Bergoglio: “Terwille van mijn mentale gezondheid lees ik de websites van het zogenaamde ‘verzet’ niet”

(Reuters)
(Reuters)

Bergoglio erkende bij een ontmoeting met Jezuïeten op 16 januari dat er beschuldigingen van ketterij zijn, en wat hij “doctrinair verzet” binnen de Kerk noemt, maar hij zei dat hij ervoor kiest om dit te negeren, in het belang van zijn “mentale gezondheid.”

Tijdens de vraag- en antwoordronde in Chili, toen Bergoglio daar een bezoek bracht vorige maand, vroeg een Jezuïet van de Argentijns-Uruguayaanse provincie Bergoglio welk “verzet” hij tijdens zijn ‘pontificaat’ heeft ondervonden, en hoe hij daarmee omgaat. Bergoglio antwoordde dat het belangrijk is om te kijken of er een “kern van waarheid” zit in de tegenstand die hij krijgt, en dat wat op het eerste zicht “verzet” lijkt, in feite “een reactie is die rijst vanuit het verkeerd begrijpen, van het feit dat er sommige dingen zijn die men moet herhalen en beter uitleggen.”

“Maar wanneer ik mij realiseer dat er echt verzet is, maakt dit mij natuurlijk ontevreden”, zo zei Bergoglio. “Sommige mensen vertellen me dat verzet normaal is als iemand veranderingen wil maken. Het bekende ‘we hebben het altijd op die manier gedaan’ regeert overal, het is een grote verleiding die we allemaal onder ogen hebben gezien.”

Bergoglio ontkende het verzet niet: “Ik kan niet ontkennen dat er verzet is. Ik zie het en ik ben er mij van bewust. Er is doctrinair verzet, waar jullie allemaal beter van op de hoogte zijn dan ik. Terwille van mijn mentale gezondheid lees ik de websites van dit zogenaamde ‘verzet’ niet.”

Bergoglio geeft toe dat hij liever zijn geweten verdooft en zijn motto ‘mijn wil is wet’ door ieders strot ramt, dan te luisteren naar de vermaningen en zich te bekeren.

Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt: Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan, met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien. Want verhard is het hart van dit volk, met hun oren luisteren ze slecht, en hun ogen doen zij dicht uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen, met hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.” (Matt. 13,14-15)

“Ik weet wie ze zijn, ik ben vertrouwd met die groepen, maar ik lees ze niet, gewoonweg voor mijn mentale gezondheid. Indien er iets heel ernstig is, informeren ze me zodat ik ervan weet. Jullie kennen hen allemaal… Het is een ongenoegen, maar we moeten voorwaarts gaan. Historici zeggen dat het een eeuw duurt vooraleer een Concilie wortels krijgt. We zijn halfweg,” aldus Bergoglio.

Bergoglio zei nog dat als hij verzet ondervindt, hij tracht te dialogeren, indien hij dialoog mogelijk acht. Maar de ervaring leert dat dialoog zeldzaam is. Zie maar naar “de dialoog” die hij voerde met de dubiakardinalen… Daarover zegt hij dan: “Bepaald verzet komt van mensen die geloven dat zij de ware leer bezitten en je beschuldigen van een ketter te zijn. Wanneer ik geen spirituele goedheid in deze mensen vind, door wat ze zeggen of schrijven, bid ik gewoon voor hen. Het pijnigt me, maar ik blijf niet vastzitten in dit gevoel in het belang van mijn mentale gezondheid.”

Inderdaad, in het Kremlin Santa Marta is Bergoglio onmiddellijk op de hoogte van enig verzet. Meestal laat hij er geen gras over groeien, en pakt hij zijn opponenten aan, en dan gaat hij “voorwaarts”. Bergoglio die bidt voor zijn “tegenstanders”:

Bergoglio ‘kookt van woede’ n.a.v. de brief van de vier kardinalen

De woede-uitbarsting van Bergoglio tijdens de Synode: ‘Hij stond te tieren’

Bergoglio ontslaat drie priesters uit de Congregatie van de Geloofsleer: ‘Ik ben de paus en ik hoef mij niet te rechtvaardigen’

Bergoglio zet de meest traditievriendelijke bisschop van Italië af

Bergoglio stuurt conservatieve aartsbisschop de laan uit in Brazilië

Kardinaal Müller kreeg vlak voor zijn ontslag vijf vragen voorgeschoteld van Bergoglio; Kardinaal Meisner stierf nadat hij Müllers ontslag vernam

In december 2016 zei Bergoglio ook al dat het “boosaardig verzet” tegen zijn hervormingen “van de duivel” is.

 

Bron: LifeSite