Crisis omtrent Amoris Laetitia nu al meer dan een jaar – puppetshow in het Vaticaan gaat voort

Philadelphia Mayor Michael Nutter displays a Pope Francis doll during a news conference, Monday, June 1, 2015, in Philadelphia. Aramark has been named the official retail provider of event merchandise for the scheduled Eighth World Meeting of Families Congress and Papal Visit to Philadelphia in September. (AP Photo/Matt Rourke)
(AP Photo/Matt Rourke)

Toegegeven, de toestand is zo dramatisch dat men er soms amper iets kan van maken. Het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat Amoris Laetitia is verschenen.  Wie denkt nu wat? Wie verdedigt wie? Wat staat er te gebeuren? Het Vaticaan lijkt voor grote delen soms echt op een puppetshow.

Neem nu Kardinaal Müller, die in plaats van net zoals de vier kardinalen Amoris Laetitia te bekritiseren, Bergoglio blijft verdedigen en volhoudt dat AL geen dreiging is voor het geloof. Uiteraard een leugen. Wie AL heeft gelezen weet dat het net wel een dreiging is voor het geloof. Het staat bol van de ketterijen en aanvallen op de morele leer van de Kerk. Müller zegt dat de Leer niet kan veranderd worden en dat Bergoglio dat ook niet kan veranderen, maar slaagt er niet in om de dwalingen van Bergoglio in AL in een kritisch daglicht te stellen. Müller verkiest dus liever om “trouw” te blijven aan zijn broodheer: mijnheer Bergoglio. De Congregatie van de Geloofsleer heeft op dit moment dus niets meer te bieden aan de Kerk.

De vier kardinalen

Dan hebben we de vier kardinalen die in september 2016 de dubia indienden. Het blijft daar ook verrassend lang stil. Burke had aangegeven de publieke correctie van AL niet te lang uit te stellen, en dat korte tijd na de Kerstperiode te doen. We zijn intussen Pasen gepasseerd. Hoe langer men wacht, hoe meer de verwarring en de dwaling zich uitzaait als een kankergezwel. Enkele kardinalen gaven reeds richtlijnen uit, die Amoris Laetitia als leidraad gebruiken. De vier kardinalen houden tot op heden de lippen stijf. Ze blijven hopen op een antwoord van Bergoglio, dat er toch nooit zal komen. Kardinaal Burke lijkt een beetje naïef te zijn. Hij blijft afwachten en de kat uit de boom kijken, maar de boze leeuw is al bezig de schapen te verscheuren. Waarom nog langer wachten? Men moet kleur bekennen en de dwalingen ontmaskeren. Komt er dan een schisma, dan komt er een schisma. Niets aan te doen, dan is dat de schuld van Bergoglio die afwijkt van de Ware Leer van Christus.

Ratzinger

Aan Paus Benedictus hebben we ook geen hulp, zo blijkt nu. Aartbisschop Gänswein zei dat Benedictus Amoris Laetitia grondig heeft gelezen en notie heeft genomen van de controverse errond, en hoe AL wordt toegepast, maar hij vertikt het van enig commentaar erop te geven. “Hij heeft geen intentie om deel te nemen aan de discussies die ver van zijn bed staan.” Echter, Benedictus is nog altijd Paus, maar ook Kardinaal en Bisschop. Hij heeft de plicht het geloof te verdedigen en ervoor op te komen indien het wordt aangevallen. Kardinalen kregen een rode hoed en een rode soutane, de kleur van het bloed, als teken dat ze bereid moeten zijn om hun bloed te vergieten in het verdedigen van Christus en Zijn Kerk, als ze wordt aangevallen. Het valt mij dan ook vreemd dat de controverse rond Amoris Laetitia ver van Benedictus’ bed zou zijn…

Maradiaga

Intussen gaf Bergoglio’s adviseur Kardinaal Maradiaga de vier kardinalen ook nog eens een veeg uit de pan. Hij zei op 25 maart in een radio-interview dat hij denkt dat de vier kardinalen Amoris Laetitia niet hebben gelezen. “Ik ken de vier en ik zeg dat ze al op pensioen zijn. Hoe komt het dat ze niets hebben gezegd over diegenen die wapens maken? Sommigen wonen in landen die wapens maken en verkopen ten voordele van de genocide die in Syrië gebeurt, bijvoorbeeld. Waarom? Ik zou het niet zo sterk willen stellen – laten we zeggen – enkel God kent het geweten en de innerlijke beweegredenen van de mensen; maar van buitenaf lijkt het voor mij op een nieuw farizeïsme. Ze zijn verkeerd; ze zouden iets anders moeten doen op hun oude dag,” aldus Maradiaga. Hij voegde eraan toe dat “hij weet dat het niet Franciscus is, maar de Heilige Geest die de Kerk leidt”, en dat “Hij toegelaten heeft dat deze Paus is gekomen”.

Lekenconferentie

Dan was er nog de lekenconferentie over Amoris Laetitia op 22 april. Er waren zes sprekers die hun ongenoegen uitten over AL. Eén van hen was Dr. Claudio Pierantoni, profesor van Middeleeuwse filosofie aan de Universiteit van Chili. Hij beschreef de huidige crisis als ” de meest ernstige die ooit door de Kerk onder ogen werd gezien.” Bergoglio’s opening voor H. Communie voor publieke overspelers is in “zekere gevallen een dodelijk Trojaans paard dat in staat is om van binnen in de structuur van de Kerk al haar verdedigingen en haar fundamenten te dynamiteren.”

Dr. Anna Silvas, een gerenommeerde onderzoekster en historicus van laat-christelijke oudheid, maakt op haar beurt korte metten met de beweringen van “doelmatige orthodoxe… hogere prelaten en theologen die de beroering omrent Amoris Laetitia afdoen als zijnde een ‘kwestie van misinterpretaties’, zoals Kardinaal Müller doet. Ze doen zich voor als ‘orthodox’, maar beweren dan dat AL in lijn zou zijn met de traditie, terwijl het duidelijk omgekeerd is.

Die hele Amoris-kwestie sleept nu al een jaar aan, en de vier kardinalen die in november (7 maanden na AL) de dubia openbaar maakten die ze aan Bergoglio hadden ingediend, hebben tot op heden zelf hun vragen nog niet beantwoordt. Ondertussen zijn er al een tijdje de geruchten dat Bergoglio een nieuwe Mis wil introduceren, in naam van oecumene, om de protestanten tegemoet te komen. De priester die deze beweringen openbaar maakte heeft zijn blog verwijderd kort nadat hij bekend maakte dat het aftreden van Benedictus gedwongen zou geweest zijn. Misschien heeft hij dreigementen gekregen van binnen de Sankt-Gallen-Mafiakring. Sommigen speculeerden dat die blog onder de noemer “fake news” moest gecategoriseerd worden, maar we weten maar al te goed dat Bergoglio niet gelooft in de Werkelijke Tegenwoordigheid, en er niet voor terugdeinst om op subtiele wijze de Leer van de Kerk te ondermijnen. Waarom zou die priester gelogen hebben? Feit is dat er een klimaat van angst heerst in het Vaticaan, iets waar we in december vorig jaar over berichtten.

Hoe dan ook, er blijven veel vragen, en de hamvraag is hoe het allemaal zal uitdraaien en wat het volgende is waar we op afstevenen.

Maar één ding is zeker: de uiteindelijke overwinning behoort toe aan het Onbevlekt Hart van Maria en haar kinderen.

“Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren.”

De H. Maagd te Fatima, 13 oktober 1917.

 

Bronnen: NCRegisterOnePeterFive; TheRemnantNewspaper