Kritiek op Bergoglio

BREAKING: Kardinaal Burke zegt dat als de ‘paus’ z’n fouten niet opheldert, de kardinalen een formele ‘daad van correctie’ moeten stellen

cardinalburke

Nadat hij samen met drie andere kardinalen de brief vrijgaf die zij aan Bergoglio richtten met de vraag om de dwalingen in Amoris Laetitia op te helderen, heeft Kardinaal Burke erop gewezen dat de kardinalen erover nadenken om een formele correctie te doen, indien Bergoglio er niet in slaagt om zichzelf te corrigeren.

De kardinalen hadden in september naar Bergoglio een brief geschreven, waarin ze hun bezorgdheden uitten, maar nadat Bergoglio na ruim twee maanden nog geen antwoord had gegeven, gaven ze de brief afgelopen maandag vrij.

In een interview met Ed Pentin van het National Catholic Register, bespreekt Kardinaal Burke de volgende stappen indien Bergoglio de bezorgdheden van de kardinalen zou blijven negeren.

Pentin: Wat gebeurt er als de heilige vader niet antwoordt op jullie daad van gerechtigheid en liefdadigheid, en er niet in slaagt om een verduidelijking te geven over de Kerkelijke Leer, zoals jullie hopen te bereiken?

Burke: “Dan zouden wij deze situatie moeten aankaarten. Er is in de Traditie van de Kerk, de praktijk van het corrigeren van de Roomse Paus. Het is iets dat duidelijk vrij zeldzaam is. Maar indien er geen antwoordt komt op deze vragen, dan zou ik zeggen dat het een kwestie zou zijn van het stellen van een formele daad van correctie van een ernstige dwaling.”

Burke gaat verder met het benadrukken dat in geval van conflict tussen de paus en de Kerkelijke Traditie, de Traditie bindend is. “Kerkelijke autoriteit bestaat enkel in dienst van de Traditie,” legt Burke uit. “Ik denk aan de passage van St. Paulus in Galaten 1:8, dat als ‘zelfs een engel jullie een ander evangelie zou verkondigen dan het welke wij aan jullie hebben gepredikt, hij zij vervloekt‘.”

Historisch gezien, is het in de zeldzame gevallen waar pausen ketterij hebben verkondigt, “de plicht, en historisch is het al gebeurd, van kardinalen en bisschoppen om duidelijk te maken dat de paus dwaling verkondigt, en om hem te vragen om het te corrigeren.”

In het interview benadrukt dat de kardinalen ernaar gestreefd hebben om te handelen “voor het goed van de Kerk”, waarvan hij zegt dat ze “lijdt onder een enorme verwarring” op de punten die ze in het bijzonder hebben aangehaald. Hij merkt bijvoorbeeld op dat priesters in verschillende bisdommen tegenstrijdige richtlijnen worden gegeven over hoe de kwestie van toegang tot Communie voor diegenen in overspelige relaties te behandelen.

“Wij als kardinalen, oordeelden dat het onze verantwoordelijkheid is om een verduidelijking te eisen met betrekking tot deze kwesties, om een einde te maken aan de verspreiding van de verwarring die in feite mensen in dwaling brengt.”

“Om stil te blijven over deze fundamentele twijfels die opgekomen zijn ten gevolge van de tekst van Amoris Laetitia, zou voor ons een ernstig gebrek aan menslievendheid zijn tegenover de paus en een ernstig gebrek in het vervullen van de plichten van ons eigen ambt in de Kerk”, aldus nog Burke.

Indien het inderdaad zover komt dat de getrouwe bisschoppen en kardinalen openlijk en officieel Bergoglio zullen corrigeren, dan zal een schisma snel een feit zijn.

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

Getagd als:

5 antwoorden »

  1. Raar maar waar de kardinalen worden blijkbaar wakker! En het is inderdaad vrij zeldzaam dat kardinalen de paus willen bijsturen dat is uniek in de kerkgeschiedenis !

  2. Paus Pius VI veroordeelde in zijn constitutie Auctorem Fidei de kleine synode van Pistoia in Italië uit 1786. Aan de vooravond van de Franse Revolutie introduceerde deze synode een aantal ketterijen. Dit was verborgen achter het rookgordijn van een heel dubbelzinnige taal – het waarmerk ook van Vaticanum II en iets waar Bergoglio zich constant schuldig aan maakt. Daartegen heeft Burke nu stelling genomen. Die constitutie zegt: „Om de Katholieke oren niet te kwetsen, hebben de vernieuwers hun kronkelpaden door een geraffineerd en schijnbaar onschuldig taalgebruik gecamoufleerd. (…) Als de waarheid eenmaal was aangetast konden ze door middel van kleine wijzigingen in de zinsbouw of door toevoegingen de tot ons heil strekkende geloofsboodschap verdraaien om de gelovigen langs subtiele dwaalwegen naar hun eeuwige verdoemenis te brengen. Deze omfloerste bedriegerij is boosaardig ongeacht de omstandigheden waarin het geschiedt. Om heel goede redenen is dit voor een synode (en zeker voor een paus) onacceptabel wiens hoogste glorie dient te bestaan uit de duidelijke onderwijzing van de waarheid, waarbij (door een zorgvuldig taalgebruik) ieder gevaar van een foutieve interpretatie wordt voorkomen.”

  3. Ikzelf ben gescheiden dus nog wel voor de Kerk getrouwd…En (helaas) daarna ook relaties gehad. Via een lange, zware weg heeft de Goede God mij weer teruggeleid naar waar ik zijn moet: alleen en in onthouding leven! Ik hoop dat de paus ook wakker geschud wordt door God!

  4. ik hoop ook dat deze paus wordt wakker geschud maar daar zal een kernreactie voor nodig zijn denk ik die man leeft gewoon in zijn eigen gedacht!