Bergoglio ontslaat drie priesters uit de Congregatie van de Geloofsleer: ‘Ik ben de paus en ik hoef mij niet te rechtvaardigen’

pope

De Vaticanist Marco Tosatti openbaarde een nieuwe ontwikkeling in Rome, zoals we die al wat gewoon zijn. Op 26 december berichtte Tosatti dat Bergoglio de prefect van een Congregatie heeft bevolen om drie van zijn priesters te ontslaan van hun plichten in de congregatie.

De verslaggever van OnePeterFive kwam te weten dat dit incident gebeurde bij de Congregatie van de Geloofsleer (CDF) en dat het Kardinaal Gerhard Müller zelf was die nu deze nieuwe bevelen moest opvolgen. Bovendien kwam ze te weten dat de drie betrokken priesters Slovaaks-Amerikaans, Frans en Mexicaans zijn. Eén van zijn bronnen is namelijk bevriend met één van deze drie theologen. De laatste van de drie zou naar verluidt toch iets langer kunnen blijven.

Laten we nu de specifieke details die Marco Tosatti meegaf, onder de loep nemen:

Het hoofd van de dicasterie heeft het bevel ontvangen om drie van zijn bedienden (allen die hier voor lange tijd hebben gewerkt) te verwijderen, en het was zonder enige uitleg. De Prefect ontving deze officiële brieven: “… ik verzoek u dat u alstublieft …. ontslaat….”. Het bevel was: zend hem (elk van hen) terug naar zijn bisdom van oorsprong, of tot de Religieuze familie waartoe hij behoort. Hij (de Prefect) was zeer verbaasd omdat het ging over drie uitstekende priesters die behoren tot de professioneel meest bekwamen. Initieel ontweek hij het gehoorzamen aan deze brief, en hij vroeg verschillende keren om een audiëntie met de paus. Hij moest wachten want de ontmoeting werd verschillende keren uitgesteld. Uiteindelijk werd hij in een audiëntie ontvangen. En hij zei: “Uwe heiligheid, ik heb deze brieven ontvangen, maar ik heb niets gedaan omdat deze drie personen onder de besten zijn in mijn dicasterie… wat hebben ze gedaan?” Het antwoord was: “Ik ben de paus, en ik hoef geen redenen te geven voor ieder van mijn beslissingen. Ik heb beslist dat ze moeten weggaan en ze moeten weggaan.” Hij stond recht en strekte zijn hand uit om aan te geven dat de audiëntie voorbij was. Op 31 december zullen twee van de drie het dicasterie verlaten waar ze jarenlang voor gewerkt hebben, en zonder te weten waarom. Voor de derde lijkt er wat uitstel te zijn. Maar dan is er een andere implicatie, die als deze waar is, zelfs nog meer onaangenaam zou zijn. Eén van de twee had vrijelijk gesproken over bepaalde beslissingen van de paus- misschien een beetje teveel. Een bepaalde persoon – een vriend van een nauwe medewerker van de paus – hoorde deze onthulling en gaf het door. Het slachtoffer ontving een zeer boze telefoon van Nummer Eén (Bergoglio). En spoedig daarna kwam het ontslag.”

In deze passage, spreekt Tosatti over een “autocratische koorts” die lijkt te zijn uitgebroken in het Vaticaan. En hij besluit zijn verslag met de volgende woorden: “Het is dus niet zo verbazend dat de atmosfeer achter de muren in het paleis niet echt sereen is. En men kan zich nu afvragen wat voor geloofwaardigheid dit feit geeft aan al die uitgebreide en ononderbroken fanfare over barmhartigheid.”

Met betrekking tot de Congregatie van de Geloofsleer vertelde een andere bron aan OnePeterFive ruim een maand geleden al: “Een bron in Rome zegt dat allen die voor de Heilige Stoel werken bang zijn om over gelijk wat te praten, uit angst om aangepakt te worden vanwege de aanwezigheid van informanten overal. Hij vergeleek het met het Stalinistische Rusland. Hij zei dat twee bevriende priesters van hem, goede mannen, werden ontslagen uit de Congregatie omdat ze beschuldigd werden van het kritisch zijn over paus Franciscus.”

Dezelfde bron uit Rome, die eerlijk en goed geïnformeerd is, zegt dat de twee priesters die hij vermeldde (en die niet deze zijn die nu worden ontslagen), bang zijn dat ze niet de enigen zijn die zullen worden verwijderd. Ze zien hun eigen verwijdering als slechts het begin van een “enorme herziening” binnen de Congregatie van de Geloofsleer, “zoals wat recent gebeurde bij de Congregatie van de Goddelijke Eredienst van Kardinaal Sarah.”

Vorige maand nog berichtten we over het ‘klimaat van angst’ dat heerst in het Vaticaan.

Bron: OnePeterFive


Een boodschap uit het Boek der Waarheid:

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden. Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en zal Mijn Kerk in tweeën delen, en daarop nog eens halveren. Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te danken. Hij zal al diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien. Iedereen die hem durft aanvechten, zal opgespoord en gestraft worden. Die priesters, bisschoppen en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd worden en ontdaan van hun titels. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor veel priesters moeten gaan onderduiken. […]

Aan die gewijde dienaren van Mij, die Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden. Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn dood aan het kruis. (De Heer op 8 maart 2013 (5 dagen voordat Bergoglio werd verkozen!))