De groeiende kloof tussen Bergoglio en de Congregatie van de Geloofsleer

mullercdf

In zijn eerste interview met de atheïst Eugenio Scalfari, dat werd gepubliceerd op 1 oktober 2013 in de krant La Republicca, zei Bergoglio: ‘Het hof is de melaatsheid van het pausschap‘, verwijzend naar de traditioneel gezinde leden van de Curie. De krant Il Foglio publiceerde op 19 april een artikel met als titel ‘Müller onder vuur’.

Shönborn in plaats van Müller

De afstand die bestaat tussen Bergoglio en de Prefect van de Congergatie van de Geloofsleer, Kardinaal Gerhard Müller, wordt door iedereen erkend. “De koude werd overduidelijk gevoeld” door de uitsluiting van de Duitse Kardinaal van de presentatie van de Exhortatie Amoris Laetitia, hoewel de volledige discussie sedert twee en een half jaar, zijn gebied van verantwoordelijkheid van de Leer, raakte. Bergoglio koos een andere Duitse Kardinaal om de Exhortatie te presenteren, namelijk Kardinaal Christoph Shönborn. Dit was niet enkel een vorm van negeren, maar eerder als een soort veiligheidsmaatregel.

Diametraal tegengestelde posities

Hoewel de controversiële vragen over scheiden, hertrouwen  en Communie voor hetrouwde gescheidenen rechtstreeks de Leer van het Geloof aangaan, bleef de Prefect van de Congregatie van de Leer op de achtergrond op alle media-momenten toen hierover werd gerapporteerd naar de buitenwereld. Matteo Matzuzzi zei in Il Foglio dat “het een feit is dat Müller en Franciscus een diametraal tegengestelde mening hadden over het onderwerp.” Het was voldoende om “de geschriften van de kardinaal te vergelijken met de toespraken van Bergoglio.” Terwijl Müller de nood benadrukte om de gezonde hoekstenen van de Leer van de Kerk te herbevestigen, spreekt Bergoglio voortdurend over een liefdadigheid die verdergaat dan de wet.

De verbeteringen werden niet in acht genomen

Bergoglio heeft inderdaad een kladversie van de Exhortatie gezonden naar de Congregatie van de Geloofsleer, volgens de traditie in het Vaticaan. Echter, slechts enkele van de vele punten voor verbetering die werden voorgesteld door Müller werden in overweging genomen door Bergoglio. Hij liet de structuren en de mensen op hun plaats, waar ze vlijtig zouden werken, maar hij negeerde hen. Een efficiënte manier van het integreren van een tegenstander op een onaantastbare manier, en terzelfder tijd hen in het duister laten. Deze marginalisatie van de Congregatie van de Geloofsleer in de voorbereiding en presentatie van een pauselijk document waar met grote spanning naar werd uitgekeken, gaat niet enkel de post-synodale brief aan. “Dit betekent dat er meer aan de hand is voorbij de Tiber, van een potentiële, al dan niet onmiddellijke verandering aan de top van de Congregatie,” zei Matzuzzi. Er zijn geruchten dat Müller zou kunnen opstappen (of zijn ontslag zou kunnen krijgen) gezien zijn uitsluiting van het terrein. Müller weet precies, vanwege de oppositie, hoe belangrijk zijn verzet in het Vaticaan is, om te verhinderen dat het hof dat door Bergoglio gevormd werd, de Kerk volledig in bezit zou nemen.

Shönborn is “een grote theoloog” en Kasper “doet theologie op zijn knieën”

Op zijn terugvlucht van het eiland Lesbos zei Bergoglio openlijk dat Shönborn een grote theoloog is. Om dit te bevestigen zei hij dat hij lid is van van de Congregatie van de Geloofsleer. Over Müller echter werd met geen woord gerept. Bergoglio had wel woorden van lof voor de ‘oude rot’ Kardinaal Kasper, over wie hij zei dat hij “theologie op zijn knieën doet.” Kasper en Shönborn zijn beiden bereid om Communie te geven aan hertrouwde gescheidenen. In Wenen, waar Shönborn Aartsbisschop was, was dit al in de praktijk voor ruim 15 jaar. Dat verklaart waarom Shönborn en niet Müller de presentatie mocht doen. Shönborn is momenteel in het bijzonder in de gunst van Bergoglio.

http://eponymousflower.blogspot.be/2016/04/pope-francis-and-marginalization-of-cdf.html