Bergoglio’s lijst met scheldwoorden, aan het adres van de traditionele katholieken

pope-religion

“Paus Franciscus’ kleine boek met beledigingen”

Een lijst samengesteld met de scheldwoorden van Bergoglio jegens mensen die zich kritisch opstelden tegenover hem en die vasthouden aan de traditie. Jorge Bergoglio, die zelf altijd maar spreekt over dialoog, over barmhartigheid, dat mensen niet hypocriet mogen zijn, dat we een ander niet mogen beledigen, enz…

Een lijst met zijn woorden, genomen uit homilies, toespraken tijdens het Angelus, en dergelijke meer, van de afgelopen paar jaar:

Ouwe meid,

Aanzetter tot coprofagie (het eten van je eigen uitwerpselen)

Specialist van de logos! (het  Woord),

Rozenkransteller!,

Ambtenaar,

Zelfingenomen, prometheaanse neo-pelagiaan! (een pelagiaan streeft naar morele perfectie, Prometheus stal het Olympisch vuur der goden),

Hersteller!,

Ideologische Christenen!,

Pelagiaan!,

De heer en mevrouw jammerklacht!,

Triomfeerder!,

Halsstarrige Christenen!,

Moderne gnostici!,

Verwaterde Christen!,

Oppervlakkige Christenen!,

Slaven der Oppervlakkigheid,

Museummummie!,

Renaissancevorst!,

Vliegveldbisschop!,

Melaatse intermediair!,

Idealoog! (idealen expert),

Lange gezichten trekkende en triestige begrafenis-Christen!,

Gnostici!,

Bisschoppelijke carrièrejager!,

Zure pus!,

Autoriteitsfiguur!,

Elitist,

Ruziemakende en gedesillusioneerde pessimist!,

Droeve Christen!,

Op zuur gezette en wrange gezichten trekkende Christen! (pepper-faced Christian),

Kinderen, bang om te dansen …te huilen, van alles bang!,

Iemand die alles zeker wil weten!,

Christenen, allergisch voor preken!,

Opgesloten, droevige in de val gelopen Christen, die geen vrije Christen is!,

Heidense Christen!,

Klein monster!,

Verslagen Christen!,

Credo citerende papegaai-Christen!,

Slappe-thee-geloof van een hoopzwakke Christen!,

Inquisitionele geweldenaar!,

 

scold
Bergoglio tijdens een homilie: “maar aan de andere kant houden we ervan om mensen uit te schelden en te veroordelen.”

 

Tandenknarsende seminaristen die voor hun beurt spreken, die de regels volgen en al glimlachend de schijnheiligheid van het klerikalisme [in henzelf] ten toon spreiden – een der ergste kwalen!,

Abstracte ideoloog!,

Fundamentalist!,

Flikflooiende afgodendienaar!,

Aanbidder van de god Narcissus! (de god die op zichzelf verliefd  was),

IJdele vlinderende priester!,

Gewiekste priesterkoopman!,

Priestermagnaat!,

Kloosterlingen met een hart zo zuur is als azijn!,

Aanprijzer van het immanentievergift! (immanentie betekent dat God alleen in ons bewustzijn leeft en niet reëel is),

Zij die in de formaliteit van gebed zijn opgesloten dat koud is, schriel, [die] als Michal kunnen eindigen – in de steriliteit van haar formaliteit! (Davids vrouw Michal werd met onvruchtbaarheid getroffen nadat zij zich minachtend over zijn gedans voor de Ark had uitgelaten toen deze naar Jeruzalem  werd vervoerd),

Oudere mensen, nostalgisch voor structuren en gewoontes die in de huidige wereld geen leven meer geven!,

Jonge, aan de mode (van traditionele Missen) verslaafde mensen!,

Banketzaakchristenen!,

Leuke en verrukkelijke maar geen echte Christenen!,

Existentiële toerist!,

Verdoofde Christen!,

Christelijke hypocrieten, alleen maar op formaliteiten belust!, Ze pretenderen goede mensen te zijn, profileren zich als vrome gebedsprentjes en al biddend heffen ze de blik omhoog, zich ervan vergewissend gezien te worden – ze menen rechtvaardiger te zijn dan de rest, ze minachten de anderen!, “Tsjonge”, zeggen ze, “Ik ben heel katholiek want mijn oom was een groot weldoener, mijn familie is dit, ik ben dat… ik heb gestudeerd… ik ken deze bisschop, deze kardinaal, deze priester… ik ben dit of dat…” Ze denken beter te zijn dan de anderen. Dit is schijnheiligheid!,

Luizieke zurige Christenen: ja, ze zijn katholiek, maar zonder enthousiasme, zijn zelfs verbitterd!,

Dit zijn mensen zonder licht – echte sfeerbedervers!,

En hoeveel Christenen zijn niet als dit: egoïstisch en uit op eigen gewin!?,

Christenen die geen ruimte geven voor Gods genade – en het christelijk leven. Het leven van deze Christenen bestaat eruit om al het papierwerk, alle certificaten netjes op orde te hebben!

De theoloog die zich verbeeldt dat deze gedachte compleet en finaal is, is middelmatig!,

De theoloog die niet bidt en God niet aanbidt, verdrinkt tenslotte in de meest walgelijke eigenliefde!,

Dit is een kerkziekte: het narcisme, dat eigen is aan de theologen en denkers, en het richt zulk een schade aan dat het misselijk makend is!,

Jullie instituten zijn geen machines [bedoeld] om theologen en filosofen te produceren!,

Er zijn christelijke vleermuizen die de schaduw verkiezen boven het licht van de aanwezigheid van de Heer!,

Vormelijke Christenen, maar al te beleefd, die aan de theetafel keuvelen over theologie!,

We hebben van zoveel goede katholieken gehoord, goede Christenen, vrienden en weldoeners van de Kerk die – zoals is gebleken – op eigen gewin uit waren. Ze deden zich voor als  weldoeners van de Kerk, maar wisten dat uit te buiten en op de zijlijn geld te  verdienen…!,

En in de Kerk zijn er klimmers, door ambitie gedreven mensen! Zo zijn er velen! Maar indien je van klimmen houdt, ga naar de bergen en beklim ze: het is ook gezonder! Kom niet naar de kerk om te klimmen!,

Een niemendal van deze sekte!

insutls

Naar de Engelse versie: “The Pope Francis little book of Insults”

Link met de beledigingen in het Engels én verwijzing naar de betreffende homilie op news.va:

http://thatthebonesyouhavecrushedmaythrill.blogspot.be/2013/12/the-pope-francis-little-book-of-insults.html