Vervolging van de traditionelen

Bergoglio ontslaat alle leden van de Pauselijke Academie voor het Leven

bergog2

In een nieuwe ronde van ontslagen en nieuwe benoemingen, heeft Bergoglio deze keer alle huidige leden van de Pauselijke Academie voor het Leven naar de deur verwezen. Deze nieuwe zet werd al begin deze maand bekend gemaakt door de Duitse tak van Radio Vaticaan (Radio Vatikan), en overgenomen door Vaticanwatcher Guiseppe Nardi, bekend van katholisches.info. Bergoglio heeft onder meer ook nieuwe statuten geschreven voor de organisatie. Alle leden zullen worden ontslagen en er zullen 70 nieuwe leden geïnstalleerd worden. Dit is een breuk met de continuïteit sinds de oprichting van de academie in 1994.

§ 5 – Richtlijnen en normen voor leden

a) Leden van de Academie worden gekozen, zonder enige religieuze discriminatie, van onder welbekende kerkelijke, religieuze en lekenpersonen van verschillende nationaliteiten, die expert zijn in de disciplines betreffende het menselijk leven…

De nieuwe regels geven aan dat de leden elke vijf jaar zullen herbevestigd worden, wat betekent dat levenslange leden van de Academie zullen moeten herbevestigd worden. De nieuwe regels gaan in voege op 1 januari 2017. Nardi schrijft: “Dit betekent de verwijdering van alle leden van de Academie, de eliminatie van de Eed van Jerome Lejeune en de uitsluiting an de Congregatie van de Geloofsleer.” Een eed om de waardigheid van een persoon “van de conceptie tot de natuurlijke dood” te verdedigen is niet langer vereist voor de leden.

Belangrijk om te weten is uiteraard dat een aantal leden van de Pauselijke Academie voor het Leven sterke verdedigers zijn van de Katholieke Geloofsleer, zoals niemand minder dan Prof. Josef Seifert, die de kritiek op Bergoglio niet schuwde. Het wordt hem niet in dank afgenomen. Eerder al werd Mgr. Paglia, een bekend voorstander van Amoris Laetitia, door Bergoglio aangesteld als hoofd van de Academie.

Het is in deze context ook belangrijk om te onthouden dat onder Bergoglio het thema van de verdediging van het ongeboren leven aan belang heeft ingeboet. Onlangs nog publiceerde Edward Pentin, een gerespecteerde Vaticaanexpert, een artikel die dit beschreef, door aan te tonen dat tijdens de verkiezingen in de VS, het Vaticaan de democratische kandidaat Hilary Clinton verkoos, zelfs ondanks het feit dat ze een vurige verdedigster is van “abortusrechten”: “Echter, Corriere della Sera verklaarde op 10 november dat, volgens hun onderzoek, de meesten in het Vaticaan Hillary Clinton steunden als het “minste kwaad”. Trump aan de andere kant, werd gezien als “onverkiesbaar” vanwege zijn agressief patriottisme, zijn dreigementen om 11 miljoen illegale Mexicanen terug te deporteren en moslimmigranten de toegang tot de VS te weigeren.”

Mgr. Paglia gaf al aan dat hij het belangrijk vindt dat er “nieuwe impulsen” worden gebracht in de Academie, en dat er een “vernieuwing” wordt gepromoot.

Bron: OnePeterFive

6 antwoorden »

 1. Tijdens de lezing vorige week van professor Robert Mattei in Nijmegen werd de vraag gesteld hoe deze paus ketters kan zijn want elke dag worden vele duizenden missen aan hem opgedragen. Dat is een belangrijke vraag. Ik geloof dat de zwarte missen die dagelijks aan hem worden opgedragen (en dat moet hem bekend zijn) het noodzakelijke tegenwicht bieden om zijn ketterse praktijken te kunnen voortzetten. Abortus, zeker late abortus, kan als een offer voor Lucifer worden gezien in de traditie van de kinderoffers aan Moloch waarvan sprake is in het Oude Testament. Bergoglio is dus niet alleen voorstander van abortussen; het is puur noodzakelijk – vanuit zijn standpunt – dat ze plaatsvinden: zoveel mogelijk en zo laat mogelijk tijdens de zwangerschap, waar de heks Hillary Clinton ook vol enthousiasme voor pleitte, ja tot aan de dag van de geboorte! Dit is de trieste waarheid van de abortus hecatombe.

 2. hij zet zijn zogenaamde verkiezing verder van zijn vrienden! En natuurlijk zijn ze in het Vaticaan niet voor Trump deze heeft teveel Joodse familie en vrienden! Ook is hij tegen abortus en deze paus heeft juist abortus onder allerlei omstandigheden goed gekeurd en priester mogen dit zelfs vergeven het is en blijft moord !

 3. Paus kondigt nieuwe curie-instantie aan voor leken, gezin en leven

  23 oktober 2015

  De Pauselijke Raden voor de Leken en het Gezin en de Pauselijke Academie voor het Leven worden samengevoegd in een nieuw dicasterie binnen de Romeinse curie. De paus voegde eraan toe dat ook de Pauselijke Academie voor het Leven in de nieuwe instantie zal opgaan.Bron: Katholiek Nieuwsblad, oktober 2016

  Graag wel een beetje dingen uitzoeken voordat ze hier met veel bombarie worden neergezet! ook al is het niet normaal…en waarom (bijna) alleen teksten/verwijzingen naar “het boek der Waaheid” (dat is toch de Heilige Schrift met zijn boeken en profetieën zijn aanvullingen hierop!?)

 4. Het wil niet zeggen dat paus Bergoglio zegt dat de priester nu ook abortus kunnen vergeven, dat het geen moord meer zou zijn.
  Ik meen toch met het gezonde verstand dat een persoon een moord doet en daar spijt van kan hebben. Maar dan moet zij of hij daar echt daadwerkelijk spijt van hebben, dan kan een vergiffenis door een bisschop of mogelijk een priester worden uitgesproken.

  Maar als het gaat over een persoon als Hillary Clinton die abortus promoot, zelf tot de dag van de geboorte en dokters die constant abortus/MOORD plegen, zal God daar zeker geen vrijgeleide voor geven. Als bisschoppen of priesters dit wel willen doen, is dit hun eigen keuze en verantwoordelijkheid tegenover de Almachtige Heer.

  Heer God is altijd eerlijk en rechtvaardig en nooit koopbaar, (‘zie de duivel in de woestijn.’).