Kardinaal Sarah: ‘Dubbelzinnigheden over doctrine kunnen leiden tot gevaarlijke opinies’

Cardinal Robert Sarah, president of the Pontifical Council Cor Unum, swings a censer as he celebrates Mass in Port-au-Prince marking the one-year anniversary of the Jan. 12, 2010, earthquake that devastated Haiti. Held in the shadows of the ruins of the Cathedral of Our Lady of the Assumption, the gathering was one of many special observances held throughout the Caribbean nation. (CNS photo/Paul Jeffrey) (Jan. 12, 2011) See stories slugged HAITI- Jan. 12, 2011.
Cardinal Robert Sarah, president of the Pontifical Council Cor Unum, swings a censer as he celebrates Mass in Port-au-Prince marking the one-year anniversary of the Jan. 12, 2010, earthquake that devastated Haiti. Held in the shadows of the ruins of the Cathedral of Our Lady of the Assumption, the gathering was one of many special observances held throughout the Caribbean nation. (CNS photo/Paul Jeffrey) (Jan. 12, 2011) See stories slugged HAITI- Jan. 12, 2011.
(CNS photo/Paul Jeffrey)

Kardinaal Robert Sarah kwam van een heel eenvoudig leven in één van de kleinste dorpen in Guinea, Afrika, en verduurde veel tegenslagen en de vervolgingen en het geweld van de Marxistische dictatuur. Hij werd op de leeftijd van 34 jaar tot bisschop gewijd, en rees op tot een invloedrijke, en toch steeds nederige en intensief spiritueel gerichte kardinaal. Vorig jaar verscheen van de hand van deze kardinaal het boek ‘God of niets, een gesprek over het geloof,’ waarin hij zelfs de meest controversiële kwesties niet schuwt. 

Als hoofd van Cor Unum, zag Kardinaal Sarah de schandalige linkse ideologische en politieke gerichtheid van de meeste westerse internationale hulpagentschappen van de bisschoppenconferenties, zoals Canada Development and Peace, en Catholic Relief Services van de bisschoppenconferentie van de VS. Maar er waren er nog ergere, zoals het Duitse bisschoppenagentschap, waar ze alles behalve volgens het Evangelie handelden. Sarah ondernam meerdere pogingen om te trachten die agentschappen terug te brengen naar hun Katholieke missie.

LifeSite las het boek van Kardinaal Sarah en markeerde enkele opvallende passages; die vaak als kritiek aan het adres van Bergoglio kunnen beschouwd worden:

godornothing

P. 112 – Er is een missionaire trend die de politieke inmenging of strijd benadrukt, en de socio-economische ontwikkeling; deze benadering zorgt voor een verdraaide interpretatie van het Evangelie en de verkondiging van Jezus.

P. 114 – Een priester die zijn priesterleven verinnerlijkt heeft is voorzichtig om zijn ontmoeting met God op een verstaanbare manier weer te geven. Hij zal in staat zijn om op een eenvoudige manier te spreken. Sommigen hebben de christelijke boodschap zo geïntellectualiseerd en gecompliceerd gemaakt, dat een groot aantal mensen niet langer geraakt wordt door of geïnteresseerd is in de leer van de Kerk.

P. 115 – De kerkvaders wisten hoe ze zichzelf moesten uiten op een roerende manier, en ze sloegen erin om hele populaties te bekeren tot Christus. Door levendige uitingen en mooie afbeeldingen, deelden ze slechts hun eigen spirituele ervaringen mee.

Nog p. 115 – Eén van de grootste moeilijkheden van vandaag wordt gevonden in de dubbelzinnigheden of persoonlijke verklaringen over belangrijke doctrinaire punten, die kunnen leiden tot foutieve en gevaarlijke opinies. Deze slechte gewoonten desoriënteren veel van de gelovigen. Soms worden er door de clerus en de theologen tegenstrijdige antwoorden gegeven op heel serieuze vragen. Hoe kan het volk van God zich anders dan geërgerd voelen door zo’n gedrag? Hoe kan de gedoopte zeker zijn van wat goed is en slecht? Verwarring over de juiste weg die moet genomen worden is de ergste ziekte van onze tijd. 

-In tegenstelling tot het omgevende subjectivisme, moet de Kerk weten hoe ze de waarheid met klaarheid, nederigheid en respect moet verkondigen.

P. 116 – De eerste missionarissen scheidden nooit de verkondiging van het Woord van God, de viering van de sacramenten en liefdadigheidsacties. Vandaag zien we de tendens om socio-politieke betrokkenheid te benadrukken, en economische ontwikkeling, waarbij evangelisatie wordt uitgesloten.

-We misbruiken de sociale doctrine van de Kerk zonder het correct te begrijpen. Het wordt een middel voor politieke actie.

P. 117- De Kerk zou Jezus verraden indien ze actief betrokken werd in het politieke leven.

-De ideologische geest is het tegengestelde van de geest van het Evangelie. Dat is waarom priesters die ervoor kiezen om politieke ideeën te promoten, noodzakelijkerwijs op het verkeerde pad zitten, omdat ze iets heilig maken dat het niet is.

-Genderideologie verkondigt een grove leugen, omdat de realiteit van het menszijn als man en vrouw wordt genegeerd. De lobby’s en de feministenbeweging promoten het met geweld. Het werd snel getransformeerd in een strijd tegen de sociale orde en z’n waarden. Het doel is niet enkel te stoppen aan de ontmanteling van het menselijk onderwerp; het is bovenal geïnteresseerd in het vernietigen van de sociale orde. Het gaat over onenigheid zaaien over de geldigheid van sociale normen en een verdachtmaking introduceren over het model van heteroseksualiteit. Voor de voorstanders van de gendertheorie is het noodzakelijk om de christelijke beschaving uit te roeien en een nieuwe wereld te construeren.

Bron: LifeSiteNews