Er heerst een klimaat van angst in het Vaticaan

St. Peter's Basilica is pictured in the evening at the Vatican Feb. 11. Pope Benedict XVI announced Feb. 11 that he will resign Feb. 28. (CNS photo/Paul Haring) (Feb. 11, 2013) See BENEDICT-RESIGN Feb. 11, 2013.
St. Peter's Basilica is pictured in the evening at the Vatican Feb. 11. Pope Benedict XVI announced Feb. 11 that he will resign Feb. 28. (CNS photo/Paul Haring) (Feb. 11, 2013) See BENEDICT-RESIGN Feb. 11, 2013.
CNS photo/Paul Haring

Van 16 tot 23 november brachten een aantal mensen van LifeSiteNews een bezoek aan Rome – volgens hen het het meest dramatische in de afgelopen 10 jaar. Nadat ze kardinalen, bisschoppen en andere Vaticaanmedewerkers en personeel van de curie hadden ontmoet, zagen John-Henry Westen, Jan Bentz en Steve Jalsevac een samenhangend patroon van wijdverspreide benauwdheid en een zeer reële angst onder de trouwe dienaren van de Kerk. Dit was volgens hen ongezien.

Velen waren bang om te worden verwijderd uit hun posities, of te worden ontslagen uit hun functie in de Vaticaanse agentschappen, of om ernstige publieke of private berispingen en persoonlijke beschuldigingen te krijgen van diegenen die Bergoglio omringen, of zelfs van Bergoglio zelf.

Aan het eind van hun bezoek, bevestigde een hooggeplaatste clericus hun observaties. Hij voegde eraan toe: “Men kan de angst proeven. Het is voelbaar.” Iemand anders, die bereid was om over de moeilijke situaties te spreken, vertelde hen onmiddellijk dat hij niet zou spreken, zelfs niet onofficieel en in vertrouwen, over gelijk welke huidige controversen. Ze werden verteld om hem geen vragen te stellen over deze dingen. Tegen het eind van hun bezoek waren ze in staat om één van de controversen aan te snijden, en de prelaat apprecieerde de belangrijke informatie die hem onbekend was.

De vrijgave van de brief met de dubia, waavan nu bekend is dat ze door zes kardinalen werd opgesteld, werd stilletjes door op z’n minst 20 tot 30 andere kardinalen gesteund, en heeft een verhoogde atmosfeer van intimidatie en angst in het Vaticaan veroorzaakt.

Op 23 november berichtte LSN journalist Pete Baklinski dat Bisschop Athanasius Schneider zei dat hij “zeer verbaasd was” over wat hij noemde de “ongewoon gewelddadige en intolerante” aard van de reactie, en hij voegde eraan toe dat zo’n reactie tegengesteld is aan de oproep van Bergoglio voor “dialoog en het aanvaarden van een toegestane meerderheid aan opinies.” Het Bergoglio-pausschap heeft een radicaal ander klimaat gecreëerd in Rome, radicaal verschillend van dat van Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI, onder wie Rome een veel meer verwelkomende plaats was voor Katholieke voorvechters voor de Cultuur van het Leven.

Het Bergogliaanse regime: ontslagen, geheime politie, intriges, afluistering en lastercampagnes

regime

Bergoglio gedraagt zich in het Vaticaan als een echte dictator, en het Vaticaan is een soort Kerkelijke politiestaat geworden. Hij ‘zuivert’ systematisch de Kerk van conservatieve prelaten die niet in zijn kraam passen en stelt dan liberale, progressieve prelaten aan als bisschop, aartsbisschop of kardinaal. Het is uiteraard ook bekend dat Bergoglio de aanbevelingen van de bevoegde prefect naast zich neerlegt, en zich laat leiden door zijn nauwe vriendenkring om de keuze van een nieuwe bisschop of kardinaal hard te maken.

Op 5 september laatstleden werd de meest traditievriendelijke bisschop van Italië door Bergoglio afgezet, op 72-jarige leeftijd, dus 3 jaar voor zijn wettelijk vastgesteld ‘pensioen’. Op 8 juli dit jaar werd de 66-jaar oude traditionele bisschop Pagotto uit Brazilie door Bergoglio de laan uitgestuurd. In april berichtten we over de groeiende kloof tussen Kardinaal Müller, prefect van de Congregatie van de Geloofsleer en Bergoglio. Müller, nu niet echt bekend als een grote conservatief, werd vanwege zijn orthodoxe standpunten door Bergoglio genegeerd toen hij Amoris Laetitia voorbereidde. Nu, met de toenemende spanningen omtrent Amoris Laetitia, liet Müller verstaan dat hij zich niet teveel wil mengen in de discussie, maar hij kwam wel uit voor zijn standpunt. Men verwacht dat Müller niet lang meer zal aanblijven op deze positie.

Op 22 oktober raakte dan bekend dat Bergoglio nieuwe regels heeft opgelegd aan de Pauselijke Academie voor het Leven. De nieuwe regels geven aan dat de leden elke vijf jaar zullen herbevestigd worden, wat betekent dat levenslange leden van de Academie kunnen worden ontslagen. En de Jerome Lejeune-eed, een eed om de waardigheid van een persoon “van de conceptie tot de natuurlijke dood” te verdedigen, werd afgeschaft. En op 28 oktober werd de aanduiding van 27 nieuwe prelaten als leden van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst bekendgemaakt, een plotse en grondige herziening die duidelijk een directe impact heeft op het beleid en de algemene richtlijnen van de CGEO. De hoog geachte leden Kardinaal Burke, Kardinaal Marc Ouellet en Kardinaal Pell, bekend om hun orthodoxe standpunten, en die al een tijdje in deze Congregatie zitten, werden door Bergoglio zonder pardon aan de deur gezet.

Halverwege november raakte bekend dat er nu ook een soort kerkelijke geheime politie actief is, namelijk het “Osservatorio per l’Attuazione della Riforma della Chiesa di Papa Francesco” (OARCPF ofwel: het Observatorium voor de Toepassing van de Kerkhervorming van Paus Franciscus); die eist dat professoren in Romeinse instituten Amoris Laetitia onderwijzen volgens de wil van de ‘paus’ (en dat is: Heilige Communie voor publieke overspelers en echtbrekers) – of verbanning onder ogen moeten zien.

In een artikel van 13 december in OnePeterFive, schreef de Vaticaanse commentator Hickson: “Ik heb berichten gehoord dat het Vaticaan zoals een bezette staat is. Bepaalde bronnen waarmee ik heb gesproken, zijn bang dat communicatie met ambtenaren van het Vaticaan wordt afgeluisterd; sommigen hebben zelfs verdachte onregelmatigheden gemeld in hun telefoongesprekken, waarbij nadat ze opgehangen hadden, de audio van de laatste momenten van hun gesprek zich almaar opnieuw afspeelde, alsof ze een opname hoorden. Sommige individuen die binnen het Vaticaan werken, adviseren hun contacten buiten het Vaticaan om geen gevoelige informatie te delen via email of via hun door het Vaticaan uitgeleende telefoons.”

De gerespecteerde Vaticaanse correspondent Edward Pentin vertelde dat het aan de feiten en de woorden van Bergoglio en zijn geallieerden duidelijk is dat er aanzienlijk wordt gelogen en bedrogen, en dat er wordt gelasterd en de reputaties van diegenen die “rechts zijn” worden besmeurd, gewoon omdat ze publiek kritisch zijn over Amoris Laetitia, of verslag geven over zo’n kritiek. Hij gaf ook aan dat Bergoglio handelt als een “politieke lobbyist achter de schermen”.

Bisschop Athanasius Schneider vertelde dan weer dat “de reactie op de dubia een bewijs is van het klimaat waar we op dit moment in de Kerk in leven. “We leven in een klimaat van bedreigingen en van het afwijzen van dialoog tegenover een specifieke groep.” Schneider voegde eraan toe dat “dialoog enkel lijkt aanvaard te worden als je denkt zoals de rest – dat is bijna zoals in een regime.” Hij haalde vervolgens zijn ervaringen aan in Rusland, waar hij werd geboren ten tijden van de Sovjet Unie. Zijn ouders werden door Stalin naar de goelags gezonden na WOII. “Als je niet de lijn van de partij volgde, of als je het in vraag stelde, mocht je geen vragen stellen. Dat is voor mij een duidelijke parallel met wat er nu gebeurt in de reacties op de dubia – vragen van de kardinalen.”

Gemene uitlatingen van Bergoglio

francisyelling

De groeiende vijandigheid tegenover de trouwe media, die eenvoudigweg de daden en de uitlatingen van diegenen rond Bergoglio, of Bergoglio zelf in vraag stellen, werd in het bijzonder uitgelicht in een verslag van Reuters van 7 december. Reuters zei dat “gebruik makend van psychologische termen” Bergoglio zei dat “ergernisgevende media het riskeren om ten prooi te vallen aan coprofilia, of seksuele opwinding van uitwerpselen, en de lezers van deze media riskeren coprofagie, of het eten van uitwerpselen.

Zodus, als wij durven verslag te brengen over wetenswaardige ontwikkelingen die Bergoglio of zijn nauwe medewerkers in een slecht daglicht stellen, dan zijn wij “ergernisgevend”, “uitwerpselen-etend” en worden wij “seksueel opgewonden door deze uitwerpselen” door het uitbrengen van de oncomfortabele waarheid.

LifeSite vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de “Vicaris van Christus” zo’n verachtelijke beschuldigingen kan uiten?

De harde waarheid is uiteraard dat hij de Vicaris van Christus niet is, want hij werd nooit geldig verkozen. Het Vaticaan is inderdaad een bezette staat. Bezet door de vijanden van Christus, met Bergoglio op kop.

Bron: LifeSiteNews


bergog3

Citaten uit het Boek der Waarheid:

 

Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat van deze aanval op Mijn Heilige Vicaris. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze. (De Heer op 5 maart 2011)

 

Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan. Op 17 maart 2011 werd in het geheim een plan bedacht om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vermorzelen en dit zal in vervulling gaan zoals het voorzegd werd. (De Heer op 11 februari 2012 (exact één jaar voor de aankondiging))

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven. Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind ! Houd jullie vast aan elkaar ! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet ! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is. Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed : O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer Ik gedwongen word om U af te wijzen. Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de steek laten ! Ik zal samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de poorten van het Nieuwe Paradijs leiden. Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen. (Jezus Christus op 20 maart 2012)

 

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen. En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger – de Valse Profeet – zijn plaats innemen. (De Heer op 26 mei 2012)

 

Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte binnen zijn eigen wandelgangen. Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te misleiden. (De H. Maagd op 18 januari 2012)