christenvervolging

Rusland legt evangelisatie aan banden en zal overtreders beboeten

russiaparl

Russisch parlement. Foto: sofiaglobe.com

In Rusland werden er nieuwe “anti-terreurmaatregelen” doorgevoerd, die de mogelijkheid om te evangeliseren en het uitoefenen van het geloof sterk aan banden leggen. De maatregelen zijn inbegrepen in een reeks anti-terreurwetten die door parlementslid Irina Yarovaya voorgelegd werden en nu door beide kamers, zowel de Duma als de Federatieraad werden goedgekeurd. De wet zal evangelisatie verbieden buiten een kerk of een religieuze plaats – inclusief privéwoningen en online – en diegenen die het overtreden zullen beboet worden. Buitenlanders zullen worden gedeporteerd.

Russische evangelische protestanten verzetten zich alvast tegen de maatregelen en riepen op tot een dag van gebed en vasten en hebben een petitie opgesteld die gericht is aan president Putin.

Sergei Ryakhovsky, hoofd van de Protestantse Kerken van Rusland, schreef naar Putin en zei dat “de nieuwe wet de mensenrechten schendt alsook de fundamentele vrijheden met betrekking tot religieuze vrijheid.”

Andere kerkleiders zeiden: “De verplichting voor elke gelovige om een speciale toestemming te hebben om zijn of haar geloof te verspreiden, alsook religieuze literatuur of ander materiaal buiten plaatsen van aanbidding en gebruikte gebouwen uit te delen, is niet enkel absurd en beledigend, maar het creëert ook de basis voor massale vervolging van gelovigen omwille van het schenden van deze voorschriften.”

De brief ging verder: “De Sovjet-geschiedenis toont ons hoeveel mensen van verschillende geloofsovertuigingen vervolgd zijn geweest voor het verspreiden van het Woord van God. Deze wet brengt ons terug tot een schandalig verleden.”

Volgens Lloyd Harsch, een geschiedenisprofessor aan het Seminarie van New Orleas zou de nieuwe wet de Russisch Orthodoxe (Staats-) Kerk bevoordelen, ten koste van de Evangelische kerken. Maar in principe vallen alle andere kerken onder die nieuwe wet, en worden dus ook de katholieken geviseerd (die daar slechts 0,1% van de totale bevolking uitmaken).

Bron: Christian Today

Categorieën:christenvervolging

Getagd als:

2 antwoorden »

  1. Terreur is steeds een middel om wetten uit te vinden tegen de menselijke vrijheden wat heeft geloof met staat vandoen ik hoop maar dat Rusland geen dictaat meer word en dat de godsdienstvrijheid gevrijwaard blijft elke Rus heeft recht op het Evangelie van verlossing ! Shalom

  2. Ach, die ´terreur´ ziet men toch in ieder dorp: een cdnv-er die lid is van de vrijzinnige materialistische kerkraad en in de dagen voor Pasen met een groot kruis voorop loopt in de kruisweg, bij gelegenheid zelfs trots een zondagspreek mag houden in de modernistische ´mis´ en tegelijkertijd iedereen in alles gelijk geeft want wie zondigt er nu nog dat is immers ouderwets. Die mens is populair en heeft talenten en is goede maatjes met de net zo talentvolle priester. Meer dan waarschijnlijk zijn ze beiden sympathisanten van de vrijmetselarij en zij zullen dus alles doen om goed in de markt te liggen zowel bij de ene als bij de andere volksgroep.