Rusland legt evangelisatie aan banden en zal overtreders beboeten

russiaparl
Russisch parlement. Foto: sofiaglobe.com

In Rusland werden er nieuwe “anti-terreurmaatregelen” doorgevoerd, die de mogelijkheid om te evangeliseren en het uitoefenen van het geloof sterk aan banden leggen. De maatregelen zijn inbegrepen in een reeks anti-terreurwetten die door parlementslid Irina Yarovaya voorgelegd werden en nu door beide kamers, zowel de Duma als de Federatieraad werden goedgekeurd. De wet zal evangelisatie verbieden buiten een kerk of een religieuze plaats – inclusief privéwoningen en online – en diegenen die het overtreden zullen beboet worden. Buitenlanders zullen worden gedeporteerd.

Russische evangelische protestanten verzetten zich alvast tegen de maatregelen en riepen op tot een dag van gebed en vasten en hebben een petitie opgesteld die gericht is aan president Putin.

Sergei Ryakhovsky, hoofd van de Protestantse Kerken van Rusland, schreef naar Putin en zei dat “de nieuwe wet de mensenrechten schendt alsook de fundamentele vrijheden met betrekking tot religieuze vrijheid.”

Andere kerkleiders zeiden: “De verplichting voor elke gelovige om een speciale toestemming te hebben om zijn of haar geloof te verspreiden, alsook religieuze literatuur of ander materiaal buiten plaatsen van aanbidding en gebruikte gebouwen uit te delen, is niet enkel absurd en beledigend, maar het creëert ook de basis voor massale vervolging van gelovigen omwille van het schenden van deze voorschriften.”

De brief ging verder: “De Sovjet-geschiedenis toont ons hoeveel mensen van verschillende geloofsovertuigingen vervolgd zijn geweest voor het verspreiden van het Woord van God. Deze wet brengt ons terug tot een schandalig verleden.”

Volgens Lloyd Harsch, een geschiedenisprofessor aan het Seminarie van New Orleas zou de nieuwe wet de Russisch Orthodoxe (Staats-) Kerk bevoordelen, ten koste van de Evangelische kerken. Maar in principe vallen alle andere kerken onder die nieuwe wet, en worden dus ook de katholieken geviseerd (die daar slechts 0,1% van de totale bevolking uitmaken).

Bron: Christian Today