Kardinaal Burke geeft aan dat de ‘formele correctie’ van Amoris Laetitia wellicht zal gebeuren enige tijd na de feestdagen

burke

In een exclusief interview met LifeSiteNews afgelopen weekend, heeft Kardinaal Raymond Burke een indicatie gegeven van het mogelijke tijdstip van een “formele correctie” van Bergoglio, mocht hij niet antwoorden op de vijf dubia die opheldering vragen over Amoris Laetitia.

De formele correctie

“De dubia moeten een antwoord hebben, omdat ze te maken hebben met de eigenlijke fundamenten van het morele leven en van de ononderbroken Leer van de Kerk betreffende goed en kwaad, met betrekking tot verschillende heilige zaken zoals huwelijk en heilige Communie en zo voort,” zo zei Burke tijdens het telefonisch interview.

“Nu zijn we uiteraard in de laatste dagen, dagen van veel genade, voor het Feest van de Geboorte van Onze Heer, en dan hebben we het Octaaf van de Feestdag en de vieringen aan het begin van het Nieuwe Jaar – het hele mysterie van de Geboorte van Onze Heer en Zijn Kindschap – zodus het zou wellicht plaatsgrijpen enige tijd daarna.

Burke, die Kardinaal Patron is van de Soevereine Orde van Malta, zei dat de aard van de correctie “heel eenvoudig” zal zijn. “Het zal recht voor de raap zijn, net zoals de dubia, alleen zullen er in dit geval geen vragen gesteld worden, maar zullen we de verwarrende uitspraken in Amoris Laetitia confronteren met wat de ononderbroken leer en praktijk van de Kerk geweest is, en zullen we Amoris Laetitia corrigeren.”

Burke roept gelovigen op om niet geïntimideerd te worden door scheldwoorden van Bergoglio

Wanneer Katholieken die streven om trouw te blijven aan de eeuwigdurende leer van de Kerk, een ‘paus’ hen “stijf” of “fundamentalistisch” of “zelf-ingenomen” horen noemen, dan mogen ze niet geïntimideerd of ontmoedigd worden, maar moeten ze nog sterker vasthouden aan de leer van het geloof.

“We geloven in Onze Heer Jezus Christus die leeft in Zijn Kerk, in haar leer, in haar heilige liturgie, in haar leven van gebed en in haar discipline, want die werden aan ons doorgegeven in een ononderbroken lijn vertrekkende van de apostolische tijden. En hoewel deze uitlatingen zeer pijnlijk zijn, en ik begrijp dat, moeten we deze gevoelens van beledigd zijn overstijgen en nog sterker vasthouden aan wat de Kerk leert, aan haar heilige liturgie, aan ons leven van gebed en devotie, en tot die discipline die ons veilig bewaart en ons leven in Christus bevordert“, aldus Kardinaal Burke.

De regelmatige beledigende uitlatingen van Bergoglio aan het adres van trouwe gelovigen werden gebundeld in wat wordt genoemd “Paus Franciscus’ kleine boek met beledigingen“.

Redacteur Matthew Schmitz schreef afgelopen oktober in de New York Times dat “de pas zijn populariteit heeft opgebouwd ten koste van de kerk die hij leidt”. Hij zei dat “zo’n uitlatingen de trouwe katholieken demoraliseert, zonder de kerkverlaters enige reden te geven om terug te keren.”

Burke zei dat trouwe katholieken niet mogen ontmoedigd worden door scheldwoorden. “Ik moedig de gelovigen juist aan om niet ontmoedigd te worden, om hen niet te laten geïntimideerd worden door dit soort van uitspraken, want ze kennen Onze Heer in Zijn Kerk, en ze hebben goede spirituele gidsen om hen dicht bij de Heer te houden. En daarom, als ze het geloof bestuderen en zo volledig mogelijk deelnemen aan het liturgische leven van de Kerk, en ernaar streven om een leven te leiden dat gedisciplineerd wordt door het geloof, dan zullen ze sterk blijven.”

Burke gaf aan dat we moeten een onderscheid maken tussen twee stemmen of twee lichamen van de persoon die de ‘paus’ is. “De ene stem, het ene lichaam, is dat van de Vicaris van Christus op aarde. En die stem horen we wanneer de ‘paus’ verkondigt wat de Kerk altijd heeft onderwezen en in de praktijk gebracht, en dat promoot of ons helpt toe te passen in ons dagelijks leven. De ander stem is dat van de man die vele gedachten kan hebben en vele uitspraken kan doen, maar die in geen geval gerelateerd zijn tot het uitoefenen van het Petrusambt.”

“Wanneer dan de paus dingen lijkt te zeggen die tegengesteld zijn aan de leer van de Kerk, dan is het niet redelijk, noch is het een uiting van geloof om dat soort uitspraken aan te hangen alsof ze deel uitmaken van het pauselijk magisterium. En op die manier kunnen ouders hun kinderen helpen om onderscheid te maken tussen wat het hart van het geloof is, wat de ene sacramentale en onderrichtende discipline is, dat ons leven in Christus is, en andere uitspraken die geen uiting van het geloof zijn en van het sacramentele leven en discipline,” zo zei Burke.

Angst en intimidatie geen overweging

De kardinaal benadrukte dat Katholieken veilige onderrichtingen moeten leren en ernaar leven, zoals die gevonden worden in Kerkelijke documenten zoals Familiaris Consortio of Veritatis Splendor. “Het is belangrijk om te getuigen van deze onderrichtingen, om hen in de praktijk te brengen, om ze te kennen, en om dan gewoon te zeggen: “Maar dit is wat de Kerk leert,” ongeacht wat de media of anderen zeggen, zelfs als een bepaald citaat van de ‘paus’ zelf iets anders lijkt te zeggen.”

Toen men hem vroeg of dat het klimaat van angst in Rome andere prelaten intimideert om de dubia te steunen die hij en drie andere kardinalen aan Bergoglio indienden, antwoordde hij dat aantallen niet belangrijk zijn, maar de waarheid. “Ik kan niet voor anderen spreken met betrekking tot een mogelijk atmosfeer van angst, maar al wat ik kan zeggen is dat voor mij, ik weet wat mijn plicht is als bisschop en bovenal als kardinaal, die één van de belangrijkste adviseurs is van de heilige vader in zijn ambt om de belangrijke traditie van het geloof te bewaren en te promoten, en dat zo’n angst en zo’n intimidatie, zoals het van tijd tot tijd kan bestaan, eenvoudigweg geen overweging kan zijn met betrekking tot wat ik moet doen.”

Burke haalde het voorbeeld aan van de H. Johannes Fisher in Engeland tijdens het koningschap van Hendrik VIII, die de enige bisschop was die vasthield aan de waarheid van het geloof betreffende het huwelijk.

Kerstwensen van Kardinaal Burke

Hij zegt dat, hoewel dit moeilijke tijden zijn, de komende viering van de Geboorte van de Heer ons nieuwe vreugde zou moeten geven, en een nieuwe moed om trouwe getuigen te zijn voor onze Heer Jezus Christus, die onze enige redding is, en hij uitte zijn verlangen dat de komst van de Heer Zijn gelovigen zou bevestigen in Zijn liefde.

“En zo wens ik alle gelovigen een meest gezegend feest van de Geboorte van de Heer, en moge dit jaarlijkse feest alle gelovigen bevestigen in hun kennis en liefde en dienst voor Onze Redder en Onze Heer Jezus Christus, in Zijn ene, heilige Katholieke en Apostolische Kerk.”

Bron: LifeSiteNews  (1) (2)