Bergoglio's haat voor de traditie

Bergoglio: “Terwille van mijn mentale gezondheid lees ik de websites van het zogenaamde ‘verzet’ niet”

(Reuters)

Bergoglio erkende bij een ontmoeting met Jezuïeten op 16 januari dat er beschuldigingen van ketterij zijn, en wat hij “doctrinair verzet” binnen de Kerk noemt, maar hij zei dat hij ervoor kiest om dit te negeren, in het belang van zijn “mentale gezondheid.”

Tijdens de vraag- en antwoordronde in Chili, toen Bergoglio daar een bezoek bracht vorige maand, vroeg een Jezuïet van de Argentijns-Uruguayaanse provincie Bergoglio welk “verzet” hij tijdens zijn ‘pontificaat’ heeft ondervonden, en hoe hij daarmee omgaat. Bergoglio antwoordde dat het belangrijk is om te kijken of er een “kern van waarheid” zit in de tegenstand die hij krijgt, en dat wat op het eerste zicht “verzet” lijkt, in feite “een reactie is die rijst vanuit het verkeerd begrijpen, van het feit dat er sommige dingen zijn die men moet herhalen en beter uitleggen.”

“Maar wanneer ik mij realiseer dat er echt verzet is, maakt dit mij natuurlijk ontevreden”, zo zei Bergoglio. “Sommige mensen vertellen me dat verzet normaal is als iemand veranderingen wil maken. Het bekende ‘we hebben het altijd op die manier gedaan’ regeert overal, het is een grote verleiding die we allemaal onder ogen hebben gezien.”

Bergoglio ontkende het verzet niet: “Ik kan niet ontkennen dat er verzet is. Ik zie het en ik ben er mij van bewust. Er is doctrinair verzet, waar jullie allemaal beter van op de hoogte zijn dan ik. Terwille van mijn mentale gezondheid lees ik de websites van dit zogenaamde ‘verzet’ niet.”

Bergoglio geeft toe dat hij liever zijn geweten verdooft en zijn motto ‘mijn wil is wet’ door ieders strot ramt, dan te luisteren naar de vermaningen en zich te bekeren.

Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt: Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan, met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien. Want verhard is het hart van dit volk, met hun oren luisteren ze slecht, en hun ogen doen zij dicht uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen, met hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.” (Matt. 13,14-15)

“Ik weet wie ze zijn, ik ben vertrouwd met die groepen, maar ik lees ze niet, gewoonweg voor mijn mentale gezondheid. Indien er iets heel ernstig is, informeren ze me zodat ik ervan weet. Jullie kennen hen allemaal… Het is een ongenoegen, maar we moeten voorwaarts gaan. Historici zeggen dat het een eeuw duurt vooraleer een Concilie wortels krijgt. We zijn halfweg,” aldus Bergoglio.

Bergoglio zei nog dat als hij verzet ondervindt, hij tracht te dialogeren, indien hij dialoog mogelijk acht. Maar de ervaring leert dat dialoog zeldzaam is. Zie maar naar “de dialoog” die hij voerde met de dubiakardinalen… Daarover zegt hij dan: “Bepaald verzet komt van mensen die geloven dat zij de ware leer bezitten en je beschuldigen van een ketter te zijn. Wanneer ik geen spirituele goedheid in deze mensen vind, door wat ze zeggen of schrijven, bid ik gewoon voor hen. Het pijnigt me, maar ik blijf niet vastzitten in dit gevoel in het belang van mijn mentale gezondheid.”

Inderdaad, in het Kremlin Santa Marta is Bergoglio onmiddellijk op de hoogte van enig verzet. Meestal laat hij er geen gras over groeien, en pakt hij zijn opponenten aan, en dan gaat hij “voorwaarts”. Bergoglio die bidt voor zijn “tegenstanders”:

Bergoglio ‘kookt van woede’ n.a.v. de brief van de vier kardinalen

De woede-uitbarsting van Bergoglio tijdens de Synode: ‘Hij stond te tieren’

Bergoglio ontslaat drie priesters uit de Congregatie van de Geloofsleer: ‘Ik ben de paus en ik hoef mij niet te rechtvaardigen’

Bergoglio zet de meest traditievriendelijke bisschop van Italië af

Bergoglio stuurt conservatieve aartsbisschop de laan uit in Brazilië

Kardinaal Müller kreeg vlak voor zijn ontslag vijf vragen voorgeschoteld van Bergoglio; Kardinaal Meisner stierf nadat hij Müllers ontslag vernam

In december 2016 zei Bergoglio ook al dat het “boosaardig verzet” tegen zijn hervormingen “van de duivel” is.

 

Bron: LifeSite

9 antwoorden »

 1. Dat hij maar verder kookt deze paus. Hij leest geen kritiek, neen want hij is een narcist die de nederigheid predikt aan zijn volgelingen . Dat hij niet gezond is kan ik best begrijpen. Hij haat conservatieven omdat hij denkt dat ze het altijd beter weten ! Dat hij verzet ondervindt is niet moeilijk als je ziet en hoort wat zijn leerstellingen zijn. één misschien positief punt hij gaat de zalige paus Paulus de Zesde heilig verklaren , gelukkig kan hij dat nog zonder weer uit zijn rol te vallen . Je moet al doof en blind zijn om deze ziektes van de huidige paus niet te onderkennen!

 2. OFF_topic ? > toen in dat buitenverblijf, voelde Benedictus zich prima gezond — nu terug in het Vaticaan, stort z’n gezondheid zomaar ineens : in !? — doet soms iemand wat in z’n eten ?… iets, wat ie beter NIET kan op`eten ??

 3. Wees gerust, we naderen de climax in het bestuur van de Rooms Katholieke kerk.

 4. @Paulus …
  |
  je bedoelt het conflict, wat zal leiden tot het Grote SCHISMA ?
  |
  bedenk, dat Jezus daarin altijd het laatste woord zal spreken — dus, degenen die hun comfortabele positie beminnen Jezus, laat zulken een *reisje Titanic* boeken -( als je begrijpt wat ik bedoel ?

 5. In de Catechismus van het Theologisch Modernisme, in 1907 door Paus Pius IX uitgegeven, staat het volgende op de vraag: “Wat gaat er in de Modernisten om als ze door de kerkelijke instanties worden berispt of veroordeeld?” (Het zij vermeld dat de Bergoglio een Modernist is.)

  Antwoord: Men aanziet de verbazing der Modernisten als zij worden berispt en bestraft. Wat als fout wordt aangerekend zien ze als een heilig moeten. Intiem verbonden met het collectief geweten, beter dan wie ook en veel beter dan de kerkelijke instanties, menen zij de behoeftes ervan te kennen. Zij zijn er de belichaming zelf van, zo verbeelden ze zich. (…) Hun intieme overtuiging gebiedt ze dat ze lofprijzing verdienen, géén kritiek!

 6. Bergoglio is niet canoniek gekozen en is dus volledig irrelevant. Matt. 13,14-15 geldt vooral voor het lauwe kerkvolk, dat vrijmetselaar Bergoglio blijft steunen en hem zo macht geeft.

 7. Zouden de priesters nu ook zo geïnstrueerd worden? Dat zij niet op deze websites van ‘verzet’ moeten kijken? Houden ze zich dan (bewust?) dom of weten ze donders goed wat er aan de hand is?

  Het boek, dat ik hieronder ga beschrijven heb ik in 2014 gelezen, De volgende vergelijking kan ik nu trekken met betrekking tot de leiding van de Jehova’s Getuigen, nu ik dit artikel bovenaan over paus Franciscus Bergoglio heb gelezen.

  Is dat in feite niet dezelfde houding als dat Jehova’s Getuigen de boeken niet mogen lezen van ex-Jehova-Getuigen, omdat dat dan sowieso leugens zouden bevatten in hun ogen? Zo heb ik een boek (“Het Koninkrijk dat niet kwam …” Autobiografie van ex-Jehova’s Getuige Joseph Wilting. Dit boek is uitgegeven in 2002.) gelezen van een ex-Jehova’s Getuige. De schrijver schreef dat hij dingen zag gebeuren, die niet klopte en zag dat broeders en zusters daar onder leden. Hij wilde er wat aan doen, maar het werd hem erg moeilijk gemaakt en hij mocht er niets tegen doen van de mannen die boven hem stonden? Kritiek werd op de leiding niet getolereerd. Na heel lang aarzelen is hij uiteindelijk toch uit de organisatie van de Jehova’s Getuigen was gestapt, maar hij schreef ook dat hij zijn voormalige broeders en zusters niet haat. Dit laat zien dat het hem veel moeite en pijn kostte die stap ook daadwerkelijk te zetten. Hij vertelde dat de meeste Getuigen van Jehova goede en oprechte mensen waren met het hart op de juiste plaats. Hij kwam uiteindelijk uit bij een Baptistengemeente en is naar een ander land verhuisd. Katholiek is hij niet geworden.

  Het valt mij wel op dat de meesten Getuigen van Jehova die vaarwel zeggen aan de organisatie (Wachttoren/Watchtower) niet zo gauw katholiek worden. De haat tegen de Katholieke Kerk hebben ze er goed ingepompt en ook dat veel symbolen heidens zouden zijn, zoals de Mijter van de bisschoppen. Als je dat geleerd wordt kijk je ook met afschuw naar deze symbolen, je leert immers dat het heidens is.

  Op hun website laten ze zien wat de ‘mythen’ zijn van de R.K. Kerk. Voor een deel lijkt dat soms te kloppen, maar er blijft dan vervolgens eigenlijk niets meer heel van de Kerk. Dan ga je op Bijbelstudie, met het voor hun zeer bekende boekje: “Wat leert de Bijbel echt.” dan leer je al heel veel wat hun ‘leer’ is en ze kunnen het dan zo brengen, dat je het wel bijna moet geloven of aannemen. Met hun eigen Bijbelvertaling erbij als richtsnoer. Let Wel: Het is een ‘Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift’ Onlangs hertaald naar meer begrijpelijk. Zij citeren soms ook uit andere vertalingen, ook in hun Wachttoren/Ontwaakt!-tijdschriften.

  Zo heb ik dus ook tijdelijk in 2015 een Bijbelstudie gehad. Ik kwam echter niet verder dan hoofdstuk 6 halverwege. Toen stopte mijn studie. Ik moet zeggen dat ik deze mensen in het algemeen best aardig vond. Zij ondervinden net als katholieken en andere gelovigen en niet-gelovigen vreugde en verdriet in het leven. En ze menen het vaak zeer oprecht en ze kunnen hun antwoorden soms erg mooi, maar ook goed formuleren. Ook kinderen kunnen verrassend uit de hoek komen. Zij leren het al jong om antwoorden te geven, overigens wel voorgeprogrammeerde antwoorden vaak.

  Ziet u trouwens de link van de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift naar:
  – Nieuwe Wereldreligie ?
  – Nieuwe Wereld Regering ?
  – Nieuwe Wereld Orde ?

  Getuigen van Jehova moeten verder niets hebben van andere Godsdiensten. Er is echter zoveel malaise in de R.K. Kerk en ondertussen ook in vele protestantse kerken: er is veel lauwheid. Mensen worden zo een gemakkelijke prooi misschien voor deze ene wereldreligie, waar ondertussen ook o.a. op deze website tegen gewaarschuwd wordt.

  Op een You Tube filmpje werd uitgelegd dat er 16 verzen ontbreken in het Nieuwe Testament alleen al in de Nieuwste Vertalingen in de VS en die hebben er vrij veel. Maar ook de meeste van deze 16 en soms ook allemaal ontbreken in de Nieuwste Vertalingen van de Bijbels in Nederland. Heeft België trouwens ook nieuwe Bijbelvertalingen? Dan zou ik ze daarop wel nakijken.

  Want het meest frappante was, dat het juist ook exact dezelfde Bijbelverzen waren die in de papieren Bijbel ofwel Heilige Schrift van de Jehova’s Getuigen ontbraken. Daar kwam ik pas later achter. Ik dacht: ‘het zou toch niet dat diezelfde verzen ontbreken in hun Bijbel? Dus wel. Echter op de digitale verzie zijn ze nog op te vragen. Ik was werkelijk in shock toen ik dit ontdekte. Ik kreeg een raar gevoel over mij heen, alsof alle Bijbelvertalers inmiddels onder één hoedje speelde.
  Met andere woorden, ook via andere kanalen zou men nog wel eens samen kunnen werken aan een Eenheidsreligie, waar trouwens ook de Orthodoxen van zowel de R.K .Kerk als de protestantse kerken van gruwen. En allemaal zeggen ze de Bijbel na dat we in geest en waarheid God moeten aanbidden.

  Men kan blijkbaar ook oprecht zijn in een dwaling, als je er zelf heilig van overtuigd bent dat je zelf de waarheid spreekt. En zo probeert de een de ander van de waarheid van God te overtuigen vanuit vaak nog dezelfde Bijbel ook, behoudens wat interpretatieverschillen, waar dan weer gesteggel van komt.

  zo schieten we natuurlijk niet op met de Eenheid, die God bedoelt.

  Hoe zou God hiernaar kijken, als ie ziet dat zijn kinderen naar elkaar toe vaak met den Bijbel in den Hand elkaar terechtwijst c.q. bemoedigt met Zijn Woorden? Dat laatste zouden we natuurlijk vaker moeten doen, elkaar bemoedigen vanuit Gods Liefde en de hoop levend houden en in het geloof standvastig, maar dan niet zo verdeeld als nu.