Landbouwcatastrofe in de maak in de VS – landbouwer: er is een kracht aan het werk om de mensen onwetend te houden over de ernst van de situatie

Er dreigt een ware landbouwcatastrofe in de Verenigde Staten. Reeds begin dit jaar waren er daar in ‘the Corn Belt’ – de graangordel – zoals dat heet, zware overstromingen ten gevolge van zware regenval én het smelten van gigantische hoeveelheden sneeuw. Er ging toen gigantische hoeveelheden zaaigoed verloren. Het NOAA gaf in maart een overstromingsvoorspelling uit, die blijkbaar is uitgekomen. In mei konden slechts 30% van de velden in de VS worden beplant wegens te koud en te nat – het zaaiseizoen kwam heel laat, veel te laat. Daardoor bleef dit jaar 8 miljoen hectare landbouwgrond gewoon braak liggen. En als klap op de vuurpijl is er nu veel te vroege vorst en sneeuwval gekomen in ‘the Midwest’, waardoor de oogsten nu compleet dreigen te mislukken – of al mislukt zijn. Een Amerikaanse landbouwer zei dat er krachten aan het werk zijn om de ernst van de situatie te verdoezelen voor de bevolking.

Afgelopen mei schreven we:

2019 blijkt een nachtmerrie te worden voor de landbouwindustrie in de VS. Dankzij eindeloze regenval en ongeziene overstromingen, zijn de velden in het midden van de VS verzadigd met water, en dit heeft vele boeren verhinderd om hun gewassen te planten. Volgens het Departement van Agricultuur werden over de afgelopen 5 jaar gemiddeld 66% van alle graanvelden nu (midden mei) beplant, en in 2019 is dat slechts 30%, dus minder dan de helft daarvan.

Amerikaanse boeren zaaiden 30% van het Amerikaanse graan tegen deze zondag, waarbij ze achterop komen op het 5-jarig gemiddelde van 66%. Van de sojabonen was nog maar 9% geplant, terwijl het 5% gemiddelde 29% bedraagt.

De graanboeren zien een catastrofe tegemoet omdat de finale data van de gewassenverzekeringen reeds verstreken zijn. Daarbij komt dat elke dag na de 15de mei de boeren ca 2% van de opbrengst verliezen. Er is nog meer regen op komst, en het ziet er niet naar uit dat de boeren nog graan zullen kunnen planten dit jaar. Een nationale catastrofe is geen overdrijving. Dit is ongezien, en Michael Snyder van Theeconomiccollapseblog.com waarschuwt dat de voedselproductie substantieel lager zal zijn dan de verwachtingen, en dat men zich best kan voorbereiden op hogere voedselprijzen en voedselschaarste.

Daarenboven lijkt het slechte weer in het midden van de VS maar niet op te houden. In het begin van 2019 werd dit deel van het land (waar de meeste graan- en sojateelt plaatsvindt) geteisterd door bittere koude en enorme sneeuwstormen. Velen hoopten op beter weer tegen de lente. In maart begonnen de overstromingen door de vele regenval, en het is sindsdien niet meer gestopt. Het is reeds de langste overstroming langs de Mississipi sinds de Grote Overstroming van 1927, en er lijkt geen einde in zicht. Ondertussen blijven zware onweders, met daarbij vaak tornado’s de regio teisteren. Afgelopen weekend troffen zware stormen weer deze streken, en deze week wordt nog meer ellende verwacht. Het is intussen bekend dat de continentale Verenigde Staten net hun natste 12 maanden beleefden sinds de metingen begonnen. De Mississipi is al drie maanden lang aan het overstromen, en in sommige regio’s nog langer.

En de nachtmerrie werd halfweg oktober erger, doordat er een ongezien vroege sneeuwstorm kwam in de graanstreek – Noord- en Zuid-Dakota, Colorado, Iowa, Minnesota, … – waarbij records werden gebroken inzake sneeuwval in oktober. Verschillende staten kwamen onder de sneeuw te liggen, en hele velden niet-geoogste gewassen gingen gewoon helemaal verloren. Normaal komt de eerste sneeuwval daar pas in november.

The Wall Street Journal schreef:

Boeren die dit voorjaar het beplanten in waterzieke velden uitstelden, zien een nieuwe dreiging onder ogen, terwijl ze zich haasten om gewassen te oogsten: sneeuw. “Hevige sneeuwval en sterke wind teisterde de afgelopen paar dagen de staten van de noordelijke graangordel, waar vele boeren een historische vertraging van beplanting (of zaaien) onder ogen zagen. […]

Jon Nelson, een wetgever in Noord-Dakota, die honderden hectaren bezit nabij Rugby zei: “Ik verwacht enorme verliezen – zo verwoestend zoals we nog nooit eerder gezien hebben. Niet-geoogst graan in de regio zal wellicht volledig verloren zijn”, zo vertelde hij AP. “Heel wat van het rechtopstaande goed is gewoon platgedrukt tot op de grond.” Het meeste graan in de door sneeuw getroffen staten was zelfs nog niet eens rijp.

Een landbouwer met 1600 hectaren, die regelmatig betrokken is in landbouwonderzoek- en statistiek, vertelde dat er een “kracht of een energie is om de indruk te wekken dat alles OK is,” en hij vergeleek de situatie al met de Chinese hongersnood in 1960, waarbij de Communistische overheid de mensen wijsmaakte dat de hoeveelheden geoogst graan toenamen, terwijl ze eigenlijk instortten. Men bleef zelfs graan exporteren terwijl er zware tekorten waren, en 36 miljoen mensen stierven zo de hongerdood.

En een nachtmerrie is het zeker – het wordt een catastrofe, en de media en de overheid in de VS lijken de ernst van de situatie bewust te negeren of te verdoezelen. Omdat deze informatie wordt genegeerd, wordt er niet gerantsoeneerd, en dreigen er dus in het komende jaar in de VS tekorten en bovenal: zeer hoge prijzen.

Wordt Amerika gestraft?


Advertentie