Paus Benedictus spreekt: “Het verzaken aan de Waarheid is dodelijk voor het geloof”

croppedpope-1024x504

Rome, 25 oktober 2014.

Op dinsdag 21 oktober las de privé secretaris van Paus Benedictus XVI een toespraak die geschreven was door de (gepensioneerde) Paus, aan de Pauselijke Urbaniana Universiteit in Rome. Daarin benadrukt Paus Benedictus dat de missie van de Kerk het prediken van de Waarheid van Christus is, al is de tendens vandaag, in het belang van realisme en vrede, om aan de Waarheid te verzaken. Dit, zei Benedictus, “is nochtans dodelijk voor het geloof”.

Volgens Francis Rocca van ‘the Catholic News Service’, herhaalde Benedictus dat, ondanks de Christelijke roeping om de Waarheid van Christus te prediken, “velen binnen en buiten de kerk zichzelf vragen of dat we niet zouden veranderen”. “Zou het niet gepaster zijn om andere religies te ontmoeten in dialoog, en elkaar te dienen in het belang van de wereldvrede?”

Benedictus zei echter: “In feite denken velen vandaag dat religies elkaar zouden moeten respecteren, en in hun dialoog een algemene strijdmacht worden voor de vrede“. “Volgens deze manier van denken, wordt het gewoonlijk vanzelfsprekend gevonden dat verschillende religies varianten zijn van dezelfde realiteit”.

“Het wordt aangenomen dat de authentieke Waarheid over God in de laatste analyse onbereikbaar is, en dat men het best het onzegbare kan representeren met een variëteit van symbolen”, ging hij verder. “Dit verzaken aan de Waarheid lijkt realistisch en nuttig voor vrede onder de religies in de wereld. Het is desalniettemin dodelijk voor het geloof. In feite verliest het geloof haar bindend karakter en haar zwaarwichtigheid, alles wordt gereduceerd tot uitwisselbare symbolen, in staat om enkel gedistantieerd te refereren naar het ontoegankelijke mysterie van het Goddelijke.”

[Paus Benedictus waarschuwt ons hier voor de tendens onder Bergoglio, om andere religies te gaan omarmen, en te verzaken aan de Waarheid.]

De Heer gaf ons in het Boek der Waarheid deze profetie, op 29 maart 2013:

Niemand kan beletten dat het ware Woord van God zich verspreidt. Niemand. De heerschappij in het Huis van Petrus zal kort zijn en weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden. Petrus, Mijn apostel, de stichter van Mijn Kerk op aarde, zal hem tot gids zijn in de laatste moeilijke dagen, terwijl Mijn Kerk voor haar leven vecht.

https://www.lifesitenews.com/news/pope-benedict-speaks-renunciation-of-truth-is-lethal-to-faith