappen

Volgens zijn biograaf, heeft Bergoglio, nadat het homohuwelijk was toegelaten in Argentinië, gezegd tegen de bisschoppen dat ze er niet moesten tegen vechten maar dat ze moesten lobbyen voor “gay civil unions”, burgerlijke homo-partnerschappen. Dat zijn geen huwelijken, maar het lijkt er op. De bisschoppen hebben dat voorstel […]

Grootloges verwelkomen en steunen paus Franciscus

Italiaanse vrijmetselarij steunt officieel paus Franciscus De Dag na de verkiezing van Paus Franciscus I, gaf la Grande Oriente d’Italia (GOI), die de Vrijmetselarij in dat land vertegenwoordigt, een formele verklaring waarin ze hem prijzen voor de egalitaire maatregelen die hij nam op de dag van zijn verkiezing. […]

Hotelrekening

Nadat hij verkozen was, ging hij op diezelfde dag de hotelrekening betalen, waardoor hij de aandacht van de media trok. Geen enkele paus deed hem dat voor.

22 april: de paus deblokkeert zaligverklaring Romero

Bericht uit het Vaticaan: de poging tot zalig- en heiligverklaring van Romero is gedeblokkeerd Vaticaanstad (AP) – Het Vaticaan versnelt de zaak om Aartsbisschop Oscar Romero van EL Salvador een heilige te maken. Het proces maakt vooruitgang onder Paus Franciscus, na jaren van vertraging en blokkering onder vorige […]