Schisma

Kardinaal Müller kreeg vlak voor zijn ontslag vijf vragen voorgeschoteld van Bergoglio; Kardinaal Meisner stierf nadat hij Müllers ontslag vernam

Bergoglio. Foto: Franco Origlia/Getty Images

Er is weer één en ander bekend geworden omtrent het ontslag van Kardinaal Müller dat wellicht het daglicht niet mocht zien. Ook is het bekend geworden dat Kardinaal Meisner stierf kort nadat hij een telefonisch gesprek had gehad met Müller en van hem diens ontslag vernam (en de omstandigheden). De opvolger van Müller werd daags na diens ontslag aangesteld: de liberale Jezuïetische bisschop Luis Francisco Ladaria Ferrer.

In een intervieuw met het Duitse blad “Passauer Neuen Presse” vertelde Kardinaal Müller dat Bergoglio op de laatste dag van zijn mandaat de beslissing nam om zijn termijn als Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer niet te verlengen, en dat “binnen de minuut”. Müller zei nog: “Ik kan zijn stijl niet accepteren. De sociale doctrine van de Kerk moet ook geldig zijn voor het omgaan met bedienaren van de Roomse Kerk.”

Wijlen Kardinaal Meisner.

Het was toen al bekend dat één van de vier dubia-kardinalen, Kardinaal Meisner, diezelfde ochtend onverwacht was overleden terwijl hij zijn brevier aan het bidden was en zich voorbereidde op de heilige Mis. Müller vertelde toen in het interview dat hij de nacht voor zijn overlijden nog telefonisch contact met hem had gehad, en dat hij hem had verteld over zijn ontslag.

Na deze onthullingen berichtten verschillende goed geïnformeerde bronnen in Europa aan OnePeterFive dat Kardinaal Meisner wel eens van een “gebroken hart” zou kunnen gestorven zijn. In het licht van de daaropvolgende verdere onthullingen over de inhoud van de meeting op 30 juni tussen Bergoglio en Kardinaal Müller, kunnen we met nog meer zekerheid zeggen dat dit het geval zou kunnen geweest zijn.

Volgende informatie komt van het verslag van een betrouwbare Duitse bron, die met OnePeterFive sprak op voorwaarde van anonimiteit. Hij citeert een ooggetuige die onlangs met Kardinaal Müller bijzat aan een lunch in Mainz, Duitsland. Tijdens die maaltijd zou Kardinaal Müller in de aanwezigheid van deze ooggetuige bepaalde informatie hebben onthuld over de finale ontmoeting met Bergoglio, waarbij hij toen werd meegedeeld dat zijn mandaat als Prefect van de CGL niet vernieuwd zou worden.

Volgens dit verslag, werd Kardinaal Müller op 30 juni naar het Apostolisch Paleis geroepen, en zodus ging hij er heen met zijn werkdocumenten, in de veronderstelling dat deze samenkomst zoals een gewone werksessie zou zijn. Bergoglio vertelde hem echter, dat hij slechts vijf vragen voor hem had:

  1. “Bent u voor of tegen het vrouwelijk diaconaat?”  – “Ik ben ertegen,” zo antwoordde Müller.
  2. “Bent u voor of tegen het herroepen van het celibaat?” – “Natuurlijk ben ik daartegen,” zei Müller.
  3. “Bent u voor of tegen vrouwelijke priesters?” – “Ik ben daar zeer beslist tegen,” antwoordde Müller.
  4. “Bent u bereid om Amoris Laetitia te verdedigen? – “Zover het voor mij mogelijk is,” zo zei Müller, en hij voegde eraan toe: “Er zijn nog steeds dubbelzinnigheden.”
  5. “Bent u bereid om uw klacht betreffende het ontslag van drie van uw eigen leden in te trekken?” – Kardinaal Müller antwoordde: “Heilige vader, dit ware goede, onschuldige mannen die ik nu mis, en het was niet correct om ze achter mijn rug te ontslaan, kort vóór Kerstmis, zodat ze hun burelen moesten ontruimen tegen 28 december. Ik mis ze nu.”

Daarop zou Bergoglio geantwoord hebben: “Goed. Kardinaal Müller, ik wilde u enkel laten weten dat ik uw mandaat niet zal verlengen als Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer.” Zonder afscheid of uitleg verliet Bergoglio de kamer. Kardinaal Müller dacht eerst dat hij wegging om een teken van dankbaarheid te gaan halen, en zodus wachtte hij geduldig. Maar er was geen geschenk, noch een uiting van dankbaarheid voor zijn diensten. De Prefect van de Pauselijke huishouding, Aartsbisschop Georg Gänswein moest hem toen vertellen dat de meeting voorbij was, en dat het nu tijd was om te vertrekken.

Reeds daags nadien stelde Bergoglio de opvolger aan: Mgr. Luis Francesco Ladaria Ferrer, vroeger de Secretaris van de Congregatie van de Geloofsleer. Volgens bepaalde bronnen is Ferrer een universalist, iemand die de leer aanhangt dat “iedereen” wordt gered, ongeacht hun geloof, en dat de hel leeg is.

Bronnen: OnePeterFive;  Eponymousflower

Categorieën:Schisma

9 antwoorden »

 1. Het zal voor kardinaal Meisner er wat teveel geweest zijn hij stierf een vreedzame dood maar misschien ook door de schok toen hij het vernam!!! de vijf vragen waren duidelijk een test aan het adres van kardinaal Muller en de antwoorden die kardinaal Muller gaf waren voor deze zogenaamde paus voldoende om zijn ontslag . Nogmaals zo ik op deze site schreef wie tegen deze zogenaamde paus is moet eruit of hij dat nu wil of niet !

 2. Is dit allemaal waar of niet waar? Het is wel van iemand die het ‘toevallig’ gehoord heeft en feitelijk niet echt aan het gesprek deelnam? Hoe kan iemand dit zeker weten? Dan moet men toch harde bewijzen hebben?

  • Gezien de huidige ontwikkelingen in het Vaticaan hoeft men aan deze dingen niet veel te twijfelen. Het is onwaarschijnlijker dat het niet waar zou zijn. Bovendien is OnePeterFive een zeer betrouwbare site.

   • Deze website ken ik vooralsnog niet. Er zijn ontzettend veel speculaties rondom de Eindtijd, wie de Valse Profeet en de Antichrist zou kunnen zijn. En ze spreken elkaar soms ook weer tegen.

 3. Met vraag 3 negeert Bergoglio domweg het bestaan van de brief ‘Ordinatio Sacerdotalis’ van de H. Paus Johannes Paulus II betreffende de discussie omtrent de vrouw in het priesterambt waarin staat:

  ‘Om aan al deze twijfel betreffende dit belangrijke onderwerp, dat de goddelijke inrichting van de Kerk zelf betreft, terzijde te schuiven, verklaar ik uit kracht van mijn ambt, de broeders te sterken, dat de Kerk geen enkele volmacht heeft, vrouwen de priesterwijding toe te dienen, en dat alle gelovigen zich uiteindelijk dienen te houden aan dit besluit.’

  Misschien rekent Bergoglio zich niet tot de gelovigen…

 4. Zie Katholiek Nieuwsblad: Paus liet psychologisch bordje op kamerdeur hangen: VERBODEN TE KLAGEN
  man, man, man. Daarmee laat hij humorvol sommige schapen in de koude staan.

  Ik zie er de humor niet van in.

 5. Ik zie er ook de humor niet van in van zijn bordje verboden te klagen het is zeker weinig pastoraal va deze zogenaamde pastorale paus in feite in het bordje verwerpelijk!!

  • Ik heb onlangs vernomen dat Paus Franciscus toen hij in Fatima was zich identificeerde met de witte bisschop uit het derde geheim van Fatima. Volgens de Paus gaat het derde geheim dus over hem . Wat een ironie zou daar achter zitten?

   • Men had het daarvoor over dat het over paus Johannes Paulus II ging, zo heb ik het altijd begrepen, omdat er een paus zou zijn ‘die veel zou moeten lijden’. En hij heeft ook veel moeten lijden met de ziekte van Parkinson en de last van de hele Kerk die sterk gepolariseerd was en daardoor zeer verdeeld.