Synode is voorbij – wat zegt het finale document?

De synode is afgelopen zondag afgesloten. Het finale document is tot nog toe enkel in het Spaans beschikbaar (de moedertaal van Bergoglio), andere vertalingen zijn nog niet voorhanden. Het instellen van het permanent vrouwelijk diaconaat wordt aan Bergoglio toevertrouwd, die opnieuw de speciale commissie over diaconessen zal bijeenroepen. Bergoglio heeft ook gezegd dat hij nog graag vóór het einde van het jaar zijn zogenaamde “post-synodale exhortatie” zou willen vrijgeven, wat uiteindelijk hét beslissende document zal zijn van deze Amazonesynode. 

Paragraaf 9 van het finale document van de Amazonesynode legt op enthousiaste wijze uit dat het begrip ‘leven’ onder de mensen van de Amazone gekenmerkt wordt door een “verbondenheid tussen God en de verschillende spirituele krachten.” Dit omvat ook een “harmonie met het water, het gebied, de natuur, het gemeenschapsleven en de cultuur.”

“Het gaat over het in harmonie leven met zichzelf, met de natuur, met de mensen en met het Opperwezen, omdat er een intercommunicatie bestaat tussen de hele kosmos, waar er niet wordt uitgesloten, noch uitgeslotenen zijn, en waar we een project voor het volle leven voor iedereen kunnen smeden.” Hier wordt precies een soort ‘pantheïsme’ verkondigd.

Paragraaf 103 stelt dat de beraadslagingen in de Amazonesynode hebben aangetoond dat een “permanent diaconaat voor vrouwen” gewenst is. De paragraaf vraagt om dit mee te delen aan de ‘Commissie voor diaconessen’ die door Bergoglio in 2016 werd opgericht.

Paragraaf 111 gaat over gehuwde priesters, en vraagt voor het opstellen van “criteria en bepalingen” om “geschikte en erkende mannen van de gemeenschap” tot het priesterschap te wijden, “die een vruchtbaar permanent diaconaat hebben gehad, om de Sacramenten in de meest afgelegen gebieden van de Amazone te celebreren.”

Paragraaf 116 gaat over het aanpassen van de liturgie aan de inheemse cultuur, en stelt dat we ” een authentiek katholiek antwoord moeten geven op het verzoek van de Amazonegemeenschappen om de liturgie aan te passen en hun wereldbeeld, tradities, symbolen en originele ritussen erin te herwaarderen, met hun transcendente, gemeenschaps- en ecologische dimensies.”

Dit document is volgens de bepalingen van Bergoglio, in zijn nieuwe ‘apostolische constitutie’ Episcopalis Communio van 2018, automatisch toegevoegd aan Bergoglio’s ‘magisterium’ of ‘leergezag’. Hij zal op basis van dit finale document een exhortatie (laten) schrijven, dat uiteindelijk bepalend zal zijn over wat er nu precies zal worden geïntroduceerd. Of werd het document al op voorhand geschreven? Wie zal het zeggen. Wordt zonder twijfel vervolgd.

Bron: Sinodoamazonico.va; Gloria


Advertentie