Bergoglio op ‘benoemingsdreef’: de Argentijnse dictatuur gaat onverminderd voort

20151212 - MECHELEN, BELGIUM: Cardinal Godfried Danneels and Appointed Archbishop Jozef De Kesel pictured during the official appointment ceremony mass for Archbishop Jozef De Kesel, Saturday 12 December 2015, in Mechelen. He is the successor of Andre Leonard. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK
kasperandpope
Kardinaal Kasper en Bergoglio.

Dat er de laatste tijd weer enkele benoemingen zijn geweest in de Kerk zal niemand zijn ontgaan. Bergoglio ‘zuivert’ systematisch de Kerk van conservatieve prelaten die niet in zijn kraam passen en stelt dan liberale, progressieve prelaten aan als bisschop, aartsbisschop of kardinaal. Het is uiteraard ook bekend dat Bergoglio de aanbevelingen van de bevoegde prefect naast zich neerlegt, en zich laat leiden door zijn nauwe vriendenkring om de keuze van een nieuwe bisschop of kardinaal hard te maken.

Benoemingen in België

20151212 - MECHELEN, BELGIUM: Cardinal Godfried Danneels and Appointed Archbishop Jozef De Kesel pictured during the official appointment ceremony mass for Archbishop Jozef De Kesel, Saturday 12 December 2015, in Mechelen. He is the successor of Andre Leonard. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK
Danneels en De Kesel. Foto: Belga.

Bergoglio liet nadat Mgr. Léonard 75 jaar werd en zijn aanvraag tot pensioen indiende er geen gras over groeien en stelde enkele maanden later de liberale Mgr. De Kesel aan als aartsbisschop. In 2014 maakte Léonard kans op benoeming tot kardinaal, maar hij zag die kans aan zijn neus voorbij passeren. Nu echter wordt De Kesel in een consistorie eind volgende maand tot kardinaal benoemd, samen met 12 andere ‘uitverkorenen’ en 4 andere bisschoppen die ook tot kardinaal benoemd worden, maar al te oud zijn om nog te mogen deelnemen aan een conclaaf. Feit is dat Kardinaal Danneels vriend aan huis is bij Bergoglio (cf. Maffia van Sankt Gallen, die voor hem lobbyde), en bisschop De Kesel is het ‘troetelkind’ van Danneels, dus de link is algauw gelegd. Kort nadat bekend raakte dat hij aartsbisschop zou worden, zei De Kesel in een interview met VTM nieuws dat de seksualiteitsbeleving van de homoseksueel respect verdient.

Begin oktober werd Lode Aarts door Bergoglio aangesteld als bisschop van Brugge. Lode Aarts lijkt ook tot het liberale kamp te behoren, want hij gaf op 6 oktober in een interview in de krant De Tijd toe zich niet te willen identificeren met ‘de kerk van vroeger’, en dat hij vrouwen nóg meer verantwoordelijkheid wil geven in de kerk. Tevens haalt hij zijn inspiratie uit o.a. dubieuze, vaak ketterse figuren. Ongetwijfeld zal Aerts ook meedoen met het “nieuw” Onze Vader dat eind november in voege gaat.

Het bisdom Gent meldde op 10 oktober op Kerknet dat Bergoglio het mandaat van Bisschop Luc Van Looy met twee jaar heeft verlengd. Luc Van Looy diende op 28 september, op zijn 75ste verjaardag, net als mgr. Léonard indertijd, zijn ontslagbrief in bij Bergoglio. Deze weigerde nu zijn ontslag. Bisschop Van Looy was door Bergoglio in oktober 2015 uitgenodigd om deel te nemen aan de Synode over de Familie. Van Looy staat erom bekend dat hij de exhortatie Amoris Laetitia een warm hart toedraagt. Ook de milieu-encycliek Laudato Si kon op zijn steun rekenen.

Vervanging bij het Johannes Paulus II- instituut

v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc
Bergoglio en Paglia. Foto: Ossservatore Romano

Nog een andere belangrijke zet van Bergoglio gebeurt ook eind deze maand. Bergoglio zal op 27 oktober het academiejaar openen op het Johannes Paulus II-instituut in Rome, wat normaal door Kardinaal Sarah gebeurt. Bergoglio schuift hem netjes aan de kant. Dit bericht kwam er nadat Bergoglio Aartsbisschop Paglia en Mgr. Sequeri als kanselier en president van het instituut aanstelde. Overigens, de volledige naam van het instituut is het Pauselijk Johannes Paulus II Instituut voor Studies over het Huwelijk en de Familie. Deze zet van Bergoglio is zeer gewichtig, want Paglia, een typische Bergogliaan, staat erom bekend dat hij zich profileerde als een voorstander van het Kasper-voorstel tijdens de Synode. Hij zei toen dat de Synode er niet was om de doctrine te herbevestigen, maar om oplossingen te vinden (o.a. voor hertrouwde gescheidenen). Ook zei Paglia in januari dit jaar dat de ketterse post-synodale Exhortatie Amoris Laetitia een “hymne over de liefde” was.

Kardinaal Sarah, die door Bergoglio voorzichtig aan de kant wordt geschoven in het Instituut, is bekend om zijn traditionele en conservatieve standpunten. Zo schreef hij in een boek dat hij eerder dit jaar uitgaf, dat “één van de grootste moeilijkheden van vandaag wordt gevonden in de dubbelzinnigheden of persoonlijke verklaringen over belangrijke doctrinaire punten, die kunnen leiden tot foutieve en gevaarlijke opinies. Deze slechte gewoonten desoriënteren veel van de gelovigen. Soms worden er door de clerus en de theologen tegenstrijdige antwoorden gegeven op heel serieuze vragen. Hoe kan het volk van God zich anders dan geërgerd voelen door zo’n gedrag? Hoe kan de gedoopte zeker zijn van wat goed is en slecht? Verwarring over de juiste weg die moet genomen worden is de ergste ziekte van onze tijd,” aldus Kardinaal Sarah. Verschillende passages uit zijn boek kunnen gezien worden als kritiek aan het adres van Bergoglio, wat hem nu niet in dank wordt afgenomen.

Andere door Bergoglio buitengezwierde conservatieve prelaten

  • Op 5 september laatstleden werd de meest traditievriendelijke bisschop van Italië door Bergoglio afgezet, op 72-jarige leeftijd, dus 3 jaar voor zijn wettelijk vastgesteld ‘pensioen’.
  • Op 8 juli dit jaar werd de 66-jaar oude traditionele bisschop Pagotto uit Brazilie door Bergoglio de laan uitgestuurd.
  • In april berichtten we over de groeiende kloof tussen Kardinaal Müller, prefect van de Congregatie van de Geloofsleer en Bergoglio. Müller, nu niet echt bekend als een grote conservatief, werd vanwege zijn orthodoxe standpunten door Bergoglio genegeerd toen hij Amoris Laetitia voorbereidde. Men verwacht dat Müller niet lang meer zal aanblijven op deze positie.
  • In oktober 2014 bevestigde Kardinaal Burke dat Bergoglio hem heeft gedegradeerd. Hij werd ontslagen als hoofd van de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur, en kreeg een symbolisch postje als “Kardinaal Patron” van de Soevereine Militaire Orde van Malta, een benoeming die van generlei waarde is.
  • In september 2014 werd de traditionele bisschop Livieres de Plano door Bergoglio verwijderd uit zijn bisdom in Paraguay. Zijn bloeiend seminarie werd bevroren. Later verklaarde de bisschop dat ‘de paus zich hierover zal moeten verantwoorden tegenover God’.

exit

En zo zijn er nog voorbeelden.

De Bergogliaanse Inquisitie of de Argentijnse dicatuur, zoals Antonio Socci het omschreef, gaat onverminderd voort!