Bergoglio zet de meest traditievriendelijke bisschop van Italië af

mgroliveri

Zoals voorspeld werd de traditievriendelijke bisschop van Albenga-Imperia, Mgr. Mario Oliveri door Bergoglio op pensioen gestuurd op de leeftijd van 72 jaar (dus 3 jaar te vroeg). De beslissing werd op 2 september bekend gemaakt door de nieuwsdienst van de H. Stoel: “Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard van Z. Ex. Mgr. Mario Oliveri van het pastoraal bestuur van het bisdom van Albenga-Imperia (Italië).”  Als opvolger heeft Bergoglio Mgr. Guglielmo Borghetti aangeduid, de hulpbisschop.

Bisschop Oliveri was één van de meest traditievriendelijke bisschoppen van het Katholieke episcopaat. Een groep priesters van zijn bisdom hebben zich verzet tegen zijn aanstelling in 1990, maar zijn er onder Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI niet in geslaagd hem te verwijderen. Onder Bergoglio waren er veranderende omstandigheden. De intra-diocesane critici zagen een weg en begonnen sympathiserende media te gebruiken om een nieuwe publieke campagne te starten met “beschuldigingen” tegen de bisschop. Op 10 januari 2015 stelde Bergoglio een hulpbisschop aan, die de leiding van het bisdom op zich nam. Nu heeft Oliveri overeenkomstig het verlangen van Bergoglio zijn ontslag genomen.

Er werden tijdens het pontificaat van Bergoglio al heel wat conservatieve bisschoppen aan de kant gezet. En enkele maanden geleden lekte uit dat Bergoglio bij de keuze van nieuwe bisschoppen steeds kijkt voor de meest progressieve kandidaat.

Don Nicola Bux, een gerenommeerde liturgist en raadgever van de Congregatie van de Geloofsleer en de Congregatie van de Heiligen, zei dat er in de Kerk niet een scheuring is tussen traditionalisten en progressieven, maar tussen Katholieken en modernisten. Ten tijde van Paus Benedictus XVI was hij ook raadgever van de Dienst van de Liturgische Vieringen van de paus, maar toen Bergoglio aantrad heeft hij alle raadgevers vervangen.

Bron: Eponymous Flower