Katholiek Nieuwsblad op rand van faillissement

Het Katholiek Nieuwsblad, dat sinds het ontslag van Henk Rijkers begin 2017 een meer progressieve koers is gaan varen, is aan het eind van zijn Latijn. Als het Katholiek Nieuwsblad tegen begin 2020 geen 2000 nieuwe abonnees kan vinden, zal het blad ophouden te bestaan. Dat zegt hoofdredacteur Anton De Wit.

Sinds het ontslag van Rijkers in 2017, begon het Katholiek Nieuwsblad meer en meer op een soort tweede ‘Kerknet’ te lijken. Nu is hun website eigenlijk gewoon een ‘Kerknet 2.0’. Bezoekersaantallen slinken en uit verschillende bronnen weten wij dat heel wat mensen vanwege ontevredenheid over de nieuwe koers van het KN hun abonnement hebben opgezegd.

Het Katholiek Nieuwsblad stond bij velen jarenlang bekend als zijnde conservatief en kritisch tegenover het huidige beleid in de Kerk. Maar sinds 2017 hebben ze het over een andere boeg gegooid, wellicht omdat ze dachten hiermee meer abonnees aan te trekken. De toenmalige hoofdredacteur Henk Rijkers, die niet vies was van wat kritiek op Bergoglio of bepaalde afvallige bisschoppen, werd zonder pardon door het bestuur naar de deur verwezen. Volgens de nieuwe bestuursvoorzitter Vromen focuste Rijkers zich teveel op Amoris Laetitia, en een stevige toon paste volgens hen niet bij katholieken. Het beschuldigen van anderen dat zij geen goede katholiek zijn, kon niet langer. Niet langer “veroordelend of met een negatieve insteek.”

Rijkers vond dat er kritiek wordt moest kunnen gegeven worden op de ‘paus’, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. De bestuursvoorzitter liet weten dat de andere redacteurs zich achter hem schaarden en akkoord gingen met het nieuw voorgestelde beleid. De voorzitter was van mening het slinkend lezersaantal te maken had met het te conservatieve imago.

In mei 2018 repte het KN met geen woord over het opinieartikel van Kardinaal Eijk, dat begin die maand verscheen in NCRegister en waarin hij zich kritisch uitliet over het beleid van Bergoglio. In de plaats daarvan verscheen een selectie van ‘fanmail’ vanwege het feit dat de liberale Anton De Wit, die eerder dat jaar zijn ontslag had gekregen omdat hij in een schandaal verwikkeld was, opnieuw werd benoemd tot hoofdredacteur. Rijkers merkte toen op dat het KN-bestuur rampzalig is en dat het abonneebestand op “een nooit vertoond dieptepunt” lag:

 

Het Katholiek Nieuwsblad heeft momenteel ca 5000 abonnees, maar om KN ‘in leven’ te houden moeten dat er 7000 worden, zo zei De Wit tegen het Nederlands Dagblad. Hij wijt het teruglopende aantal abonnees aan de vergrijzing in de Kerk, waardoor het steeds moeilijker wordt een jong lezerspubliek te bereiken. Om de kosten te drukken, werd vorig jaar al vijf medewerkers ontslag aangezegd: uiteindelijk vertrokken er drie.

Het blad start nu met een grote inzamelingsactie. Het geld wordt gebruikt om nieuwe abonnees te werven. De Wit: “Het zwaard van Damocles hangt boven ons hoofd. Als we begin 2020 niet kunnen beginnen met het aantrekken van nieuwe abonnees, heeft het geen zin meer.”

Het Katholiek Nieuwsblad verscheen voor het eerst in 1983 en had jarenlang een oplage van rond de 10.000 exemplaren. Tot bekende oud-medewerkers van het blad behoren priester Antoine Bodar en tv-presentator Andries Knevel.

Bron: Trouw.nl


Advertentie