Bergoglio vervangt plots alle 27 leden van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst

marini
Aartsbisschop Piero Marini, bekend om zijn uitspraak: “onder het pausschap van Benedictus ademden we moeraslucht in, met Franciscus is er frisse lucht….”

De Bergogliaanse inquisistie gaat onverminderd voort. De bulletin van het Vaticaan kondigde gisteren de aanduiding aan van 27 nieuwe prelaten als leden van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst, een plotse en grondige herziening die duidelijk een directe impact heeft op het beleid en de algemene richtlijnen van de CGE. In de congregaties worden alle “kwesties van groter belang” en alle “vraagstukken die algemene beginselen omvatten” gereserveerd voor de “buitengewone algemene” vergadering die gewoonlijk één keer per jaar wordt gehouden en waar alle leden op zijn uitgenodigd. Alle leden die in Rome verblijven nemen ook deel aan de algemene vergaderingen. Lidmaatschap in een dicasterie van de Curie kan tot aan de leeftijd van 80 jaar.

O.a. de hoog geachte leden Kardinaal Burke, Kardinaal Marc Ouellet en Kardinaal Pell, bekend om hun orthodoxe standpunten, en die al een tijdje in deze Congregatie zitten, werden door Bergoglio zonder pardon aan de deur gezet.

Nieuwkomers zijn o.a. Kardinaal Pietro Parolin,  Kardinaal Ravasi (die dialoog wil met de vrijmetselarij), Kardinaal Woelki (die recent verklaarde dat een moskee en een kerk hetzelfde is) en Aartsbisschop Piero Marini, die ceremoniemeester was ten tijde van het pausschap van Johannes Paulus II. Deze laatste lag vaak overhoop met prelaten die belang hechtten aan de traditie. In 2013, vlak na het aantreden van Bergoglio zei hij dat “men nu frisse lucht inademt, na de muffe moeraslucht” ten tijde van Benedictus.

Overigens, alle aangeduide bisschoppen zouden volgens Katholiek Nieuwsblad een stuk liberaler zijn dan hun voorgangers. De prefect, Kardinaal Sarah, werd niet vervangen, maar op deze manier wordt zijn invloed sterk verzwakt. De verwachting is dat uiteindelijk ook hij de bons zal krijgen.

Zijn we op weg naar de hervorming/ en uiteindelijk voorzegde afschaffing van de H. Mis?

Bron: Rorate Caeli