De Kesel vindt respect voor de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens belangrijk

dekeselvtm32

“Respect is zeer belangrijk vanuit mijn geloof, en vanuit het evangelie. Die notie is heel belangrijk”, zei De Kesel tijdens een interview met VTM Nieuws op 6 november. “Respect hebben voor elke mens, ook voor een homofiele mens, voor zijn seksualiteitsbeleving.”

Holebikoppels die trouwen voor de kerk, ziet hij niet zitten. Over relaties tussen personen van hetzelde geslacht zegt hij: “De Kerk heeft haar redenen om te zeggen dat ze dat geen huwelijk noemt, maar dat belet niet de andere relatievormen. Ik ga niet akkoord met alles wat de moderne cultuur ons voorschrijft, maar respect voor de andere mens is iets wat het evangelie deelt met de moderne cultuur. Daarom moet ze binnen de Kerk gewaardeerd worden,” aldus De Kesel.

Bron: Zizomagazine & VTM nieuws


De H. Schrift is echter zeer duidelijk over homoseksuele daden:

Lev. 20:13 “Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht. “

 Romeinen 1:24-27 “Daarom heeft God hen [de ongelovige heidenen] prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd in plaats van de Schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen.

Het is dus duidelijk dat dit soort onnatuurlijke gemeenschap een zware zonde is in de ogen van God en vóór de tijd van Christus, in het Oud Verbond werd dit zelfs met de dood bestraft (omdat zo’n zonden in het volk van Israël de komst van de H. Maagd en de Mensenzoon zouden hebben vertraagd of kunnen beletten). Omwille van dit soort zonden heeft God zelfs Sodom en Gomorra vernietigd.

Genesis 18:20-21 “Daarom zei Jahwe: ‘Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’

Genesis 19:4-5en : “Zij hadden zich nog niet te rusten gelegd, toen de mannen van de stad, de Sodomieten, om het huis te hoop liepen, jong en oud, de hele bevolking, allemaal samen. Zij riepen Lot en zeiden: ‘Waar zijn die mannen die voor vannacht bij u hun intrek genomen hebben? Breng ze naar buiten, dan kunnen wij omgang [=seks] met hen hebben.

19:23-26 “Zodra de zon was opgegaan en Lot in Soar was aangekomen liet Jahwe uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra neerregenen. Hij verwoestte die steden en de hele streek, met alle bewoners en al wat er groeide.”

sodom_raining_fire

Uit het Boek der Waarheid:

Jezus Christus, 16 maart 2012:

Jullie moeten niet enkel getuige zijn van de zonde, kinderen, jullie moeten vervolgens ook nog toekijken hoe de zonde jullie voorgehouden wordt waarbij jullie gedwongen worden om deze, als mensen, te aanvaarden. Ik verwijs in het bijzonder naar één zonde, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, dat als een natuurlijk recht voorgesteld wordt. Er wordt dus van jullie verwacht dat jullie deze gruwel aanvaarden als deze in een Kerk voor de troon van Mijn Vader ingesteld wordt. Het is voor deze mensen niet genoeg om het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht wettelijk te tolereren. Zij willen bovendien God de Vader dwingen om hen Zijn Zegen te geven. Hij zal dit nooit kunnen omdat het een zware zonde is in Zijn ogen. Hoe durven deze mensen te denken dat het aanvaardbaar is om deze afschuwelijke daad in de Kerken van Mijn Vader te laten plaatsvinden. Kinderen, Ik houd van elke ziel. Ik houd van de zondaars. Ik verafschuw hun zonden maar houd van de zondaar. Seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn onaanvaardbaar in de ogen van Mijn Vader.

Jezus Christus, 5 augustus 2013:

Zij, de vijanden van God, willen dat de Christenen het huwelijk tussen koppels van hetzelfde geslacht accepteren, maar zij mogen dat nooit accepteren omdat het Mijn Vader beledigt. Het is niet aanvaardbaar in Zijn ogen.