Paus Benedictus

Een nadere kijk op de opmerkelijke woorden van Paus Benedictus aan Bergoglio

benedictspeech

Op 28 juni sprak paus Benedictus, die inmiddels 89 jaar is, n.a.v. zijn 65-jaar priesterschap volgende opmerkelijke woorden tot Bergoglio en de aanwezigen in de audiëntiehal:

Heilige Vader, beste vrienden,

65 jaar geleden, schreef een medepriester die op dezelfde dag werd gewijd, op het herdenkingskaartje voor zijn eerste Mis, zijn naam, de datum en een enkel woord in het Grieks: Eucharistomen. Dit woord, in al z’n dimensies, uit al wat gezegd kan worden op dit moment. Eucharistomen is over menselijke dankbetuiging… Dank jullie allen. En een speciale dank voor u, Heilige Vader!

Uw vriendelijkheid, van het eerste moment van de verkiezing, in elk moment van mijn leven hier, raakt me, en is een bron van echte inspiratie voor mij. Meer dan in de Vaticaanse Tuinen, met hun schoonheid, is uw goedheid de plaats waar ik verblijf, waar ik me veilig voel.

Dank u voor uw woorden, voor alles. En we hopen dat u ons mag blijven geleiden langs deze weg van Goddelijke Barmhartigheid, ons de weg tonend naar Jezus, naar God.

[…]

Op zich zeer bizarre woorden, die menig wenkbrauw deed fronsen. Sommigen van ons waren zelfs geschokt. Wij, van de redactie van Restkerk ‘verslikten ons bijna in onze koffie’ toen we dit nieuws vernamen.

Het is de eerste keer niet dat Benedictus iets totaal tegengesteld zegt als in het verleden. In 2005 zei hij bij z’n aantreden:Bid opdat ik niet vlucht uit angst voor de wolven.” Daarmee gaf hij dus aan dat hij wel eens zou moeten kunnen “vluchten” en deze profetische woorden werden in februari 2013 werkelijkheid. In februari 2014 verklaarde hij dan dat zijn aftreden vrijwillig en geldig zou zijn geweest, en dat het pausschap van Bergoglio ook geldig zou zijn (wat uiteraard niet het geval is wegens de inmenging van de Maffia van Sankt Gallen).

Hetzelfde verhaal met het Derde Geheim van Fatima. Toen het Vaticaan in 2000 het Derde Geheim publiceerde, gaf kardinaal Ratzinger toe:We publiceerden niet het volledige geheim.” Echter, toen er dit jaar over dat geheim commotie ontstond in de kringen in het Vaticaan, verklaarde paus Benedictus dat “het Derde Geheim volledig gepubliceerd werd.

En nu, zou Benedictus, die werd weggepest uit het Vaticaan, zodat de Maffia van Sankt Gallen hun man in de Zetel zou kunnen zetten, verklaren dat de goedheid van Bergoglio, meer dan de Vaticaanse tuinen, de plaats is waar hij gedijt, waar hij zich veilig voelt?  Bergoglio, die in de afgelopen 3 jaar niets dan chaos heeft gebracht, onophoudelijk scheldt op de traditionele katholieken, constant lofbetuiging van de pers en het wereldse volk krijgt voor zijn daden van “nederigheid” en humanisme, en klare ketterij verkondigt in ‘Amoris Laetitia’? Benedictus zou zich geborgen voelen bij hem? Bergoglio zou de weg naar Jezus wijzen?

Benedictus, die in 2014 nog subtiel uithaalde naar Bergoglio door te zeggen dat in het belang van realisme en vrede de tendens vandaag bestaat om aan de waarheid te verzaken, en dat dit dodelijk is voor het geloof. “Velen denken vandaag dat religies elkaar zouden moeten respecteren, en in hun dialoog een algemene strijdmacht worden voor de vrede. Volgens deze manier van denken, wordt het gewoonlijk vanzelfsprekend gevonden dat verschillende religies varianten zijn van dezelfde realiteit,” aldus Benedictus indertijd.

Dat lijkt ons te absurd. We weten dat Benedictus al een oude man is, zwak en niet meer strijdvaardig, en hij zal zich wel in zekere zin ‘veilig’ voelen in zijn verblijfplaats in het Vaticaan, waar niemand hem meer lastig valt. Maar dat hij dan de loftrompet steekt over Bergoglio schept enkel nog meer chaos.  Maar als je de jarenlange context bekijkt, kun je enkel concluderen dat hij gedwongen werd om deze uitspraken te doen, gedwongen om te zeggen dat het geheim volledig werd gepubliceerd, gedwongen om ‘iets goeds’ over Bergoglio te zeggen. Hij weet ook dat als hij Bergoglio voor het oog van de Vaticaanse televisie een veeg uit de pan zou geven, hij kop van jut zou zijn, en misschien zelfs voor zijn leven zou moeten vrezen. En Benedictus is nu niet een echte vechter meer, misschien ook omdat wij te weinig voor hem bidden. Echter, de echte grote veranderingen in het Vaticaan blijven volgens ons nog wat uit, net omdat Benedictus nog leeft. De vrijmetselaars in het Vaticaan kunnen hem zo koud maken, door wat slaappillen in z’n eten te vermengen of iets dergelijks, maar dat doen ze niet.

Een andere mogelijkheid is dat Benedictus totaal niet op de hoogte is van het reilen en zeilen van Bergoglio, dat hem deze informatie wordt ontzegd en verzwegen. Misschien heeft hij zijn encyclieken en exhortatie nog niet gelezen, Benedictus zal wellicht ook geen internet hebben om kritische websites te lezen zoals Restkerk (maar dan in het Italiaans of het Duits). Als Benedictus onvoldoende geïnformeerd is over Bergoglio, ja dan is het enigzins begrijpelijk dat hij zo’n dingen zegt tegen hem. Dit is dan puur uit onwetendheid.

Er zijn tal van mogelijke redenen, en daar kan over gespeculeerd worden. Maar, laten wij bidden voor Paus Benedictus in deze tijd van grote crisis in de Kerk, opdat hij kracht mag krijgen van God om te strijden voor de Waarheid tot zijn laatste adem.

Bron: Restkerk archief; Romereports

Categorieën:Paus Benedictus

Getagd als:

5 antwoorden »

 1. Dit alles is inderdaad uiterst speculatief. Het enige wat we met zekerheid weten is dat de uitspraken van Paus Benedictus contradictoir zijn, maar naar het “waarom” is het thans gissen. In ieder geval lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat hij voor zijn eigen leven zou vrezen of uit onwetendheid zou praten. Eerder heeft “men” (?) gedreigd met een zware aanslag. Bv een bom op ’t Sint Pietersplein of iets dergelijks… Moge God ons daarvoor hoeden!

 2. Hier spreekt duidelijk NIET de Benedictus XVI zoals we hem tijdens zijn ‘openbaar’ pontificaat gekend hebben.
  Het volk Gods is zover afgedwaald van hun Schepper, Verlosser en Redder. Zondig gedrag viert wereldwijd hoogtij. Is het daarom dat de Bergoglio tijdelijk over de (zichtbare) macht kan beschikken? Als de mensheid zich zou bekeren; méér zou bidden, offeren en aan God de eer zou geven die Hem toekomt, was Bergoglio’s rijk vast al lang ten einde.

 3. wisten jullie dat de communauté de Jerusalem in Brussel ook buitenvliegt?
  naast de Fraternité des Saints Apotres de volgende in de rij…
  vreselijk, zo vernederend voor die edele monikken in Brussel.

  dank voor jullie website, het boek der waarheid komt woord voor woord uit.

  verenigd in gebed!