‘Heralds of the Gospel’ wijzen Bergoglio’s apostolische commissaris af

Reeds in juni 2017 werd de katholieke organisatie ‘Heralds of the Gospel’ – actief in 78 landen – door Bergoglio in het vizier genomen. Hij beval een apostolische visitatie, en onlangs werd een apostolische commissaris aangesteld, om deze organisatie onder handen te nemen. Maar dat was buiten de waard gerekend.

De Heralds of the Gospel celebreren de H. Mis in de volkstaal, maar met alle vereiste plechtigheid en eerbied; ze zijn dus geen traditionalisten, maar ze zijn traditioneel gezind en daarom zijn ze zo snel zo wijd verspreid in de wereld. Wat in het bijzonder opmerkelijk te noemen is, is dat het bekend is dat Paus Benedictus XVI de Heralds of the Gospel hoog in het vaandel droeg – hij vermeldde hen zelfs in zijn interviewboek “Licht van de Wereld”. Voor hem zijn de Heralds “Jonge mensen vol enthousiasme, omdat ze in Christus de Zoon van God hebben herkend, en Hem verkondigen in de wereld.” De Heralds stellen de Heilige Eucharistie en Onze Lieve Vrouw van Fatima centraal in hun verering – vandaar ook hun embleem.

In een persbericht verklaarde de organisatie hun oppositie tegenover het decreet van de apostolische commissaris Raymundo Damasceno Assis. De Heralds of the Gospel is een “private associatie”, en daarom heeft het Vaticaan geen bevoegdheid om hen onder een tijdelijk bestuur te plaatsen – dit is de kerkelijke wet. De Heralds erkennen daarom de apostolische commissaris niet.

“Wij moeten verklaren dat wij uwe eminentie niet erkennen als de “commissaris” van de private associatie van gelovigen Heralds of the Gospel.”

De Heralds werden door het Vaticaan op de hoogte gebracht dat ze onder een tijdelijk bestuur werden geplaatst, maar vernamen dat voor het eerst via de Vaticaanse media. Ze stelden zich ook de vraag aan de Prefect van de Congregatie voor de Religieuze Orden:

“Indien we iets verkeerd deden, vertel ons dan duidelijk wat. Maar indien niet, waarom proberen jullie ons tot elke prijs te straffen?”

Bron: Eponymousflower


Advertentie