Apostolische nuntius in de VS: ‘Amerikaanse bisschoppen moeten het “Magisterium van Franciscus” doorgeven aan hun kudde’

De apostolische nuntius in de Verenigde Staten, Aartsbisschop Christophe Pierre, heeft de Amerikaanse bisschoppen gezegd dat ze zich naar Bergoglio moeten schikken en tonen dat ze stappen ondernemen om het “Magisterium (leergezag) van paus Franciscus” door te geven aan hun kudde. Hij zei ook dat ze Amoris Laetitia moeten toepassen en dat ze de Bergolio’s milieu-encycliek Laudato Si’ beter bekend moeten maken bij politieke leiders. En Evangelii Gaudium moet de leidraad worden voor evangelisatie. 

“De pastorale voortstuwingskracht van dit pontificaat moet het Amerikaanse volk bereiken,” zo vertelde Mgr. Pierre de aanwezigen bij de opening van de Conferentie van Katholieke Bisschoppen van de VS (USCCB). “In het bijzonder wanneer families van parochies en bisdommen de begeleiding blijven vragen die voorzien wordt door Amoris Laetitia.”

Pierre vermaande de Amerikaanse bisschoppen ook om “grotere inspanningen” te doen om de milieuboodschap in Laudato Si, die volgens hem reeds goed ontvangen werd door jonge mensen (cf. klimaatspijbelaars), “de harten van politieke en burgerlijke leiders te laten bereiken.”

De klimaatboodschap van Bergoglio die door jonge mensen goed werd ontvangen.

Mgr. Pierre voegde daar ook nog aan toe dat, in het vooruitzicht van hun ad limina bezoek aan Bergoglio, het “nuttig kan zijn om in gebed onze eenheid met de bisschop van Rome te overwegen… namelijk door het bepalen tot welke graad wij en onze lokale kerken het ‘Magisterium van paus Franciscus’ hebben ontvangen.”

“En dat omvat het maken van de paus zijn eerste encycliek, Evangelii Gaudium, tot het kader voor onze pogingen tot evangelisatie.”

Pierre benadrukte ook het belang van Bergoglio’s nadruk op “menselijke broederlijkheid.” Veder zei hij dat “wij onze eenheid met de heilige vader kunnen tonen door zijn magisterium beter bekend te maken onder onze mensen.” Kennelijk is het Magisterium van de Katholieke Kerk niet langer van tel. Enkel Bergoglio’s “magisterium” (lees: ketterse documenten) moeten worden doorgegeven – het bewijs dat zij een nieuwe, valse kerk aan het opzetten zijn.

De biograaf van Bergoglio, Austen Ivereigh – auteur van ‘Gewonde Herder’ (waar Bergoglio als slachtoffer wordt afgeschilderd) – gaf in een tweet zijn goedkeuring aan deze toespraak.

Bron: LifeSiteNews


Advertentie