Bergoglio’s geheime politie: Observatorium voor de Toepassing van de Kerkhervorming van Paus Franciscus of kortweg het OARCPF

Pope Francis arrives for morning session of Synod of Bishops on the family at Vatican

Bergoglio heeft onder hem nu een ‘geheime politie’, het “Osservatorio per l’Attuazione della Riforma della Chiesa di Papa Francesco” (OARCPF ofwel: het Observatorium voor de Toepassing van de Kerkhervorming van Paus Franciscus); die eist dat professoren in Romeinse instituten Amoris Laetitia onderwijzen volgens de wil van de ‘paus’ (en dat is: Heilige Communie voor publieke overspelers en echtbrekers) – of verbanning onder ogen moeten zien.

Sandro Magister openbaarde het vandaag in zijn persoonlijke blog, en noemt het een “Sodalitium Franciscanum”, in verwijzing naar het “Sodalitium Pianum” dat Paus Pius X zou hebben opgezet als een ondergronds netwerk om Modernisten te vinden die geïnfiltreerd waren in de Kerk. Het grote verschil is natuurlijk dat het nu net het omgekeerd eis. Het “SP” wilde iets goeds doen: vermijden dat dwalingen en nieuwigheden die ingaan tegen het geloof en de Moraal van de Kerk zich verspreiden; terwijl de bananen-gestapo van Bergoglio iets slechts probeert te doen: diegenen verbannen die gewoon het Katholiek Geloof en de Moraal willen onderrichten zoals de Kerk hen altijd heeft geleerd, en iedereen waarschuwt dat ze in het geheim worden opgevolgd in hun klaslokalen zodat ze zeker zijn dat ze de nieuwe lijn van pro-overspel en pro-samenwonen zullen volgen.

Magister geeft de brief weer die door een faculteit in het Pauselijk Johannes Paulus II Instituut voor Studie over het Huwelijk en de Familie werd ontvangen (verbonden met de Lateraanse Universiteit). De bedreigingen die erin zijn bevat zijn niet hol, omdat Bergoglio zelf eerder dit jaar heeft ingegrepen om het bestuur van het instituut volledig te onderwerpen aan zijn mening over het huwelijk (tegengesteld aan Jezus Christus en Johannes Paulus II), waarbij hij sterke handlangers in hun plaats zette. Individuen die er niet om malen om alle bevelen op te volgen, zelfs indien die absurd zijn.

Dit is de email in kwestie:

Onderwerp: Het controleren van de studies en de onderrichting in het Pauselijk Johannes Paulus II Instituut voor Studie over Huwelijk en Familie

Pontifical John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family
Pontifical Lateran University
Vatican City

Beste Mr/Mevr. de Professor

Zoals reeds gebeurd is en gebeurt voor andere pastorale, academische en culturele Katholieke instellingen, is ons Observatorium voor de Toepassing van de Hervorming van de Kerk van Paus Franciscus (OARCPF) – een intiatief van een groep van Katholieke leken in steun voor het pontificaat van Paus Franciscus – in het huidige academiejaar begonnen met het controleren van de inhoud van de publicaties van de faculteit en de leer die opgelegd wordt in het Pauselijk Johannes Paulus II Instituut voor Studie over Huwelijk en Familie om de aanpassingen of de eventuele onenigheden duidelijk te maken betreffende de toespraak gemaakt door Paus Franciscus ter gelegenheid van de opening van het nieuw academiejaar van jullie instituut (Sala Clementina, 28 oktober 2016), waarin jullie werden opgeroepen “om de nodige opening van het vernuft van het geloof te steunen, in de dienst van de pastorale bezorgdheid van de opvolger van Petrus.”

In het bijzonder zal de inhoud van de gepubliceerde werken en de gegeven lessen in overweging genomen worden met betrekking tot wat wordt gezegd in de apostolische Exhortatie “Amoris Laetitia”, volgens het beeld van “de Kerk die is, niet van een Kerk in iemands eigen beeld en gelijkenis”, het onderzoek richtgevend en niet meer onderrichtend richting een “te abstract theologisch ideaal van het huwelijk, bijna artificieel in elkaar gestoken, ver van de concrete situatie en van de effectieve mogelijkheden van families zoals ze zijn” (Paus Franciscus, toespraak, 28 oktober 2016).

Hiertoe willen we gebruik maken van het analytisch en kritisch lezen van de studies gepubliceerd door de faculteit, van de thesissen van de graduaten en doctoraten goedgekeurd door het Instituut, van de syllabus van de lessen, van hun bibliografieën, alsook interviews van studenten gemaakt na de lessen, op het plein voor de Lateraanse Universiteit.

Zeker is het dat we een nuttige taak uitvoeren om het werk te verbeteren dat jullie doen in toewijding tot de Kerk en de Heilige Vader, en we houden jullie up-to-date over de resultaten van onze observationele studies.

Observatorium voor de Toepassing van de Kerkhervorming van Paus Franciscus (OARCPF) – Afdeling voor Rome

 

Bron: Rorate Caeli