Bergoglio’s communistische geschiedenis in een notendop – van zijn jeugdjaren tot nu

In ons artikel van 26 augustus kwam opnieuw één en ander naar boven m.b.t. Bergoglio’s communistische verleden. Bergoglio was reeds communistisch in zijn studententijd, en hij is dat nog steeds. Denk maar aan de geheime China-Vaticaan deal, de zaligverklaring van linkse marxistische bisschoppen, etc. Er zit een communist aan de top van de Kerk, iets waarvoor de H. Maagd reeds waarschuwde in Fatima. We zullen eens alles op een rijtje zetten.

 • Bergoglio koesterde reeds sympathieën voor het communisme nog voordat hij in het seminarie ging. Toen hij afgestudeerd was, en hij in de voedselfabriek Hickethier-Bachmann Laboratory als chemisch technicus werkte, was zijn bazin de communistische Esther Ballestrino. Zij introduceerde hem in de communistische literatuur – waar hij, zo bekende hij jaren later, veel van hield.
 • Met zijn communistische ideeën ging Bergoglio zich enkele jaren later aanmelden aan het seminarie.
 • Toen Bergoglio priester was gewijd en president Perón was afgezet, en er een rechtse dictatuur heerste, was hij het die de communistische literatuur van Ballestrino weg smokkelde uit haar woning, en het verborg in een bibliotheek van de Jezuïeten. Ballestrino had hem opgebeld om zogezegd iemand de laatste sacramenten toe te dienen – wat hij vreemd vond, gezien het communisten waren. Toen Bergoglio was aangekomen bleek dit een smoes te zijn, en kwam de ware toedracht naar boven: hij moest de communistische boeken weg smokkelen, zodat bij een huiszoeking, de autoriteiten niets zouden vinden.
 • Toen Ballestrino samen met nog een aantal andere communistische sympathisanten was vermoord door het rechtse regime, was het pastoor Bergoglio die hen een kerkelijke begrafenis gaf en ze in gewijde grond begroef – hoewel geen van hen katholiek was, laat staan gelovig. Dit was een rechtstreekse schending van de kerkelijke wet.
 • Nadat Bergoglio teruggekeerd was van ballingschap in de jaren 1990 – men had hem zijn ontslag gegeven als Provinciaal van de Jezuïeten in Argentinië omdat hij er een knoeiboel van had gemaakt – begon hij zich te ontpoppen als een echte Marxistische bevrijdingstheoloog (een andere term voor: kerkelijke communist). Hij sprak zoals een bevrijdingstheoloog, en hij gedroeg zich er ook naar – meer bepaald in de liturgie. Zijn straatmissen zijn hiervan een bekend voorbeeld.
Straatmis in Buenos Aires
 • Bergoglio wordt in 2013 middels een samenzwering tot de Stoel van St. Petrus verheven, en steekt sindsdien zijn sympathie voor het communisme niet onder stoelen of banken. Wat men in Argentinië reeds gewoon was, begon men nu in het Vaticaan te zien.
 • In 2013 was hij vol lof voor de communistische Nelson Mandela, die tijdens zijn presidentschap abortus tot aan de geboorte legaliseerde.
 • In 2016 noemde Bergoglio de Italiaanse linkse abortuspromotor en voormalig minister Emma Bonino “één van ’s lands vergeten grote namen.”
 • In 2016 verklaarde Bergoglio in een interview dat de “communisten denken zoals christenen.”
 • In 2017 ging Bergoglio naar Colombia om de pas opgerichte communistische FARC-partij te steunen.
 • In 2018 sloot het Vaticaan een deal met het Chinese regime: de communistische bisschoppen werden door het Vaticaan erkend – de excommunicatie van Benedictus werd door Bergoglio opgeheven – en de ondergrondse kerk, die zich verzet tegen het communisme, moet worden opgedoekt. Kardinaal Zen was niet te spreken over deze daad, en hij zei dat “ondergrondse geestelijken geweend hebben.” Sindsdien is het optreden van de communistische autoriteiten tegen katholieken in China almaar hardhandiger geworden.
 • In 2019 bekritiseerden 20 voormalige Latijns-Amerikaanse presidenten Bergoglio om diens “knuffelhouding” tegenover het communisme.
 • Nog in 2019 liet Bergoglio de Argentijnse Marxistische bisschop Enrique Angelelli, die banden had met de linkse terreurgroep Montoneros, zalig verklaren.
Het communisme in Cambodja…

Het was de H. Maagd die in Fatima waarschuwde voor de verspreiding van het communisme. Rusland moest worden toegewijd aan haar Onbevlekt Hart, zodat het diens dwalingen – het communistisch gedachtengoed – niet zou kunnen verspreiden over de hele wereld. Want dezelfde maand dat het Zonnewonder plaatsvond in Fatima, vond de Bolsjewistische Oktoberrevolutie plaats in Rusland. Maar de Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders – en in het bijzonder de Pausen – hebben veel te lang gewacht, en het communisme heeft zich als een lopend vuurtje verspreid over de hele wereld. Rusland is nog steeds niet toegewijd. De val van het IJzeren Gordijn in 1989 was niet de val van het communisme, maar het begin van het einde van de communistische Sovjet-Unie. Het communisme heeft sinds 1917 veel naties aangetast – denken we maar aan China, Cuba, Noord-Korea, Zuid-Afrika, Laos, Vietnam, enz. In Nepal hebben de communisten een meerderheid in het parlement, en in India regeren ze momenteel in Kerala, de meest christelijke staat. En de communistische (=linkse) ideeën hebben zich in onze westerse wereld overal verspreid – vooral het wijdverbreide atheïsme is daar een vrucht van. De Communistische Partij in Rusland- die nota bene in 1993 werd gesticht, 2 jaar na de val van de Sovjet-Unie, is daar de tweede grootste partij (!) en – opvallend, want de regering is momenteel niet communistisch – Rusland sympathiseert heden nog steeds met communistische/socialistische naties zoals China, Cuba,… waar christenen om hun geloof vervolgd worden. Bovendien heeft het communisme de Kerk geïnfiltreerd middels de Marxistische bevrijdingstheologie en is diegene die zich als paus voordoet (Jorge Mario Bergoglio) een communist.

Had Johannes XXIII het Geheim in 1960 maar bekend gemaakt! Hadden ze maar geluisterd naar O.L.Vrouw!

Maar geen nood, haar Onbevlekt Hart zal zegevieren. De Satan is in een razernij, maar zijn rijk is bijna ten einde. Bidden we haar om de genaden om het te mogen uithouden.