Vele delen van de wereld worden momenteel geteisterd door zwaar weer, oogsten dreigen te mislukken

Heel wat delen van de wereld worden momenteel geteisterd door zwaar weer, en dit is vooral dan het geval in… Amerika. Reeds begin dit jaar waren er daar in ‘the Midwest’ zoals dat heet, zware overstromingen ten gevolge van zware regenval én het smelten van gigantische hoeveelheden sneeuw. Er ging toen gigantische hoeveelheden zaaigoed verloren. Het NOAA gaf in maart een overstromingsvoorspelling uit, die blijkbaar is uitgekomen. Nog maar 30% van de velden in de VS kon worden beplant wegens te koud en te nat. De situatie is daar ongezien. Maar ook andere landen zien hun oogsten vernield worden, zoals Argentinië en Paraguay. Ook Taiwan, Japan, Australië, Kroatië,… hebben momenteel te lijden onder extreem weer en mislukkende beplanting van de velden of oogsten. Uiteraard heeft dit niks met “klimaatverandering” te maken. En in het nieuws wordt daar niks over verteld, omdat men te druk bezig is met kletsen over de aanstaande ‘verkiezingen’ en die en die kandidaat in de schijnwerpers te zetten. Maar vergis u niet: God is aan het ingrijpen.

Verenigde Staten

2019 blijkt een nachtmerrie te worden voor de landbouwindustrie in de VS. Dankzij eindeloze regenval en ongeziene overstromingen, zijn de velden in het midden van de VS verzadigd met water, en dit heeft vele boeren verhinderd om hun gewassen te planten. Volgens het Departement van Agricultuur werden over de afgelopen 5 jaar gemiddeld 66% van alle graanvelden nu (midden mei) beplant, en in 2019 is dat slechts 30%, dus minder dan de helft daarvan.

Amerikaanse boeren zaaiden 30% van het Amerikaanse graan tegen deze zondag, waarbij ze achterop komen op het 5-jarig gemiddelde van 66%. Van de sojabonen was nog maar 9% geplant, terwijl het 5% gemiddelde 29% bedraagt.

De graanboeren zien een catastrofe tegemoet omdat de finale data van de gewassenverzekeringen reeds verstreken zijn. Daarbij komt dat elke dag na de 15de mei de boeren ca 2% van de opbrengst verliezen. Er is nog meer regen op komst, en het ziet er niet naar uit dat de boeren nog graan zullen kunnen planten dit jaar. Een nationale catastrofe is geen overdrijving. Dit is ongezien, en Michael Snyder van Theeconomiccollapseblog.com waarschuwt dat de voedselproductie substantieel lager zal zijn dan de verwachtingen, en dat men zich best kan voorbereiden op hogere voedselprijzen en voedselschaarste.

Een berg rottend graan in Hamburg, Iowa, kapot gegaan door de overstromingen. Talloze graansilo’s gingen kapot, en het zaaigoed ging verloren. Foto: Accuweather.
Kapotte graansilo’s, met verloren gegaan graan – maart 2019. Foto: Dairyherd.

Daarenboven lijkt het slechte weer in het midden van de VS maar niet op te houden. In het begin van 2019 werd dit deel van het land (waar de meeste graan- en sojateelt plaatsvindt) geteisterd door bittere koude en enorme sneeuwstormen. Velen hoopten op beter weer tegen de lente. In maart begonnen de overstromingen door de vele regenval, en het is sindsdien niet meer gestopt. Het is reeds de langste overstroming langs de Mississipi sinds de Grote Overstroming van 1927, en er lijkt geen einde in zicht. Ondertussen blijven zware onweders, met daarbij vaak tornado’s de regio teisteren. Afgelopen weekend troffen zware stormen weer deze streken, en deze week wordt nog meer ellende verwacht. Het is intussen bekend dat de continentale Verenigde Staten net hun natste 12 maanden beleefden sinds de metingen begonnen. De Mississipi is al drie maanden lang aan het overstromen, en in sommige regio’s nog langer.

Paraguay

In Paraguay werd onlangs de noodtoestand afgekondigd nadat rivieren buiten hun oevers traden wegens aanhoudende zware regenval sinds begin april. Er zijn reeds 16 doden gevallen en ruim 12.000 families moesten hun huizen verlaten.

Taiwan

In Taiwan werd op 20 mei het leger op de been gebracht na zeer zware regenval en aardverschuivingen. Op sommige plaatsen viel op korte tijd tot wel 500mm of anders gezegd: 500 liter per vierkante meter!

Japan

In Japan, op het zuidelijke eiland Yakushima viel op 12 uur tijd meer dan 420 liter per vierkante meter, met tot wel 50 liter per uur/m². Duizenden moesten geëvacueerd worden en er waren aardverschuivingen. Er wordt nog meer regen verwacht.

Duitsland en Polen

Momenteel is er zware regenval met overstromingen in delen van Duitsland, Polen en andere delen van Oost-Europa. Vooral zuid-Duitsland wordt zwaar getroffen. Meteoalarm kondigde code rood en code paars af voor overstromingen, met geschatte neerslaghoeveelheden tot 140 l/m². Ook in Oostenrijk, in Tirol wordt gewaarschuwd voor overstromingen, en wordt 120 l/m² verwacht.

Argentinië

Deze maand leidden zware overstromingen in Argentinië, in de provincie Santiago del Estro, ertoe dat zo’n 600.000 hectare aan gewassen verloren ging. In sommige gebieden stonden de gewassen onder wel 40 cm water. Hele oogsten van soja, graan en luzerne gingen verloren.

Australië

In Australië hebben ze dan weer te kampen met de ergste droogte in 116 jaar, wat leidde tot mislukking van de graanoogsten. Dit leidde ertoe dat ze graan moeten importeren van Canada.

Kroatië en Bosnië-Herzegovina

Vorige week plaatste een stationair front zich boven Kroatië, Servie en Bosnie-Herzegovina, waardoor op 5 dagen tijd zeer veel neerslag viel, en rivieren buiten hun oevers traden. 45 mensen kwamen om, en wegen en bruggen werden weggespoeld. Inwoners omschreven het als catastrofaal. Hetzelfde weersysteem zorgde ook voor overstromingen in noord-Italië, meer bepaald in de provincie Ravenna.

Rusland

En in Rusland werden sinds begin deze maand ruim 44.000 hectare vernield door bosbranden, die zich uitstrekten over 18 regio’s. Op 11 mei waren er 54 bosbranden bezig.


 

Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn. Deze veranderingen gebeuren door de hand van Mijn Eeuwige Vader naarmate Hij nieuwe wetten over de aarde brengt die geen mens zullen ontgaan. Niets van wat in de wereld door de natuurwetten geregeld wordt, zal blijven zoals het eens was. De zeeën zullen stijgen, het water zal in stromen neerkomen, de aarde zal beven en de bodem zal onvruchtbaar worden. Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen. Die naties, die Zijn Wetten trotseren, zullen veel lijden. Zij zullen weldra beseffen dat hun zonden niet langer getolereerd zullen worden en zij zullen gestraft worden. Hun straf dient om hen te verhinderen andere zielen te teisteren en, indien zij hun goddeloze gedrag niet veranderen, zullen zij daartoe gedwongen worden door een goddelijk ingrijpen. Mijn dochter, jij moet Mijn woord nu snel verspreiden aangezien de Waarschuwing nadert. Het Boek der Waarheid moet aan veel naties gegeven worden zodat zij zich kunnen voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Het moment van Mijn Tweede Komst zal na de Waarschuwing plaatsvinden. De kastijdingen, die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel overgebracht worden, zijn geleidelijk aan begonnen. Deze zullen blijven escaleren als de zonde blijft aanzwellen. De strijd heeft een aanvang genomen en de beginfase kan in veel landen gezien worden.  Jullie zullen allen getuigen over een klimaat van vernietiging, dat op de aarde neerdaalt omdat deze kreunt van pijn door de ontaarding van de zonde. Het beven zal toenemen en natie na natie zal lijden overeenkomstig de smet van zonde die hun hart bederft. (De Heer in het Boek der Waarheid, 6 juli 2012)