Bergoglio verwijdert te katholieke bisschop in Paraguay

lovieres

Het bisdom van Ciudad del Este wordt een oase te midden van een modernistisch moeras genoemd. Alle wijdingen en Missen worden daar nog volgens de Tridentijnse wijze gedaan. Onder bisschop Livieres zijn al jaren een groot aantal roepingen en wijdingen. Zo zijn er vandaag meer dan 250 kandidaten voor het priesterschap. Enkele maanden geleden kreeg Bergoglio dit in het vizier. Hij beval een apostolische visitatie van 21 tot 26 juli. (zie ook ons eerder artikel)

Op 27 juli werd een eerste krachtige maatregel genomen: alle priesterwijdingen werden bevroren. Bisschop Livieres, die ook veel tegenstand krijgt van modernistische bisschoppen in Paraguay, wachtte af.

Nu, op 25 september 2014 heeft Bergoglio de beslissing genomen om hem te verwijderen.

De Vaticaanse persdienst gaf de volgende verklaring:

“Na een zorgvuldig onderzoek van de bevindingen van de Apostolische Visitatie die werd gemaakt naar de Bisschop, bisdommen en semenaries van Ciudad del Este, door de Congregatie van de Bisschoppen en de Congregatie van de Clerus, heeft de Heilige Vader verder gegaan met de vervanging van Bisschop Rogelio Ricardo Livieres Plano. Hij benoemde Ricardo Jorge Valenzuele  Ríos, Bisschop van Villarrica del Espíritu Santo, als Apostolische Administrator van het nu vacante bisdom.

De ernstige beslissing, genomen door de Heilige Stoel, onder het gewicht van serieuze pastorale bezorgdheden, is voor het beter goed en de eenheid van de Kerk van Ciudad del Este en de bisschoppelijke gemeenschap in Paraguay.

De Heilige Vader, die zijn ministerie uitoefent als ‘het eeuwigdurende en zichtbare beginsel en fundering van eenheid van zowel de bisschoppen als de gelovigen (LG 23),’ roept de clerus en het hele volk van God van Ciudad del Esto om de beslissing van de Heilige Stoel te aanvaarden met de geest van gehoorzaamheid, volgzaamheid en een open hart, geleid door het geloof.

Meer nog, hij nodigt de hele Kerk van Paraguay, geleid door haar herders, uit voor een serieus proces van verzoening en gelijk welke partijdigheid en onenigheid opzij te laten, zodat het gezicht van de ene Kerk “gekocht met het bloed van Zijn eigen Zoon” niet gewond wordt en de ‘kudde van Christus’ niet beroofd wordt van de vreugde van het Evangelie.

De serieuze beslissing van de Heilige Stoel, oordeelkundig vanwege de serieuze pastorale overwegingen, is uitgevoerd voor het hogere goed van de eenheid van de Kerk van Ciudad del Este en de Bisschoppelijke Gemeenschap van Parguay. “

De verklaring van het Vaticaan moet als volgt ‘vertaald’ worden: “Trouwe Bisschoppen verstoren de gemeenschap van Bisschoppen en zullen, in de naam van (een onheilspellende) vrede,  blijven naar de woestijn gedreven worden.”

Ricardo Jorge Valenzuela Ríos, Bisshop van Villarrica del Espiritu Santo, aangesteld door Bergolgio als administrator, is één van de meest liberale bisschoppen van Paraguay. Dit is nog een extra slag in zijn gezicht. Bij Vaticaninsider melden ze dat “Paus Franciscus een Paraguayaanse priester heeft verwijderd die de kerk verdeelde”. Er worden ook nog een hele reeks valse beschuldigingen aan het adres van de bisschop geuit, als argument voor zijn ontslag.

http://eponymousflower.blogspot.pt/2014/09/pope-francis-suspends-bishop-lovieres.html

http://www.katholisches.info/2014/09/25/papst-franziskus-setzt-bischof-livieres-ab-intrigenspiel-gegen-glaubenstreue-bischoefe-geht-weiter/