Schisma

De ‘filiale correctie’ kwam er omdat Kardinaal Burke zijn ‘formele correctie’ zo lang uitstelt

LifeSite had onlangs een interview met één van de initatiefnemers van de Correctio Filialis, Claudio Pierantoni, professor Middeleeuwse filosofie aan de Faculteit Filosofie van de Universiteit van Chili, in Santiago. Daaruit blijkt dat deze correctie er kwam omdat Kardinaal Burke zo lang wacht. 

Amoris Laetitia verscheen in april vorig jaar. De vijf dubia werden in november vorig jaar publiek gemaakt. Zoals we weten had Kardinaal Burke gezegd dat de formele correctie er zou komen kort na de kerstperiode:

“De dubia moeten een antwoord hebben, omdat ze te maken hebben met de eigenlijke fundamenten van het morele leven en van de ononderbroken Leer van de Kerk betreffende goed en kwaad, met betrekking tot verschillende heilige zaken zoals huwelijk en heilige Communie en zo voort,” zo zei Burke tijdens het telefonisch interview.

“Nu zijn we uiteraard in de laatste dagen, dagen van veel genade, voor het Feest van de Geboorte van Onze Heer, en dan hebben we het Octaaf van de Feestdag en de vieringen aan het begin van het Nieuwe Jaar – het hele mysterie van de Geboorte van Onze Heer en Zijn Kindschap – zodus het zou wellicht plaatsgrijpen enige tijd daarna.

Bijna een jaar verder

Ondertussen zijn we bijna een jaar verder (we naderen stilaan november 2017). Bergoglio heeft nog niet geantwoord op de dubia, noch op andere vragen en de ketterijen van AL hebben zich reeds als een kankergezwel verspreid, net zoals Bisschop Athanasius Schneider had voorspeld: verschillende bisschoppenconferenties hebben reeds een schrijven uitgevaardigd waarin ze Amoris Laetitia toepassen om Communie voor hertrouwde gescheidenen die in overspel leven (een seksuele relatie hebben) toe te laten. En op de koop toe zijn er reeds twee dubiakardinalen overleden. Maar een formele correctie van de (resterende) kardinalen is er tot op heden nog steeds niet gekomen. Vandaar dat enkele katholieke geleerde professoren besloten om zelf initiatief te nemen.

“De formele correctie, zoals u zich herinnert, werd reeds beloofd voor januari. Maar in april, toen we de conferentie in Rome hadden, was er nog steeds geen hint dat Kardinaal Burke een correctie ging uitvaardigen. Zodus begonnen we in kleine groep te denken over een lekencorrectie“, zo vertelt Pierantoni. Hij zegt dat toen ze in juli hun correctie afwerkten, ze met blijdschap hoorden dat Kardinaal Burke weer aan het denken was over de correctie van zijn kant. Hij zegt ook dat de “plicht” om een correctie te doen “aan ieder toebehoort die er de kennis toe heeft.” Volgens Pierantoni hebben de kardinalen nood aan de steun van academici, omdat ze in de eerste plaats met zo weinigen zijn.

Twijfel aan geldigheid van pausschap Bergoglio

Pierantoni zegt ook dat Amoris Laetitia het slechtste document is in de hele kerkgeschiedenis dat ooit een “pauselijke handtekening” kreeg. “Dit legt uit waarom veel mensen nu serieus begonnen te twijfelen of Franciscus wel echt de paus is. Veel mensen, die correct denken dat de paus de verdediger van de traditie moet zijn, dachten: wel, dit kan de paus niet zijn. Het heeft er ook toe geleid dat sommige mensen de pauselijke onfeilbaarheid of de betekenis van het pausschap in twijfel trokken.” Hij waarschuwde ook voor een schisma “indien de dwalingen” van Amoris Laetitia “niet worden gecorrigeerd.”

Een schisma zal er echter toch komen, omdat Bergoglio de correctie niet zal aanvaarden. Uiteraard weten wij ook al langer dat Bergoglio een valse paus is. Benedictus werd gedwongen om af te treden en Bergoglio werd op niet-canonieke wijze tot het ‘pausschap’ verheven, met behulp van de Mafia van Sankt Gallen. Het wordt hoog tijd dat de bisschoppen en gelovigen dit gaan inzien.

Een voortreffelijke uitzondering hierin is Kardinaal Sarah. Hij schreef in zijn boek “De Kracht van de Stilte” over het conclaaf het volgende:

Blz. 214. “Tijdens conclaven, geeft de Geest Gods keuze door aan de Kardinalen; de laatsten moeten zich onderwerpen aan zijn wil en niet aan menselijke politieke strategieën. Indien we de Heilige Geest dwarsbomen door miserabele, kleinzielige menselijke berekeningen, geheime ontmoetingen en mediagesprekken, lopen we hals over kop in de tragedie en zijn we grafdelvers van de goddelijke natuur van de Kerk.”

Verder, op blz. 215: “Het afwijzen van de Geest is een godslastering en een doodzonde, omdat het een kwestie is van het afwijzen van de waarheid. Zonder de Geest, is de Kerk in gevaar van het verworden tot een nieuwe toren van Babel.”

Kardinaal Sarah toont hier aan dat de samenzwering van Sankt Gallen een doodzonde was en dat Bergoglio niet de door God uitgekozen paus is. Hij is zowat de enige Kardinaal die dit durft toegeven. In zijn boek geeft hij Bergoglio overigens vele malen een veeg uit de pan. Ook in zijn boek “God of niets” was hij niet mals voor Bergoglio.

Ook prof. dr. José Galat, directeur van een katholiek tv-station in Colombia, durfde er openlijk voor uit komen in zijn programma “Café Con Galat” dat Bergoglio niet de geldige paus is. Hij werd daarvoor geëxcommuniceerd door de Colombiaanse bisschoppen.

Kardinaal Burke echter, zei onlangs dat we van Bergoglio moeten houden, en dat we moeten trouw blijven aan hem. Hij blijft vasthouden dat Bergoglio een door de Heilige Geest uitgekozen paus is.

Klimaat van angst

Pierantoni vertelt over de angst die velen hebben om ontslagen te worden uit hun positie indien ze de brief steunen: “Ik zond het naar tien mensen bijvoorbeeld, en 7 van de 10 vertelden mij dat ze het niet wilden tekenen uit angst voor strafmaatregelen. Enkelen dachten dat ze niet klaar waren om een directe correctie van de paus te maken, hoewel ze akkoord gingen met de inhoud. Ik kan je vertellen dat veel mensen in feite akkoord gingen met de inhoud, veel meer dan diegenen die het ondertekenden.” Daarom is het volgens de professor fout van de meida om te beweren dat dit een “marginaal” of “traditionalistisch” initiatief zou zijn.

Ook Kardinaal Müller vertelde in een interview laatstleden dat mensen die in de Curie werken in grote angst leven. “Indien ze één klein of onschuldig kritisch woord zeggen, zullen enkele spionnen deze commentaar direct naar de heilige vader overbrengen, en de vals beschuldigde mensen hebben geen enkele kans om zichzelf te verdedigen,” aldus Müller.

De toestand in het Vaticaan wordt al ruime tijd vergeleken met die van de Sovjet-dictatuur in de jaren ’50.

 

Categorieën:Schisma

Getagd als:,

7 antwoorden »

 1. Het is erg dat er angst moet zijn om je mening te geven in het Vaticaan en het is waar als men de H.Geest afwijst dan wijst men de Heer af die de H. Geest heeft gegeven die ons naar de volle waarheid brengt . Zoals uit het artikel blijkt zal de huidige paus ook nu niet reageren welke hoop men er ook voor heeft. Het lijkt erop dat in het Vaticaan terug de een sfeer van de middeleeuwen leven met zijn spionnen en doodvonnissen . Laat ons hopen dat de sfeer van angst mag verdwijnen in het Vaticaan en dat men de handelingen van deze paus in vraag mag en moet stellen.

  • B is (ook) niet canoniek is gekozen. Wet schrijft voor dat er minimaal 15 dagen zijn verstreken tussen dood/aftreden en keuze. Het waren er 13. En B is gekozen bij een 3e stemming op dezelfde dag. Wet staat er maar 2 toe. B heeft dus geen enige autoriteit. Wat B beslist, zegt of schrijft is dus van nul en generleid waarde. B bevestigt dit zelf (!!) als hij zegt dat hij slechts ‘bisschop van Rome is’.

 2. De vroege lezers van deze website weten dat nog voordat men de apostolische constitutie van Paus Johannes Paulus II had ontdekt, “Universi Dominici Gregis” geheten, deze website reeds naar voren bracht dat het ‘lobbying’ voor een Conclaaf de keuze ongeldig maakt omdat dit het werk van de Heilige Geest verhindert. In het artikl “Kerk in Ballingschap” werd dit onmiddelijk na de intronisatie van Bergoglio in maart 2013 naar voren gebracht. De ontwikkelingen sindsdien hebben dit uitgangspunt op verschillende wijze bekrachtigd. En nu verheft zich in deze zin de stem van Kardinaal Sarah, een dapper man – en die zijn helaas schaars gestrooid.

 3. Zelf zeg ik altijd, “zie de boom, zie de vruchten”. De boom geeft toch wel hele slechte vruchten nietwaar? Voor al degenen die de boodschappen van MDM bekritiseren en het Boek der Waarheid, zeg ik: maar kijk dan eens goed rond! Al die boodschappen komen stuk voor stuk uit, het schisma komt eraan, nog even en het Dagelijks Misoffer is verandert, er wordt gesleuteld aan de Woorden van de Consecratie, het Onze Vader is al verandert (ik bid toch “fijn” de oude versie) enz enz… In het Boek der Waarheid wordt keer op keer opgeroepen tot gebed, tot boete, tot bekering, tot vasten, tot godsvrucht, ttot liefde voor de paus Benedictus, de Eucharistie, Jezus, de Vader en Maria!

  Tenslotte wil ik de lezer van harte benadrukken dat er op Facebook ook een site is die volledig pro-MDM is, de site heet De Waarschuwing. U bent van harte welkom! Bidden wij voor elkaar en voor onze paus Benedictus! Amen! Ave Maria!

 4. Door paus Franciscus herbenoemde tot lid van de Apostolische Signatuur Eminentie kardinaal Raymond Leo Burke is misschien wel “omgekocht”. Of vergis ik mij?

 5. De usurpator in Rome beroept zich op de moraal van Thomas van Aquino en Bonaventura in zijn pastoraal gelijk aangaande Amores Laetitia, de moraal van Amores Laetitia zou dus thomistische zijn …dat is een sluwe vondst van een sluwe vos.

  De subjectieve voor-waarde om te communiceren staat in (1Kor.11:26-29) ..verhouding (erkennend) tot de objectieve waarde… de sluwe vos draait het om.
  Vers 29 heeft het juist over de persoonlijke !! be-oordeling en een falen hierin en wat juist zonde en oordeel toevoegt, en niet genaden en steun om al een zekere staat van zonden te overwinnen of wat dan ook …naar hun filosofie, menselijk geredeneer en veronderstelde pastorale barmhartige benadering….van moraliteit die verandert in bepaalde gevallen en omstandigheden.
  De zondige mens wordt hier dus het oriënterings- .en uitgangspunt van be-oordeling en uiteindelijk tot verontschuldiging.
  De usurpator als sluwe vos misbruikt hier de morele filosofie van Thomas om een situatie te bewerkstelligen overeenkomstig de verloedering in verband met de hand communie.